Reformera LAS

Niklas Wykman, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet: Unga får lida för Borgs Ams-trams

Inför moderaternas kommunala rikskonferens tar MUF-ordföranden bladet från munnen och lyfter fram den kritik som delas av så många:

Nu är det dags för Moderaterna att ompröva såväl politiken som retoriken för att kunna vara trovärdiga i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Det är uppenbart att dagens arbetsmarknadsmodell diskriminerar ungdomar och försämrar Sveriges konkurrenskraft. Vi har nu en av Europas högsta ungdomsarbetslöshetssiffror och behovet att reformer är omfattande.
Döm då av min förvåning när finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin gemensamt deklarerade att vi skulle möta den stigande arbetslösheten med fler AMS-åtgärder i stället för reformer. Socialdemokraterna storsatsade på AMS-åtgärder men lämnade en fjärdedel av landets ungdomar i arbetslöshet efter tolv år vid makten. Vill alliansregeringen behålla trovärdigheten i jobbfrågan måste de sluta föra Göran Perssons arbetsmarknadspolitik.