Restaurangfacket vill inte ha sänkt restaurangmoms!!!

Egentligen borde man inte bli förvånad när Hotell- och restaurangfacket motsätter sig Alliansens förslag att halvera restaurangmomsen. Socialdemokraterna vill inte ha sänkt moms, då vill inte facket det heller.

Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket, vill egentligen inte ha dagens system med olika moms på mat som säljs i affär (12 %) och mat som äts på restaurang (25 %). Facket borde därför stödja Alliansens förslag för lika moms och för fler jobb – men nej – partilojaliteten går före medlemmarnas väl och ve. Dilemmat med olika momsnivåer löser hon genom att säga att man hellre ska höja matmomsen i affärerna än att sänka tjänstemomsen på restaurang! Att det skulle märkas och göra ont i bl a medlemmarnas hushållskassa struntar hon uppenbarligen i. DI

Genom att momsen på mat på restaurang sänks till samma nivå som på den mat vi köper med oss räknar regeringen med fler jobb. Momssänkningen som gör det billigare att köpa tjänster är en viktig del av jobbpolitiken och en fortsättning på succén med RUT och ROT. Om fler får råd att gå ut och äta eller går ut oftare blir det fler jobb, kanske speciellt för ungdomar och personer med invandrarbakgrund eftersom restaurangbranschen har många unga och utländskt födda som medarbetare.

Halverad restaurangmoms är en del av det företagspaket som regeringen presenterade i dag. Det innehåller också förslag för att stärka kvinnors företagande, entreprenörskap, innovationsinsatser och regelförenklingar. Den utlovade breda skatteutredning som ska tillsättas för att ta fram en mer rättvis och effektiv företagsbeskattning ser jag verkligen fram emot. Är det något jag saknar så är det förstås sänkt tjänstemoms även för t ex frisörer som diskuterats. I takt med att ekonomin förbättras och dessa åtgärder gett resultat återkommer säkert t ex frisörerna!

%d bloggare gillar detta: