Fortsatt Alliansstyre möjligt i Lund

I dag presenterar SDS sin sedvanliga Lundaopinionsmätning. Enligt den får Alliansen 32 mandat, vänstern 30 och Sverigedemokraterna blir vågmästare med 3 mandat. En inte helt lätt situation som lite skymmer glädjen över att moderaterna med god marginal är största parti i kommunen. För mig som engagerade mig politiskt när moderaterna hade valresultat på 11,5 % till riksdagen och var mindre än både folkpartiet och centern är det en fantastisk utveckling.

Detta är trots allt bara en opinionsmätning. Val vinns på valdagen. Även om det är för tidigt att ropa hej så är det fantastiskt roligt och förstås en sporre att jobba extra hårt i valrörelsen. Det har hänt mycket bra i Lund under de fyra åren med Alliansstyre. Nu ska vi berätta för väljarna hur det kan bli ännu bättre med ytterligare fyra alliansår.

Självklart vill jag inte ha SD som vågmästarparti, inte något annat parti heller för den delen. I början av 80-talet hade vi miljöpartiet som vågmästare i Lunds kommunfullmäktige. De utnyttjade sin möjlighet att rösta populistiskt för alla nya utgifter utan att ta ansvar för att kalaset skulle betalas. Det blev både dyrt och dåligt.

Att börja diskutera blocköverskridande lösningar är alldeles för tidigt. I Regionen styr en femklöver med Alliansen och miljöpartiet. I Lund har miljöpartiet bundit sig ganska hårt i vänsterburen.

När det skiljer så lite som det gör i denna undersökning krävs det inte mycket för att vi skall få det ytterligare mandat som gör att Sverigedemokraterna inte blir vågmästare. Den rödrödgröna vänstern däremot behöver ta ytterligare tre mandat för egen majoritet. Det betyder att en röst på ett Alliansparti samtidigt är en röst mot Sverigedemokraterna.

Annonser

Praktikplats viktigt för särskoleelever

För ett par veckor sedan besökte jag Gymnasieskolan Vipan och träffade lärarna på det fyraåriga nationella programmet. Det blev två trevliga, intressanta och lärorika timmar i personalrummet där jag fick veta mer om hur de lagt upp verksamheten, om glädjeämnen och problem.

De fyraåriga programmen vänder sig till ungdomar som gått i grundsärskola eller träningsskola. Gymnasieåren är viktiga för att förbereda ungdomarna för ett bra vuxenliv med arbete, eget boende och fritid. Praktik på olika arbetsplatser är en viktig del av alla gymnasieåren, den skall vara individuellt anpassad och samverka med den teoretiska undervisningen för att förbereda för ett framtida yrkesliv.

En av de saker vi samtalade mycket om var behovet och anskaffandet av praktikplatser. Lärarna berättade att de lägger mycket tid på just anskaffandet. Bra praktikplatser, som verkligen passar den enskilda eleven, kan dessutom ofta leda till jobb. De berättade också att det var förhållandevis lättare att få praktikplatser i den privata sektorn än inom kommun och landsting. Det är verkligen glädjande att det fungerar bra i den privata sektorn och jag ser det som ett bevis att dessa elever verkligen kan.

Däremot är det bekymmersamt att Lund och andra kommuner inte är så bra (hälften av eleverna kommer från kommunerna runt Lund). Det är självklart att vi skall vidta åtgärder för att öka utbudet av praktikplatser. Just för att varje elev skall få prova lite olika arbetsplatser och ha en chans att hitta något som passar måste det ju finnas ett utbud.

Som ordförande för utbildningsnämnden får jag förstås börja i den ”egna” organisationen. Jag har talat med Utbildningsdirektören om en inventering av möjliga platser inom vår organisation och en diskussion med verksamheterna om hur många platser med hög kvalitet vi kan ställa upp med varje år. Efter diskussionen med lärarna ser jag redan flera möjligheter beroende på elevernas behov och intressen.

När det är gjort vill jag att vi går vidare och gör en sådan inventering i hela Lunds kommun, tar diskussion med grannkommunerna, Region Skåne osv.

Detta är ett mycket viktigt projekt som jag hoppas vi kan gå vidare med under hösten.

Kvinnofientliga socialdemokrater

Kvinnornas arbetslöshet ökar och männens minskar enligt socialdemokraterna i Lunds kommun. Hur stämmer det med att de vill avskaffa RUT-avdraget som i första hand ger fler kvinnojobb och behåller ROT-avdraget som främst ger jobb till männen i det mäktiga byggnadsarbetarfacket, en viktig bidragsgivare och valarbetare för socialdemokraterna.

Chokladpengar eller guldpengar!

I Lunds kommun lovar socialdemokraterna nya satsningar som skall betalas med statsbidrag som de väntar sig av en rödgrön regering efter en eventuell valseger. De försöker ge en bild av att detta i princip inte kommer kosta Lundaborna någonting. Är detta trovärdigt? Finns pengarna eller kommer de smälta bort efter valet?

Just nu pågår budgetdebatten i Lunds kommunfullmäktige. På vägen hit lyssnade jag till ett radioinslag om dagens EU-toppmöte och diskussionerna om sanktioner mot de länder som inte håller sig till EU:s ekonomiska spelregler. Det är skrämmande att lyssna till beskrivningarna om hur många länder misskött sin ekonomi och levt högt över sina tillgångar. Grekland är långt ifrån ensamt om att vara nära bankrutt.

När den ekonomiska krisen rasade som värst i världen och i Sverige var Spanien en förebild för den rödgröna oppositionen. Det var till Spanien de hänvisade när de krävde bidrag och subventioner, statliga industrisatsningar. Alliansregeringen lyssnade inte på vänsterns lockrop. Tack vare Alliansregeringen drabbades inte Sverige av den nya Spanska sjukan. Staten gick t ex inte in som ägare av SAAB och Volvo.

Nu har vi facit. Sverige har en av Europas starkaste ekonomierna. Ett av de länder som nu har riktigt dålig ekonomi med katastrofala budgetunderskott och hög arbetslöshet är däremot det av vänsterpartierna omhuldade Spanien. Det är den politiken de står för och vill föra på riksnivå.

Det väntar flera olika skattehöjningar, jobbskatteavdragen hotas, det kommer bli dyrare att anställa ungdomar, RUT och lite senare ROT-avdragen kommer avskaffas osv. I Lund höjs skatten med 40 öre och i region Skåne med 60 öre per intjänad 100-lapp och socialdemokraterna får bestämma. Förutom skattehöjningar väntar sämre tillväxt som en följd av den förda politiken. Hushållen får mindre pengar att röra sig med, arbetslösheten ökar och Sverige kommer inte kunna utnyttja de möjligheter en förbättrad världsekonomi ger och kommer vara sämre rustat inför kommande kriser.

Den bästa garantin för fortsatt hög kvalitet i den kommunala verksamheten är en ansvarsfull ekonomisk politik. Sverige och Lund står väl rustat efter den svåraste ekonomiska krisen sedan 30-talet. I år har vi kunnat göra stora extrasatsningar bl a på skolan. Det är bättre med ansvarsfull politik än med löftespolitik.
Hellre guldpengar än chokladpengar.

VG för skolmaten på Spyken

Skolmaten är viktig för att eleverna skall orka prestera bra under hela skoldagen. Det gäller att maten inte bara är näringsriktig utan även att den är god och miljön i matsalen bra. Nyttig mat gör ingen nytta om inte eleverna äter den.

Därför väckte det förstås viss uppmärksamhet när en representant från eleverådet på Spyken i samband med en debatt sade: Nu ska politikerna få svara på vad det är för sörja som läggs upp på våra tallrikar till lunch varje dag.

Under mina år som ordförande i Utbildningsnämnden i Lund har jag talat med många elever, föräldrar och skolledare om maten. Jag har många gånger besökt skolmatsalar för att äta, samtala, titta på köer och uppleva atmosfären. Mitt helhetsintryck från våra gymnasieskolor är att maten faktiskt är helt ok. Den är kanske inte alltid så spännande men den skall också kunna ätas av många olika personer. Vi följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i skolan” och ”Bra mat i förskolan”.

I dag besökte jag Spyken, bl a för att äta i skolmatsalen. Väl godkänt är mitt betyg för makaroner, välsmakande tomatsås med skinka och sallad. Vegetariska alternativet också mycket gott, bättre tyckte några. Definitivt inte ”sörja”, ett uttryck som är en direkt förolämpning mot de som lagar maten om man skall döma efter det som serverades idag.

En glad överaskning var att det var så lungnt och ingen hög ljudnivå, trots att matsalen är liten med tanke på elevantalet. Det är förstås elevernas förtjänst.

En bra och trevlig lunch!

(Ursprungligen publicerad på min valblogg hos lokaltidningen)

Ansvar utan skattehöjning

Finanskrisen har märkts även i Lund men med en god hushållning med våra gemensamma resurser och en ansvarsfull politik har Lund klarat sig bra. Under 2010 har vi till och med kunnat satsa extra på vuxenutbildning, Internationella skolan, datorer på högstadiet och gymnasiet, utveckling av matematikundervisningen osv för att nämna några satsningar inom utbildningsområdet.

När Alliansen nu presenterar budgetförslaget för 2011 och ramar för de kommande åren finns det fortfarande utrymme för en del satsningar trots att osäkerheten inför 2011 är stor. 2010 blir bättre än väntat men ännu är det svårt att göra säkra prognoser för 2011.

För de kommande åren kan Lundaborna glädja sig åt att det blir ett inomhusbad i Dalby i anslutning till den nya skolan som behövs nu när Dalby växer. Det blir naturligtvis satsningar på skolan och förskolan där barnantalet ökar kraftigt, konstgräsplan i Södra Sandby, 10 miljoner till kulturen, en rejäl satsning på upprustning och renhållning av parker och gator, lördagsöppet på Turistbyrån och inte minst vårdnadsbidrag införs från 2012.

Budgeten för kommande år kommer att diskuteras i kommunfullmäktige i juni och om inte för så återkommer jag då och berättar lite mer om satsningar som jag tycker är viktiga.

Till sist skatten. Alliansens budgetförslag för 2011 innehåller oförändrad skatt. Detta till skillnad från vänsterpartierna som vill höja med 1 krona (40 öre i kommunen och 60 öre i regionen). Lund har redan den sjätte högsta skatten i Skåne. Det är min uppfattning att vi så snart det är möjligt bör fortsätta att sänka skatten, både i kommunen och på riksplanet.

Ursprungligen publicerad på min valblogg i Lokaltidningen

Sydsvenskan
Skånskan
Lokaltidningen

Yttrandefriheten måste försvaras

På torsdagskvällens kommunfullmäktige svarade jag på en interpellation från Sverigedemokraterna. Läs mitt svar nedan:

Svar på interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) med rubriken
om ansvaret (för) det politiska våldet på Lunds gymnasieskolor.

Politisk information i form av bokbord på gymnasieskolorna är ett värdefullt komplement till klassrumspresentationer och auladebatter. Kampanjverksamhet på gymnasieskolorna har en lång tradition och är ett viktigt inslag för att skapa intresse för och kunskap om politik. Därför har de kommunala gymnasieskolorna i Lund enats om principen att partier som är representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen skall vara välkomna att genomföra (på förhand planerade) så kallade bokbord, dvs dela ut material och diskutera/informera om sin politik på en av skolan anvisad plats och tid.

Med anledning av det tumult som uppstod när Sverigedemokraternas ungdomsförbund besökte Spyken den 14/4 har Hans-Olof Andersson ställt två frågor till mig:

Tycker du att det är bra eller dåligt att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök?
Tycker du, att om rektorer eller annan personal på Lunds gymnasieskolor upptäcker att personer som inte hör till skolan uppträder störande mot gästande politiker, i så fall skall be de gästande politikerna avsluta sitt besök i förtid?

Naturligtvis är det ”dåligt” att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök. Demokratins spelregler och yttrandefriheten kräver att vi skall kunna respektera andras rätt att föra fram sina åsikter och ta debatten med dem oavsett vad vi tycker om budskapet. De som saboterade besöket respekterade inte detta och det är dåligt.

Spykens gymnasiechef har tagit initiativ till diskussioner med skolans elever om åsikts- och yttrandefriheten och vilka regler som gäller i Sverige. Detta är ett viktigt och nödvändigt uppdrag för skolan.

När det gäller den andra frågan så är det klart att skolan inte är någon allmän plats och självklart skall skolan avvisa dem som inte har rätt att vistas där eller stör ordningen så att man inte kan garantera övriga elever och besökandes säkerhet. Om det krävs får man be om polishjälp. Gymnasiechefen har ett ansvar för ordningen och elevernas säkerhet på skolan. Enligt den information jag fått ansåg gymnasiechefen att situationen var sådan att det inte fanns annat val än att avbryta besöket. Enligt min uppfattning skall bokbord som dessa genomföras. Kan skolan inte garantera elevernas säkerhet skall polis tillkallas.

Det är fullständigt oacceptabelt att en liten odemokratisk mobb på detta sätt skall kunna stoppa yttrandefriheten. På Spyken hade man förberett sig för att det skulle kunna bli bråk genom att flera rektorer och lärare var närvarande. Tyvärr räckte det inte. SDU:s besök på Vipan och Katte har kunnat genomföras. På Vipan fick polisen avvisa ungdomar från Ung Vänster som inte tillhörde skolan och på Katte kunde skolledningen hantera ordningen efter en upphetsad start.

Jag förutsätter att SDU får möjlighet till ett nytt besök på Spyken. Annars kommer vi inte kunna tillåta andra ungdomsförbunds bokbord och det är fullständigt oacceptabelt att inte försvara demokratin mot dess fiender.

Dalby 2010-04-27

Louise Rehn Winsborg
ordförande Utbildningsnämnden