Biskop Bertil Gärtner

Biskop Bertil Gärtner död skriver SvD och tillägger:

Gärtner blev känd för en bredare allmänhet genom sitt motstånd mot kvinnliga präster.

DN påminner om att

andra minns honom som en av drivkrafterna för att förnya kyrkan.

För mig är det dock något annat som dyker upp i minnet när jag hör hans namn. Jag minns Bertil Gärtner som biskopen som gav bilismen skulden för försurningen och försurningen skulden för de sälar som dog i slutet av 80-talet. Inget av det stämde men det verkar inte ha bekymrat honom. Biskopen gick t o m så långt att han medverkade i en demonstration i Göteborg där man släpade runt med en självdöd säl i en kista. Den mannen var den förste som på allvar fick mig att ifrågasätta mycket av det som Svenska kyrkan håller på med.

Katt räddar liv

kattungeSDS skriver om kvinnan som hittades innan hon kommit till allvarlig skada tack vare att hennes sällskapliga katt:

Det var vid 21-tiden på torsdagskvällen som kvinnan rapporterades försvunnen från ett vårdboende i Sjöbo. Personalen berättade för polisen att kvinnan hade en katt som hette Peter, som också var försvunnen. Patrullen sökte förgäves efter kvinnan, men när de ropade efter katten fick de napp.

Denna nyhet med ett lyckligt slut påminner om hur viktigt det är med djur på t ex äldreboenden. Har man haft djur i hela sitt liv så är det viktigt att man får fortsätta med det oavsett om man bor kvar hemma med hemtjänst eller på ett särskilt boende. Många vittnar om den glädje och det välbefinnande en hund, en katt, en minigris…. kan sprida. Det är viktigt att vi tänker på det och ger den möjligheten på äldreboenden i kommunen.