Biskop Bertil Gärtner

Biskop Bertil Gärtner död skriver SvD och tillägger:

Gärtner blev känd för en bredare allmänhet genom sitt motstånd mot kvinnliga präster.

DN påminner om att

andra minns honom som en av drivkrafterna för att förnya kyrkan.

För mig är det dock något annat som dyker upp i minnet när jag hör hans namn. Jag minns Bertil Gärtner som biskopen som gav bilismen skulden för försurningen och försurningen skulden för de sälar som dog i slutet av 80-talet. Inget av det stämde men det verkar inte ha bekymrat honom. Biskopen gick t o m så långt att han medverkade i en demonstration i Göteborg där man släpade runt med en självdöd säl i en kista. Den mannen var den förste som på allvar fick mig att ifrågasätta mycket av det som Svenska kyrkan håller på med.

Ansvar Omtanke Kärlek Frihet – Rösta moderat i kyrkovalet

Moderaterna strävar efter att få fram kandidater med öppenhet för att skilda synsätt på traditioner, gudstjänstutformning och uttryckssätt skall kunna samsas i kyrkan.

Vi vill ha en kyrka öppen för alla, en folkets kyrka som är beredd att tjäna alla människor i Sverige såväl när de är i landet som vid vistelse utomlands.

Vi vill slå vakt om rätten att vara olika och verka för att Svenska kyrkan skall ha föredömligt goda arbetsplatser.

Vi vill ha en kyrka som är fri från statlig inblandning i de angelägenheter som är kyrkans egna.

I Dalby församling finns liksom tidigare år ett lokalt program för vad våra moderata, kristna förtroendevalda kommer att arbeta för de kommande fyra åren: Moderaterna i Dalby församling 2009

Väljer du en moderat lista så kan du rösta på personer boende i Dalby församling i alla tre valen. Till församlingen väljer du mellan våra 12 kandidater, till stiftet kan du välja att sätta kryss för Anita Larsson, Bonderup och Daniel Danielsson och Karin Svenninger från Dalby. OBS att nytt för i år är att man kan sätta ett till tre kryss (obs inte fler, då blir valsedeln ogiltig, men det är inget krav att sätta kryss). Slutligen till Kyrkomötet (kyrkans riksdag) kandiderar Anita Larsson

Den 10/9 är det valdebatt på Eginogården. Inne i Lund var det valdebatt redan förra veckan. SDS var där. Krympande kyrka står inför svåra val, skrev de. Och det är förstås sant. Däremot försökte de ställa partipolitiskt aktiva mot aktiva församlingsbor. Det finns två invändningar mot detta. Tittar jag på vår lista till Dalby församling så är det personer som uppfyller båda kriterierna, de är aktiva församlingsbor och medlemmar i moderaterna. Det andra är att alla medlemmar i Svenska kyrkan inte är församlingsbor. De behöver också företrädare och väljer de en person från ett politiskt parti så är det lättare att utan stora undersökningar hitta någon som ser på världen ungefär som jag själv.