100-åringen Ronald Reagan

I dag minns vi med glädje och tacksamhet USA:s störste president