Svårt sjuka ska självklart ha sjukpeng

Den som är svårt sjuk ska självklart ha sjukpeng!
Är man sjuk och inte har arbetsförmåga ska man få vara sjuk och få ersättning från sjukförsäkringen. Har man arbetsförmåga skall man få stöd och hjälp att komma tillbaka

Vi kan aldrig acceptera en återgång till det Sverige som socialdemokraterna styrde där 140 personer förtidspensionerades varje dag, där rehabiliteringen inte fungerade och unga människor kunde förtidspensioneras utan att ges en chans att komma tillbaka. I Aftonbladet i dag kan vi läsa. om en svårt sjuk kvinna som påstås ha hänvisats till socialbidrag. Så skall det naturligtvis inte vara. Enligt uppgift har Försäkringskassans läkare sagt att hon inte kan arbeta. Trots det har F-kassan gått emot sina egna experter. Försäkringskassan skall ta upp hennes ärende till omprövning. Nu gäller det att se till att den genomförda reformen tillämpas rätt!

Det finns också saker som kan göras bättre. I dag kan man t ex ha sjukersättning på deltid och jobba 25, 50 eller 75 % – varför får man inte jobba på 35 eller 60 %. Jag tycker att stegen är för stora och mest verkar vara tillkomna för att det skall vara lätt för sjukkassepersonalen att räkna. Jag vill arbeta för att man skall kunna testa att ta flera mindre steg på vägen tillbaka till jobb.

Komplettering:
Lagstiftningen verkar solklar! Sjukpenningen ska inte vara tidsbegränsad för personer med mycket svåra sjukdomar.

Enligt 3 kap. 4 § är inte sjukpenningen tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar. Förarbetena anger: ”Exempel på sådana sjukdom är vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ. Om sådana synnerliga skäl föreligger kan sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten beviljas även sedan den försäkrade påbörjat en ersättningsperiod med förlängd sjukpenning”. (Prop. 2007/08:136 sid. 80-81).

Genom en komplettering 2009 förtydligas att i 3 kap. 4 § sjukpenning för ytterligare dagar får även lämnas
1. när den försäkrade vårdas intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus,
2. när den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighets-uppfattningen oc…