Utan hästen stannar Sverige

I Lunds kommun finns ca 3 600 hästar. De är en viktig del av många människors vardag. Hästnäringen är viktig för företagandet, som ungdoms- och handikappidrott och för landsbygdens utveckling. I kommunen finns också Flyinge avels- och hästsportcentrum med bl a högskole- och yrkesutbildning. På Flyinge bedrivs även gymnasieutbildning i samverkan med gymnasieskolan Vipan. För många är bostadsdrömmen en hästgård utanför Lund. Sammantaget gör detta Lund till en av landets viktigaste ridkommuner.

Ridleder är viktiga både för ryttarnas säkerhet och för att undvika konflikter med friluftsliv och markägare. De är också viktiga för att göra Lund till en attraktiv boendekommun för hästintresserade. Ridvägarna kring Flyinge bör byggas ut. Det är bra att kommunen anlägger ny ridväg vid Skrylleområdet med mål om en sammanhängande ridväg mellan Rögle och Torna Hällestad, bra men inte nog. Målet måste vara ett sammanhängande ridvägnät i hela kommunen, från norra Lund till Genarpsområdet. Därför vill jag arbeta för en rid-, gång- och cykeltunnel (under väg 11) som förbinder Dalby med Bonderup och Björnstorp. Befintliga passager är ej hästsäkra.

Inom moderaterna finns ett rikstäckande hästnätverk som bl a lägger fokus på att hästnäringen utvecklas ytterligare till en grön hållbar framtidsbransch. Den möjlighet till både rikare fritid och jobb som ridning medför för personer med funktionshinder och ridskolornas viktiga roll som dagens fritidsgårdar betonas också.

Moderaterna vill:

– Uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter som till exempel arbetstillfällen, turism och fritids- sysselsättning för barn och ungdomar.
– Att Sverige ska vara en stark röst för ett bättre djurskydd i hela EU.
– Fortsätta satsningen på Idrottslyftet som stärker rörelse, hälsa och friskvård och som kommer hästsporten till del.
– Värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.
– Verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt.
– Att värdegrunder fortsätter att utvecklas för tävling med häst.
– Arbeta för att hästsektorn ska vara en naturlig del av att utveckla landsbygden och bidra till att nå EU:s miljömål.
– Stödja fortsatt forskning för bättre djurvård och djurhälsa.
– Stärka arbetet med regelförenklingar och förbättrade villkor för Sveriges entreprenörer, däribland inom häst- näringen.