Ansvar utan skattehöjning

Finanskrisen har märkts även i Lund men med en god hushållning med våra gemensamma resurser och en ansvarsfull politik har Lund klarat sig bra. Under 2010 har vi till och med kunnat satsa extra på vuxenutbildning, Internationella skolan, datorer på högstadiet och gymnasiet, utveckling av matematikundervisningen osv för att nämna några satsningar inom utbildningsområdet.

När Alliansen nu presenterar budgetförslaget för 2011 och ramar för de kommande åren finns det fortfarande utrymme för en del satsningar trots att osäkerheten inför 2011 är stor. 2010 blir bättre än väntat men ännu är det svårt att göra säkra prognoser för 2011.

För de kommande åren kan Lundaborna glädja sig åt att det blir ett inomhusbad i Dalby i anslutning till den nya skolan som behövs nu när Dalby växer. Det blir naturligtvis satsningar på skolan och förskolan där barnantalet ökar kraftigt, konstgräsplan i Södra Sandby, 10 miljoner till kulturen, en rejäl satsning på upprustning och renhållning av parker och gator, lördagsöppet på Turistbyrån och inte minst vårdnadsbidrag införs från 2012.

Budgeten för kommande år kommer att diskuteras i kommunfullmäktige i juni och om inte för så återkommer jag då och berättar lite mer om satsningar som jag tycker är viktiga.

Till sist skatten. Alliansens budgetförslag för 2011 innehåller oförändrad skatt. Detta till skillnad från vänsterpartierna som vill höja med 1 krona (40 öre i kommunen och 60 öre i regionen). Lund har redan den sjätte högsta skatten i Skåne. Det är min uppfattning att vi så snart det är möjligt bör fortsätta att sänka skatten, både i kommunen och på riksplanet.

Ursprungligen publicerad på min valblogg i Lokaltidningen

Sydsvenskan
Skånskan
Lokaltidningen

Dalby i på nätet

Efter att en av mina vänner placerat sin blogg på bloggkartan bestämde jag mig för att undersöka hur många Dalbybloggar det finns. Det var inte så många – tvärtom. Nu har jag i alla fall placerat min blogg i Dalbybloggkartan.se!

Även om Dalby kan betraktas som ett litet samhälle med sina dryga 7000 invånare så vore det trist om byn drunknar i nyhetsflödet från Lund. Här händer ständigt saker som är värda att rapportera om och tidningarna har blivit flitigare. Skånska Dagbladets rapportering från de östra delarna av Lunds kommun har t ex blivit betydligt bättre den senaste tiden och rapporterar även på nätet om t ex Dalby.

Nytt seniorboende i Dalby

Sedan 2005 har diskussionen pågått om vad gamla Hällbodal skall användas till. Länge pågick diskussioner och planering för att bygga om och till för fortsatt äldreboende i lokalerna. Så småningom blev ändå resultatet att Björkebacken byggdes. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att renovera Hällbodal. Och ändå är det inte så länge sedan, någon gång i mitten av 80-talet tror jag, när jag var på studiebesök och personal och boende stolt berättade om sitt fantastiska Hällbodal. Det har hänt mycket på de här åren och i dag är kraven helt annorlunda på ytor och standard.

Studentboende har diskuterats och en kort tid fick ett antal förskolebarn ha sin dagliga vistelse där medan deras förskola byggdes om. Nu är det klart att det skall bli seniorboende på tomten. Byggnadsnämnden har antagit planen för tomten. Den innebär att Hällbodal rivs. Ett bostadsprojekt uppförs för seniorboende med 50 lägenheter och gemensamhetslokaler i Vita villan som därmed också bevaras. Nya byggnader planeras i 2-3 våningar utmed Hällestadsvägen och Skolgatan. Inne i kvarteret blir det 4-5 våningar.

Det har varit stora diskussioner om höjden på byggnaderna. De som bor mitt emot på Hällestadsvägen har förstås ett berättigat intresse av att byggnaderna inte blir för höga och man måste fundera över hur högt man kan bygga utan att störa vyn över byn när man närmar sig Dalby utifrån. Att inget skall vara högre eller dominera så att kyrkan kommer i bakgrunden har engagerat. Den nu beslutade höjden innebär att byggnaderna inte blir högre än kyrkan. Nu är ju inte kyrkan den enda höga byggnaden i byn längre. Beroende på varifrån man kommer är vattentornet, möllan, Lantmännen, Siporex och Sydsten byggnader som drar till sig blicken. Detta har man tagit hänsyn till och att marknivån är lägre inne i kvarteret underlättar förstås.

Jag hoppas att bygget snart kan komma igång. Det blir ett värdefullt tillskott av bostäder för de som vill lämna villan men ändå bo kvar i Dalby och möjliggör för nya barnfamiljer att flytta in. Det är bra för byn.

Snigelsekten slår till

Robert Collin i Ab och PJ Anders Linder i SvD har alldeles rätt. Vägverket har förvandlats till en lekstuga för fanatiker. Deras mål verkar inte vara att erbjuda vägar av hög kvalitet där vi kan färdas snabbt och säkert. Tvärtom skall det vara enfiligt utan omkörningsmöjlighet och lägsta möjliga hastighet. Att det var möjligheten till billiga och effektiva transporter som byggt vårt välstånd ignorerar de helt. Så länge staten har en outsinlig finansieringskälla i bilskatterna, där det mesta går till annat än vägar och trafiksäkerhet, behöver de ju inte bekymra sig.

Nu har snigelsekten slagit till mellan Dalby och Lund också. Väg 16 har varit underdimensionerad sedan den byggdes om i början av 80-talet. Nu är den bedrövlig, vägren och dubbla körfält har stått på önskelistan länge. Vad får vi? Jo en sänkning till 80 km/h som kollegorna i kommunen dessutom vill komplettera med övervakningskameror. Ett antal familjer kommer få hushållsekonomin raserad för att de kört några km för fort medan ingen gör något åt vansinnesomkörningarna, för korta avstånd mellan bilarna mm.

Mellan 50 och 60 miljoner skall nu läggas ut på nya skyltar över hela landet. Tänk om vi kunde fått några poliser som kollade livsfarliga beteenden i stället för vindrutetorkarblad och folk som kör några km för fort.

Onödiga förpackningar

Den här synen mötte mig i grönsaksdisken häromdagen:

grönsaker kravgrönsaker

Om man vill förmedla bilden av att kravmärkt skulle vara bra för miljön och få oss att betala de betydligt högre priserna så borde man väl inte svepa in grönsakerna i onödig plast!?

De konventionellt odlade ser betydligt trevligare ut.

Ansvar Omtanke Kärlek Frihet – Rösta moderat i kyrkovalet

Moderaterna strävar efter att få fram kandidater med öppenhet för att skilda synsätt på traditioner, gudstjänstutformning och uttryckssätt skall kunna samsas i kyrkan.

Vi vill ha en kyrka öppen för alla, en folkets kyrka som är beredd att tjäna alla människor i Sverige såväl när de är i landet som vid vistelse utomlands.

Vi vill slå vakt om rätten att vara olika och verka för att Svenska kyrkan skall ha föredömligt goda arbetsplatser.

Vi vill ha en kyrka som är fri från statlig inblandning i de angelägenheter som är kyrkans egna.

I Dalby församling finns liksom tidigare år ett lokalt program för vad våra moderata, kristna förtroendevalda kommer att arbeta för de kommande fyra åren: Moderaterna i Dalby församling 2009

Väljer du en moderat lista så kan du rösta på personer boende i Dalby församling i alla tre valen. Till församlingen väljer du mellan våra 12 kandidater, till stiftet kan du välja att sätta kryss för Anita Larsson, Bonderup och Daniel Danielsson och Karin Svenninger från Dalby. OBS att nytt för i år är att man kan sätta ett till tre kryss (obs inte fler, då blir valsedeln ogiltig, men det är inget krav att sätta kryss). Slutligen till Kyrkomötet (kyrkans riksdag) kandiderar Anita Larsson

Den 10/9 är det valdebatt på Eginogården. Inne i Lund var det valdebatt redan förra veckan. SDS var där. Krympande kyrka står inför svåra val, skrev de. Och det är förstås sant. Däremot försökte de ställa partipolitiskt aktiva mot aktiva församlingsbor. Det finns två invändningar mot detta. Tittar jag på vår lista till Dalby församling så är det personer som uppfyller båda kriterierna, de är aktiva församlingsbor och medlemmar i moderaterna. Det andra är att alla medlemmar i Svenska kyrkan inte är församlingsbor. De behöver också företrädare och väljer de en person från ett politiskt parti så är det lättare att utan stora undersökningar hitta någon som ser på världen ungefär som jag själv.

Nu byggs det i Dalby

I dag togs första spadtaget (grävskopeskopan) på första etappen av Påskagänget. Först ut är LKF som skall bygga 19 hyresradhus. Totalt skall denna första etapp (av tre) bestå av 85 bostäder. Hoppas de andra byggarna kommer igång snart. Förskolan är redan planerad och det vore ju bra för alla om området var byggarbetsplats så kort tid som möjligt.