Azar:s bluff

Så blir du din egen klimatforskare skriver Ny Teknik och fortsätter: De båda Chalmersdoktorerna Christian Azar och Daniel Johansson har utvecklat en klimatkalkylator som kan köras över internet. Nu kan vem som helst göra sina egna prognoser.

Visst låter det vackert, så osjälviskt att göra sin forskning och sina modeller tillgängliga och låta oss alla bli delaktiga i klimatlarmen. Kanske ligger det ett mått av sanning i detta. Efter Climategate, Himalayagate, Hurricanegate, Amazonasgate, Atollgate m.fl…. verkar det som om verkligen vem som helst har tagit fram underlag till IPCC:s rapporter.

I dag sjösatte de sin CCC-kalkylator, Chalmers Climate Calculator, som visar vilken koncentration av koldioxid atmosfären får vid olika antaganden om CO2-utsläpp och vilken temperaturökning det blir på jordens yta.
– CCC-kalkylatorn ska kunna användas av alla klimatintresserade, från privatpersoner och studenter till journalister, politiker och klimatförhandlare, säger Daniel Johansson till Ny Teknik på måndagseftermiddagen.
Han och Christian Azar har tagit en enkel klimatmodell från deras egen forskning och gjort tillgängliga över nätet.
– Det är ett sätt att föra ut klimatforskningen till en bredare allmänhet och skapa förståelse för den. Det råder ju stor osäkerhet i klimatfrågan i dag och att använda modellen kan vara ett sätt att testa vad osäkerheterna innebär, säger Daniel Johansson.

Så är det naturligtvis inte. Syftet kan inte vara annat än att vilseleda. Det kan ju vara kul att leka forskare men det finns ju ett otal antal klimatmodeller. Ingen stämmer så vitt man vet. IPCC använder visst ett snitt av alla modeller. Allt beror ju på vilka parametrar forskarna programmerat in i sin modell. Att framställa osäkerheten i vårt framtida klimat som beroende av vilken temperaturökning en viss koldioxidkoncentration i atmosfären leder till är oansvarigt. Vi vet faktiskt inte att klimatförändringar skulle bero på på ökade koldioxidhalter i atmosfären. Efter den senaste tidens skandaler vet vi inte ens om redovisade historiska temperaturer är korrekta eller om de har modifierats för att passa vissa syften.

Annonser

IPCC:s budskap ifrågasätts alltmer

På bloggen Watts Up With That? finns i dag ett intressant inlägg av  Willis Eschenbach. Han skriver om havsnivåhöjningar och atollöar.

FN:s klimatpanel, IPCC, har lämnat ett antal larmrapporter om klimatförändringar som skulle leda till havsnivåhöjningar och leda till översvämningar. De styrande på ett antal små öriken utnyttjar (fullt förståeligt) detta för att få ekonomiska fördelar. Därför är det intressant att läsa denna rapport som bl a tar upp att trots att CO2-halten i atmosfären ökat så har inte havsnivåerna stigit mer än de gjort historiskt sett (långt innan mänskligt orsakade CO2 utsläpp) Det är till och med så att de senaste 10 åren så har havsnivåerna inte ökat som tidigare. Dessutom, skulle havsnivåerna stiga, så är inte atollöarna de i första hand hotade.

Micronesia is suing the Czech Government over CO2 emissions that they claim are damaging their coral atolls via sea level rise. Tuvalu and the Maldives are also repeating their claims of damage from CO2. If the sea level rises much, they say they will simply be swept away.

Willis Eschenbach, som levt och forskat på en av dessa öar under tre års tid ställer tre frågor:

In this paper, I will discuss the three inter-related claims that people are making as illustrated above. The claims are:

1. Increasing CO2 causes increased sea level rise.

2. Sea level rise causes salt water to intrude into the freshwater lens

3. Sea level rise gravely endangers low-lying coral atolls like Tuvalu, Kiribati, and the Maldives. A mere 1 metre rise would see them mostly washed away.

Och tre svar för att visa att påståendena ej stämmer:

1. Short answer, data to date says no. There has been no acceleration the rate of sea level rise. Sea level has been rising for centuries. But the rate of the rise has not changed a whole lot. Both tidal stations and satellites show no increase in the historic rate of sea level rise, in either the short or long term.

2. Short answer, no.

3. Regarding atolls and sea level rise, the most important fact was discovered by none other than Charles Darwin. He realized that coral atolls essentially “float” on the surface of the sea. When the sea rises, the atoll rises with it. They are not solid, like a rock island. They are a pile of sand and rubble. There is always material added and material being lost. Atolls exist in a delicate balance between new sand and coral rubble being added from the reef, and atoll sand and rubble being eroded by wind and wave back into the sea or into the lagoon. As sea level rises, the balance tips in favor of sand and rubble being added to the atoll. The result is that the atoll rises with the sea level.

So the third claim is not true either. Atolls are created by sea level rise, not destroyed by sea level rise.

Avslutningsvis ger han ett antal goda råd för miljöpolitik på öarna. Befolkningen måste ta ansvar för att dessa paradis inte överexploateras. Här har han en viktig poäng. Det är oerhört viktigt att slå vakt om värdefulla miljöer och t ex arbeta för ansvarsfull turism. Att agera utifrån dagens miljöläge, att hantera de problem som uppstår som ett miljöproblem som till stor del går att möta genom förändrat beteende och inte vänta på miljarder i klimatbistånd som kanske aldrig kommer.

Coral atolls have proven over thousands of years that, if left alone, they can go up with the sea level. And if we follow some simple conservation practices, they can continue to do so and to support atoll residents. But they cannot survive an unlimited population increase, or unrestricted overfishing, or overpumping the water lens, or unrestrained coral mining. Those are what is killing the atolls, not the same sea level rise that we’ve had for the last hundred years.

Uppvärmning – i förhållande till vad?

En mycket tänkvärd presentation av temperaturutveckling i förhållande till olika tidsprespektiv.

Ändra livsstil?

Hur tänker världens ledare måntro?

Kanske så här!?

”Ändra livsstil får någon annan göra – inte jag som är så viktig!”

Copenhagen climate summit: 1,200 limos, 140 private planes and caviar wedges

Professor: ”Climategate” är en katastrof för FN:s klimatforskare – Artikel av Ingemar Nordin – Newsmill

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori analyserar Climategate.

Rekommenderas

 

 

Professor: ”Climategate” är en katastrof för FN:s klimatforskare – Artikel av Ingemar Nordin – Newsmill.

Dags för omprövning i Köpenhamn

Det har nu gått några dagar sedan nyheten om ”Climategate” exploderade (757,000 träffar på Google när detta skrives) Om det var en hackare eller ett insiderjobb diskuteras men en stor mängd mail och opublicerade dokument från klimatforskare vid University of East Anglia lades ut först på en Rysk server och finns nu bl a på The Pirate Bay.  Om dokumenten är äkta kan vi här lära mycket om fusk och korruption i forskarvärlen och då speciellt när det gäller klimatforskningen.

Det finns förstås alltid en risk att sådant här material är förfalskat men det har gått några dagar och materialet har inte dementerats. Lama kommentarer om att det ”är tagit ur sitt sammanhang” har hörts. Hörts? Ja i bloggvärlden har det verkligen hörts och diskuterats men i t ex svenska media har det med några undantag varit förvånansvärt tyst. En präktig skandal brukar locka journalister men detta var kanske ”fel” skandal.

En person som finns med i materialet är Michael Mann. Ett ursprung till dagens klimatdebatt var den förfalskade temperaturkurva, the hockey stick” som publicerades av ”den välrenomerade klimatforskaren” Michael Mann. Det var han som för att bevisa att jorden fick ett varmare klimat som bara kunde bero på mänskligt orsakade koldioxidutsläpp helt fräckt raderade ut både den värmeperiod som lät vikingarna bosätta sig på Grönland och den köldperiod som bl a gjorde det möjligt för CarlXGustaf att tåga över isen på Bälten och därmed erövra bl a Skåne från Danmark. Denna förfalskade kurva var en viktig beståndsdel i IPCC:s tidgare material. Med den bakgrunden ger korrespondensen ett äkta intryck och som sagt har förnekandena varit lama.

Det är dags att ställa frågan så som görs av bl a Peter Stilbs, Professor i Fysikalisk Kemi vid KTH, på Second Opinion:

Varför tiger svenska media om klimatforskningsfusket?

Det är nu dags att börja diskutera innehållet i dessa mail, är klimatlarmen falska, har vetenskapen förvrängts, ägnar sig universitet och forskningscentra åt förfalskning för att nå vetenskapliga, ekonomiska eller politiska syften?

Dessa frågor måste få ett svar. Här kunde Klimatmötet i Köpenhamn ha en viktig uppgift. Anklagelserna är så allvarliga att man inte kan gå vidare med de miljardåtaganden som diskuteras utan att veta mer. Hur skall vi säkerställa verkligt fri och förutsättningslös forskning. Har det inte i själva verket blivit kallare de senaste tio åren? Klimatförändringar beror kanske på något helt annat? IPCC:s (FN:s klimatforsknigspanel) uppdrag var att visa att mänskligt förorsakade koldioxidutsläpp leder till ett varmare klimat. Uppdraget var kanske fel redan från början!? Vilka katastrofer har detta indirekt lett till under tiden? Skövlade regnskogar, orangutangerna närmare utrotningen i jakten på biobränsle. Mindre fokus på akuta höt mot mänskligheten som rent vatten och ren luft, skolgång, sjukvård..

När väldens länder och ledare samlas i Köpenhamn skulle det kunna bli början på något nytt. Ännu så länge verkar det mest som om alla hoppas att Climategate skall blåsa över. Det ligger mycket pengar och prestige investerat i klimathotet. Dessa krafter låter sig nog inte stoppas så lätt.

MiljöRapporten – ”Klimat utslitet som säljargument”

Enligt Ingemar Albertsson på Enact ökar efterfrågan på lokalproducerat medan intresset för ekologiskt stagnerar. Ganska naturligt. Finns det inte morötter odlade i Dalby så köper jag hellre konventionellt odlade från Ängelholm än ekologiska från Ital ien. Nyttan med ekologiskt är dessutom starkt ifrågasatt.
Dessutom konstaterar han att klimat håller på att bli ett utslitet säljargument. Inte så konstigt när det presenteras allt mera information om hur klimatet varierar helt naturligt. Temperaturstatistik visar att det blir kallare och olika väder och klimatfenomen visar sig ha helt andra förklaringar än koldioxidutsläpp.

MiljöRapporten – ”Klimat utslitet som säljargument”.