Nolltolerans mot droger i skolan

Användandet av hasch är utbrett i Lund. Varje dag förs narkotika över våra gränser i Skåne och utbudet är stort. Försäljningen sker inte bara på gator och torg utan förekommer även på skolgårdarna och på nätet. Det måste vi ta krafttag mot. Vi ska stärka samarbetet mellan tull, polis, skola och socialtjänst. Eleverna skall inte utsättas för langare på skolgården. Det är självklart att skolan ska vara en drogfri zon.

En viktig förutsättning för att skolan skall kunna ta sin del av ansvaret är att personalen har goda kunskaper om problemet. Skolan kan och skall spela en viktig roll i det förebyggande arbetet för att minska nyrekryteringen bland unga. De unga som är på väg in i missbruk eller redan fastnat i missbruk måste få hjälp att bryta sitt beteende. Även för dessa ungdomar kan skolan spela en stor och viktig roll. Stöd och hjälp att fullfölja sin utbildning är oerhört viktigt för att förebygga framtida utanförskap och återfall i missbruk.

SDS rapporterar i dag om den utbildning för som planeras för personalen på gymnasieskolorna i Lund.

Annonser

Skolan är viktigast

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier har gjort en mätning som visar att både bland borgerliga och rödgröna sympatisörer toppar skolan när väljarna får rangordna de viktigaste valfrågorna. DN

Enligt Dagens Industri är skolan, sjukvården och ”vården av gamla” topp tre bland de viktigaste valfrågorna. Därefter delar jobben och ekonomin fjärdeplatsen.

Och visst är skolan viktig. En bra utbildning är avgörande inte bara för alla ungdomars framtid utan för hela landets framtid. I längden är det hur bra skola vi har som avgör vårt välstånd, om vi skall kunna ta hand om våra gamla, ha en bra sjukvård, klara den internationella konkurrensen, kunna värna vår miljö…. Allt börjar i skolan!

Däremot blir jag förtvivlad över den senaste tidens skoldebatt. Det skolan och eleverna behöver är en skola med fokus på kunskap, lugn och arbetsro, stöd, utmaningar… Vi behöver diskutera hur vi säkrar en hög kvalitet och hur vi använder modern informations och kommunikationsteknologi i skolan – inte vänsterns vinstförbud eller folkpartiets närvarokrav på föräldrar. Det riskerar skymma de verkliga utmaningarna.

Apoteksbristen snart ett minne blott!?

På ännu ett område ger avreglering, konkurrens och valfrihet positiva effekter på utbud och tillgänglighet. Ekot rapporterar om de helt nya apotek som fått tillstånd sedan apoteksmarknaden omreglerats och Alliansen avskaffat ännu ett statligt monopol.

Det har varit en stor apoteksbrist i Sverige, så det finns stort utrymme för fler apotek. Sen kommer det såklart att vara stenhård konkurrens i de områden som är attraktiva för apoteken, säger Johan Wallér, vd för branschorganisationen Sveriges Apoteksförening.

Sverige väntas få 700 nya apotek inom några år – Ekot | Sveriges Radio.