THE 16TH DAY OF EVERY MONTH

Sedan den 16:e september 2005 är den 16:e varje månad en dag när människor över hela världen visar sin solidaritet med Belarus (eller Vitryssland som vi brukar säga fast Svenska Akademin numera föredrar Belarus: ”beslutat att substantiven ’vitryss’ och ’vitryska’ framgent skall ersättas med ’belarusier’ respektive ’belarusiska’ och adjektivet ’vitrysk’ med ’belarusisk’” ) och landets försvunna journalister, politiska fångar och alla dem som kämpar för frihet i Europas sista diktatur. Ett vanligt sätt att visa sin solidaritet är att sätta ett tänt ljus i fönstret.

A Day of Solidarity with Belarus

Lärarassistent

Comenuis är en del av EU:s program för livslångt lärande. De projekt som får stöd genom Comenius ska bidra till ökad kvalitet i undervisningen, bättre språkkunskaper och stärka den europeiska dimensionen i undervisningen. Programmet riktar sig till både elever och lärare men även till föräldraföreningar kommuner och företag.

En av de många möjligheter som finns är stöd till praktik för blivande och nyutbildade lärare. Det är en fin möjlighet för en nybliven lärare att få arbeta som comeniusassistent i en skola i ett annat EU-land och samtidigt är det förstås en stor tillgång för eleverna och skolan som får detta tillskott.

Polhemskolan som tidigare haft lärarassistenter av mera traditionellt slag har detta läsår en lärarassistent i språk via comenuisprogrammet. Läs om Ny lärarassistent i språk

Den nakna sanningen?

Spektakulärt – ja, vackert – nej!

greenpeace o bönder

Franska bönder är ju kända för handfasta demonstrationer som att blockera vägar, sprida dynga i städer och byar osv när de inte får sin vilja igenom när det gäller t ex kraftiga skattesubventioner och andra fördelar för ett olönsamt lantbruk. Så att de skulle ställa upp och posera nakna bland vinplantorna förvånar väl knappast.

Att Greenpeace anlitar en person som är känd för installationer med nakna människor i olika miljöer är förstås ett alternativ till andra spektakulära aktiviteter för att få uppmärksamhet för sin sak. Och visst fungerar det även om franska bönder inte har samma gullighetsfaktor som isbjörnsungar.

Budskapet, att ett varmare klimat även skulle påverka Europa är väl tydligt. Fast jag tycker nog att även om man fasar för tanken att de franska bönderna skulle känna sig tvingade att springa nakna bland vinstockarna så framstår det väl knappast som någon så förfärlig framtid?

Man kan ju undra vad de franska bönderna är rädda för: Att vi skall börja odla vin i Sverige liksom på medeltiden när det odlades vin ända upp i Mälardalen eller att Åhus åter skall bli ett känt centrum för Svensk tobaksodling?

Det de borde vara rädda för och borde lägga sin energi på det är att anpassa sig till en framtid utan enorma subventioner. Det är definitivt ingen hållbar jordbrukspolitik att vi fortsätter att subventionera t ex Franska bönder och Spanska och Portugisiska fiskare och därmed slår undan benen för lantbruk och fiske i många utvecklingsländer. Innan EU-inträdet var de svenska jordbrukssubventionerna nästan ett minne blott. Vi har i Sverige visat att det går. Med dagens trender av närodlat och ekologiskt bör det dessutom vara lättare än för 15 år sedan.

Jag betalar hellre mer för maten när jag kan välja vad jag köper än att jag tvingas betala via skattsedeln. Dessutom betalar jag hellre lönen för ytterligare än lärare än för en byråkrat i jordbruksstödsadministrationen. Vi kan dessutom genom olika beslut ta bort hinder och göra det möjligt att på olika sätt driva företag på landsbygden. Möjlighet till gårdsförsäljning och provsmakning av olika alkoholhaltiga drycker är ett aktuellt exempel.

Se inslaget Nakna för at rädda miljön

Forskningens framtid i EU

Den första och största EU-konferensen under Sveriges ordförandeskap, New Worlds – New Solutions, inleds i dag vid Lunds Universitet.
Konferensen behandlar hur forskning och innovationer ska kunna bidra till att lösa framtidens utmaningar när det gäller klimat, ekonomi, Europas åldrande befolkning och andra sociala och kulturella förändringar. Avsikten är att dra upp de första riktlinjerna för EU:s forskningspolitik efter 2014, kallad ”Lund declaration”. Idag finns det ingen gemensam forskningspolitik inom unionen.

Detta är bara en i raden av alla glädjande händelser på vetenskapsområdet i Lund under 2009. Denna EU-konferens följs dessutom av fem ytterligare under hösten. Dagens konferens kan man följa på Lund University stereaming site

”Facket måste betala olaglig blockad”

För ett par år sedan gick debattens vågor höga när det gällde Byggnadsarbetarförbundets agerande. Det var det kända (ökända) Lavalmålet i Vaxholm och blockader som drev företag i konkurs. En del av detta får nu sitt rättsliga efterspel.

Byggfirman HGS hade bra villkor för sina tre anställda, ingen av dem var med i facket och ville inte heller bli det. Byggnadsarbetarförbundet, med en makt som inte står skatteverket efter, krävde att få 1,5 % av företagets löner för granskningstjänster som man inte utförde.

Facket försatte företaget i blockad för att tvinga igenom ett kollektivavtal vilket strider mot Europakonventionen. Bolaget fick rätt i Europadomstolen men då var det för sent. Bolaget hade gått i konkurs och de anställda förlorat jobbet.

Nu lämnar Centrum för rättvisa in en stämningsansökan mot Byggnads för att de skall fås att ta ansvar för sina metoder.

Facket måste betala olaglig blockad | Brännpunkt | SvD.

Sverige och Spanien överens om ESS

Det är nu definitivt klart att den stora forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) kommer att byggas i Lund. Vid ett möte i Stockholm på onsdagen enades Sverige och Spanien, som varit huvudkonkurrenterna om anläggningen, om att samarbeta.

definitivt klart

Nu börjar dessutom den stora utmaningen för skolorna i Lund, det må vara kommunal verksamhet eller enskilda förskolor och fristående grundskolor och gymnasier. Hur skall vi bereda plats för dessa nya elever, hur länge kommer de att stanna, vilken verksamhet kommer att efterfrågas… Dessutom kommer inte alla att bo i Lund även om deras föräldrar arbetar här. Det blir en utmaning och ställer krav på samordning kommunerna emellan.

Piratpartiet=ett vänster-parti

En röst på Piratpartiet i EU-valet är en röst för vänsterextremismen. En röst för de svartklädda, maskerade vandaler som ibland drar genom våra städer.

Det är säkert många borgerliga sympatisörer som i sin besvikelse över regeringens hantering av FRA, IPRED osv tänker rösta på Piratpartiet. Och visst är de etablerade partierna förtjänta av kritiken. Integritetsfrågorna har hanterats dåligt.

Är enda syftet att ge etablissemanget en känga oavsett konsekvenserna så är de väl fortfarande ett alternativ men för den som tänker det allra lilla minsta på vad partiet i övrigt kan tänkas arbeta för och använda sina resurser till så är det tvärstopp. Åtminstone om man är demokrat med borgerliga värderingar.

Efter att ha läst Lundagård är det enkelt att säga: Aldrig Piratpartiet!

Andranamnet på Piratpartiets lista har enligt flera opinionsmätningar en chans att komma in. Amelia Andersdotter läser i Lund och intervjuas i senaste numret av studenttidningen Lundagård. På frågan vad hon skall göra med alla pengarna (det är ju ett enormt lyft från att leva på studiemedel) säger Amelia att hon funderar på att skänka bort en del.

Jag har ganska många saker jag skulle vilja donera till utöver Piratpartiet och Ung Pirat.
Som vadå?
– Attac tycker jag gör mycket bra

Amelia 2.0