Otydligt från vänster om yttrandefriheten

Sydsvenskan föjer i dag upp sin utmärkta ledare Vi är alla Lars Vilks med att ställa frågor till partiledarna om hur de ser på hoten mot Lars Vilks. De fem ger tydliga svar men Lars Ohly (V) och Peter Eriksson (MP) – förminskar sitt försvar av yttrandefriheten genom att även kritisera konstnären själv:

Lars Ohly(V) hävdar att Vilks syftar till att stärka rasismen och islamofobin genom sin konst och Peter Eriksson (MP) säger att det är dumt att provocera och håna.

Det är bedrövligt att vänsterpartierna inte utan reservationer står upp för vår yttrandefrihet som Alliansen och socialdemokraterna gör i denna intervju.

Är en röst på Monas Sahlin också en röst för självcensur? Om olyckan är framme så planerar hon ju att regera tillsammans med Ohly och Eriksson.

Klimatforum

Det är ovanligt många klimatlarm just nu. Vad kan det bero på? Ja inte är det alarmerande information om något som verkligen hänt, om man bortser från alla journalister och andra tyckare som försöker få oss att tro att alla stormar, översvämningar och annat ont som händer beror på att det blivit varmare, vilket det inte har de senaste tio åren. Nä, det vi matas med just nu är en ständigt accelererande flod av rapporter i stil med isen smälter, nyupptäckta arter dör ut, Falsterbonäset översvämmas, OM eller NÄR det blir varmare. Det är förstås så att man försöker bygga upp en hysterisk stämning inför klimatmötet i Köpenhamn. Klimat är big business och många tjänar stora pengar och lever gott på klimatalarmismen.

Samtidigt kan vi läsa att även inom delar av FN pågår en viss omvärdering av tidigare påståenden. T ex på senaste World Climate Conference mötet i Geneve framkom att man börjat tvivla på att minskningen av sommarisen i Arktis beror på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det har det däremot inte skrivits så mycket om.

Vi möts också av ett oändligt antal konferenser, seminarier, möten, aktiviteter, tävlingar… Alla med självaktning (så även vi i Lunds kommun) måste ju passa på och visa upp sig i anslutning till COP15.

Gemensamt för många verkar vara att allt kritiskt tänkande står i skamvrån, just nu VET alla hur det ÄR. Att det inte finns skuggan av vetenskapliga bevis (däremot gott om teorier och datamodeller) ens för FN:s klimatpanels, IPCC, förhållandevis modesta förutsägelser, än mindre för alla andra glada mer eller mindre fantasifulla framtidsscenarier tycks inte bekymra. T o m kan vi nu läsa om att FN använder diagram från Wikipedia utan någon som helst källkritik, att den förfalskade hockeystick temperaturkurvan åter används för att lura folk att det t ex inte var varmare på vikingatiden än i dag, osv.

Ett av dessa arrangemang, http://www.klimatforum2009.se/, äger rum i Stockholm i dag.

En av seminarierna, arrangerat av Klimataktion, verkar riktigt intressant. Under rubriken: ”Varför fattar inte alla att miljöhotet är verkligt?” analyserar två psykologer varför det finns de som vägrar att tro och vad man kan göra för att behandla dessa felslut i tänkandet.

Under seminariet analyserar vi människors tendenser att förneka klimathotet och andra felslut i tänkandet som kan hindra oss från att ta hotet på allvar. Vi försöker ge förslag på hur man kan komma förbi dessa hinder. Vi betonar att olika människor behöver olika sorts information och att personerna kan befinna sig i olika faser, som kräver att man avpassar budskapet. Vi går igenom några olika ”typiska klimatreaktioner” och hur man kan se på möjligheterna att nå dessa profiler med information. Avslutningsvis tar vi upp tänkande kring hur ett paradigmskifte går till och att kriser kan vara en utmärkt väg till förändring.
medverkande Marta Cullberg Weston, psykolog, Eva-Maria Lindström, psykolog

Detta ger mig mycket obehagliga vibrationer och tankarna går till de ”oliktänkande” som behandlades på mentalsjukhus under Sovjettiden.

Arrangörslistan säger allt, innehåller alla ingredienser för en klassisk, vänster frontrörelse, inklusive inslaget av riktigt användbara ”nyttiga idioter” med Svenska kyrkan som främsta företrädare:

Alternativ Stad, Arena idé, ASPO, Cogito, Diakonia, Effekt Klimatmagasin, ETC, FAO Norden (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), Forum Syd, Fältbiologerna, Global Utmaning, Greenpeace, Klimataktion, Klimax, Kommunal Stockholms län, Konsumentföreningen Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, Miljöförbundet Jordens Vänner, Nätverket för Gemensam Välfärd, Ordfront, Planka.nu, Re:Orient, SR klotet, S-studenter, Stockholm Environment Institute, Stockholms FN-förening, Svenska kyrkan, Svensk mat-och miljöinformation, SVT Ställ om, Swedish Water House/SIWI, Tidningen Tvärdrag, Transition Sverige, Uppsalainitiativet

Ett slag för yttrandefriheten

Festivalledningen för filmfestivalen i Melbourne har uppträtt rakryggat och vägrat ge efter för kinesiska krav. Kina krävde att dokumentären ”The 10 conditions of love” inte skulle få visas. Dokumentären handlar om den politiska aktivisten Rebiya Kadeer, som kämpar för den etniska minoriteten uigurernas rättigheter.

Alltför ofta böjer sig västvärlden för diktaturers krav. Därför var detta en glädjande nyhet, liksom att när filmfestivalens chef gick ut offentligt med Kinas krav så ökade intresset för filmvisningen och man fick sätta in extraföreställningar.

Härskartekniker i forskarvärlden

Ömma tår i klimatdebatten

Häromdagen skrev jag om de båda nationalekonomerna Nils Lundgren och Marian Radetzki som i DN sågade klimatlarmet.

Uppenbarligen trampade de på några ömma tår för i stället för att försöka bemöta sakfrågan tog ett antal journalister till rejäla brösttoner. I dagens Expressen, på ledarsidan, under rubriken ”Högertrams om klimatet” skriver den anonyme ledarskribenten:

Utan egen erfarenhet på området har de bestämt sig för att underkänna stora delar av den naturvetenskapliga forskningen kring klimatförändringar.

Undrar just vilka kunskaper ledarskribenten har och vilka vetenskapliga analyser som gjorts?

Som stöd för teorin att debatten är över för ledarskribenten fram:

”att Sveriges främsta nyliberala ideolog, Johan Norberg, omfamnar idén om en global koldioxidskatt och moderaterna tävlar med de rödgröna om vem som har den offensivaste klimatpolitiken.”

och stödjer sig på en annan ekonom som med Expressens måttstock inte heller han borde ha rätt att uttala sig i frågan:

”Visst är det så att forskningen om klimatförändringar innehåller ett stort mått av osäkerhet. Men samtidigt är de potentiella effekterna av klimatförändringarna så allvarliga att det inte går att bortse från dem. Effekterna kanske blir mindre än vad en del forskare menar, men de kan lika gärna bli ännu värre, konstaterade exempelvis Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster i en kommentar till Lundgren och Radetzki.”

I Sydsvenskan spydde en lika indignerad skribent, Nina Halling, galla över Lundgren och Radetzki.

Hon har bestämt sig. Med vilka vetenskapliga meriter vet jag inte:

Men det vetenskapliga underlag som finns pekar åt ett håll. Människan påverkar klimatet. Höjs temperaturen kommer vädret att bli mer extremt, vissa länder kommer att läggas under vatten medan andra kommer att torka ut. Den värsta reaktionen i ett sådant läge är att sticka huvudet i sanden.

Ett tungt argument är uppenbarligen att:

Världens ledande länder har enats om att klimatfrågan är ett problem som måste åtgärdas.

Det presenteras ständigt nya rapporter som ifrågasätter teorin om att mänskligt orsakade koldioxidutsläpp leder till global uppvärmning. OBS att detta måste inte vara det samma som att säga att det inte sker någon klimatförändring. Klimatet förändras hela tiden, det har varit både mycket varmare och mycket kallare än vad det är i dag. Men Nina Halling är uppenbarligen nöjd med de argument hon fått och kan också bedöma att inga riktiga vetenskapliga motargument presenterats.

Debatten har kommit längre än att ifrågasätta den mänskliga påverkan på klimatet. Så länge inga riktiga vetenskapliga motargument kan presenteras bör diskussionen handla om hur världen skall minimera skadorna och vem som skall stå för kostnaderna.

Det Lundgren och Radetzki för fram är förvisso inga vetenskapliga argument för att mänskligt förorsakade koldioxidutsläpp inte skulle påverka klimatet. Det de för fram är däremot talande:

– Till skillnad från andra nationalekonomer har vi granskat de naturvetenskapliga grunderna. För oss är det tydligt att klimatforskarnas slutsatser avgörs av hur deras statistiska beräkningsmodeller är uppbyggda. Men fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning, säger Nils Lundgren.

Beviset för att ökad koldioxidhalt i atmosfären leder till högre temperaturer har jag inte sett. Däremot tvärtom. Olika framtidsscenarion bygger på datamodeller och ingenting annat. Resultaten beror på modellens kvalitet och de variabler som matas in. Dvs. det går att bygga en modell som ger det resultat man vill ha. Kunskapen om vad som verkligen styr klimatet kommer säkerligen att dröja.

Det finns akuta problem i världen i dag. Rent vatten, luftkvalitet, sjukvård, utbildning..

Människor dör varje dag av t ex brist på rent vatten och världen skulle kunna göra något åt det. Samtidigt diskuteras om Maldiverna eventuellt skulle översvämmas om havsnivåerna stiger och pengarna används till projekt vars nytta är tveksam. Men forskarna får forskningsanslag, klimatindustrin tjänar stora pengar, och politiker framstår som handlingskraftiga.

Ack du arma värld!