Chokladpengar eller guldpengar!

I Lunds kommun lovar socialdemokraterna nya satsningar som skall betalas med statsbidrag som de väntar sig av en rödgrön regering efter en eventuell valseger. De försöker ge en bild av att detta i princip inte kommer kosta Lundaborna någonting. Är detta trovärdigt? Finns pengarna eller kommer de smälta bort efter valet?

Just nu pågår budgetdebatten i Lunds kommunfullmäktige. På vägen hit lyssnade jag till ett radioinslag om dagens EU-toppmöte och diskussionerna om sanktioner mot de länder som inte håller sig till EU:s ekonomiska spelregler. Det är skrämmande att lyssna till beskrivningarna om hur många länder misskött sin ekonomi och levt högt över sina tillgångar. Grekland är långt ifrån ensamt om att vara nära bankrutt.

När den ekonomiska krisen rasade som värst i världen och i Sverige var Spanien en förebild för den rödgröna oppositionen. Det var till Spanien de hänvisade när de krävde bidrag och subventioner, statliga industrisatsningar. Alliansregeringen lyssnade inte på vänsterns lockrop. Tack vare Alliansregeringen drabbades inte Sverige av den nya Spanska sjukan. Staten gick t ex inte in som ägare av SAAB och Volvo.

Nu har vi facit. Sverige har en av Europas starkaste ekonomierna. Ett av de länder som nu har riktigt dålig ekonomi med katastrofala budgetunderskott och hög arbetslöshet är däremot det av vänsterpartierna omhuldade Spanien. Det är den politiken de står för och vill föra på riksnivå.

Det väntar flera olika skattehöjningar, jobbskatteavdragen hotas, det kommer bli dyrare att anställa ungdomar, RUT och lite senare ROT-avdragen kommer avskaffas osv. I Lund höjs skatten med 40 öre och i region Skåne med 60 öre per intjänad 100-lapp och socialdemokraterna får bestämma. Förutom skattehöjningar väntar sämre tillväxt som en följd av den förda politiken. Hushållen får mindre pengar att röra sig med, arbetslösheten ökar och Sverige kommer inte kunna utnyttja de möjligheter en förbättrad världsekonomi ger och kommer vara sämre rustat inför kommande kriser.

Den bästa garantin för fortsatt hög kvalitet i den kommunala verksamheten är en ansvarsfull ekonomisk politik. Sverige och Lund står väl rustat efter den svåraste ekonomiska krisen sedan 30-talet. I år har vi kunnat göra stora extrasatsningar bl a på skolan. Det är bättre med ansvarsfull politik än med löftespolitik.
Hellre guldpengar än chokladpengar.

VG för skolmaten på Spyken

Skolmaten är viktig för att eleverna skall orka prestera bra under hela skoldagen. Det gäller att maten inte bara är näringsriktig utan även att den är god och miljön i matsalen bra. Nyttig mat gör ingen nytta om inte eleverna äter den.

Därför väckte det förstås viss uppmärksamhet när en representant från eleverådet på Spyken i samband med en debatt sade: Nu ska politikerna få svara på vad det är för sörja som läggs upp på våra tallrikar till lunch varje dag.

Under mina år som ordförande i Utbildningsnämnden i Lund har jag talat med många elever, föräldrar och skolledare om maten. Jag har många gånger besökt skolmatsalar för att äta, samtala, titta på köer och uppleva atmosfären. Mitt helhetsintryck från våra gymnasieskolor är att maten faktiskt är helt ok. Den är kanske inte alltid så spännande men den skall också kunna ätas av många olika personer. Vi följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i skolan” och ”Bra mat i förskolan”.

I dag besökte jag Spyken, bl a för att äta i skolmatsalen. Väl godkänt är mitt betyg för makaroner, välsmakande tomatsås med skinka och sallad. Vegetariska alternativet också mycket gott, bättre tyckte några. Definitivt inte ”sörja”, ett uttryck som är en direkt förolämpning mot de som lagar maten om man skall döma efter det som serverades idag.

En glad överaskning var att det var så lungnt och ingen hög ljudnivå, trots att matsalen är liten med tanke på elevantalet. Det är förstås elevernas förtjänst.

En bra och trevlig lunch!

(Ursprungligen publicerad på min valblogg hos lokaltidningen)

Ansvar utan skattehöjning

Finanskrisen har märkts även i Lund men med en god hushållning med våra gemensamma resurser och en ansvarsfull politik har Lund klarat sig bra. Under 2010 har vi till och med kunnat satsa extra på vuxenutbildning, Internationella skolan, datorer på högstadiet och gymnasiet, utveckling av matematikundervisningen osv för att nämna några satsningar inom utbildningsområdet.

När Alliansen nu presenterar budgetförslaget för 2011 och ramar för de kommande åren finns det fortfarande utrymme för en del satsningar trots att osäkerheten inför 2011 är stor. 2010 blir bättre än väntat men ännu är det svårt att göra säkra prognoser för 2011.

För de kommande åren kan Lundaborna glädja sig åt att det blir ett inomhusbad i Dalby i anslutning till den nya skolan som behövs nu när Dalby växer. Det blir naturligtvis satsningar på skolan och förskolan där barnantalet ökar kraftigt, konstgräsplan i Södra Sandby, 10 miljoner till kulturen, en rejäl satsning på upprustning och renhållning av parker och gator, lördagsöppet på Turistbyrån och inte minst vårdnadsbidrag införs från 2012.

Budgeten för kommande år kommer att diskuteras i kommunfullmäktige i juni och om inte för så återkommer jag då och berättar lite mer om satsningar som jag tycker är viktiga.

Till sist skatten. Alliansens budgetförslag för 2011 innehåller oförändrad skatt. Detta till skillnad från vänsterpartierna som vill höja med 1 krona (40 öre i kommunen och 60 öre i regionen). Lund har redan den sjätte högsta skatten i Skåne. Det är min uppfattning att vi så snart det är möjligt bör fortsätta att sänka skatten, både i kommunen och på riksplanet.

Ursprungligen publicerad på min valblogg i Lokaltidningen

Sydsvenskan
Skånskan
Lokaltidningen

Yttrandefriheten måste försvaras

På torsdagskvällens kommunfullmäktige svarade jag på en interpellation från Sverigedemokraterna. Läs mitt svar nedan:

Svar på interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) med rubriken
om ansvaret (för) det politiska våldet på Lunds gymnasieskolor.

Politisk information i form av bokbord på gymnasieskolorna är ett värdefullt komplement till klassrumspresentationer och auladebatter. Kampanjverksamhet på gymnasieskolorna har en lång tradition och är ett viktigt inslag för att skapa intresse för och kunskap om politik. Därför har de kommunala gymnasieskolorna i Lund enats om principen att partier som är representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen skall vara välkomna att genomföra (på förhand planerade) så kallade bokbord, dvs dela ut material och diskutera/informera om sin politik på en av skolan anvisad plats och tid.

Med anledning av det tumult som uppstod när Sverigedemokraternas ungdomsförbund besökte Spyken den 14/4 har Hans-Olof Andersson ställt två frågor till mig:

Tycker du att det är bra eller dåligt att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök?
Tycker du, att om rektorer eller annan personal på Lunds gymnasieskolor upptäcker att personer som inte hör till skolan uppträder störande mot gästande politiker, i så fall skall be de gästande politikerna avsluta sitt besök i förtid?

Naturligtvis är det ”dåligt” att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök. Demokratins spelregler och yttrandefriheten kräver att vi skall kunna respektera andras rätt att föra fram sina åsikter och ta debatten med dem oavsett vad vi tycker om budskapet. De som saboterade besöket respekterade inte detta och det är dåligt.

Spykens gymnasiechef har tagit initiativ till diskussioner med skolans elever om åsikts- och yttrandefriheten och vilka regler som gäller i Sverige. Detta är ett viktigt och nödvändigt uppdrag för skolan.

När det gäller den andra frågan så är det klart att skolan inte är någon allmän plats och självklart skall skolan avvisa dem som inte har rätt att vistas där eller stör ordningen så att man inte kan garantera övriga elever och besökandes säkerhet. Om det krävs får man be om polishjälp. Gymnasiechefen har ett ansvar för ordningen och elevernas säkerhet på skolan. Enligt den information jag fått ansåg gymnasiechefen att situationen var sådan att det inte fanns annat val än att avbryta besöket. Enligt min uppfattning skall bokbord som dessa genomföras. Kan skolan inte garantera elevernas säkerhet skall polis tillkallas.

Det är fullständigt oacceptabelt att en liten odemokratisk mobb på detta sätt skall kunna stoppa yttrandefriheten. På Spyken hade man förberett sig för att det skulle kunna bli bråk genom att flera rektorer och lärare var närvarande. Tyvärr räckte det inte. SDU:s besök på Vipan och Katte har kunnat genomföras. På Vipan fick polisen avvisa ungdomar från Ung Vänster som inte tillhörde skolan och på Katte kunde skolledningen hantera ordningen efter en upphetsad start.

Jag förutsätter att SDU får möjlighet till ett nytt besök på Spyken. Annars kommer vi inte kunna tillåta andra ungdomsförbunds bokbord och det är fullständigt oacceptabelt att inte försvara demokratin mot dess fiender.

Dalby 2010-04-27

Louise Rehn Winsborg
ordförande Utbildningsnämnden

Duktiga lärare i Lund

Kungliga Vetenskapsakademien delar ut årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2010, för engagerade insatser i matematik, kemi, fysik och biologi.

Lärarna som speciellt inspirerar i kemi och biologi finns i Lund. De är:

Kerstin Ovenholm, Fäladsgården (Kemi) och Helena Hörvin Billsten, Katedralskolan (Biologi)

Fysikpriset gick till lärare på Borgarskolan i Malmö och matematikpriset till Freinetskolan Mimer i Norrtälje.

De får sina pris för

för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat

GRATTIS!

Dalby i på nätet

Efter att en av mina vänner placerat sin blogg på bloggkartan bestämde jag mig för att undersöka hur många Dalbybloggar det finns. Det var inte så många – tvärtom. Nu har jag i alla fall placerat min blogg i Dalbybloggkartan.se!

Även om Dalby kan betraktas som ett litet samhälle med sina dryga 7000 invånare så vore det trist om byn drunknar i nyhetsflödet från Lund. Här händer ständigt saker som är värda att rapportera om och tidningarna har blivit flitigare. Skånska Dagbladets rapportering från de östra delarna av Lunds kommun har t ex blivit betydligt bättre den senaste tiden och rapporterar även på nätet om t ex Dalby.

(S) + (SD) = SANT ???

Lyssnar med stigande förvåning och fascination på kommunfullmäktiges debatt om sverigedemokraternas motion angående avskaffande av avgiften för trygghetslarm.

(SD) har motionerat om avskaffande av trygghetslarmen inom äldre- och handikappomsorgen. Det är en fråga som socialdemokraterna tydligen driver i opposition, de drev frågan valåret 2002 när de var i minoritet. Valet 2002 gav en vänstermajoritet i Lund och socialdemokraterna drev inte frågan längre.

Nu är det valår och (S) sitter i opposition. Trist för dem kom sverigedemokraterna först men vi andra fick lyssna på en smålustig debatt där socialdemokraterna och vänsterpartiet i sak höll med sverigedemokraterna men inte för allt i världen kunde tänka sig att rösta på deras förslag trots att de var i princip identiska. Det var ett förfärligt slingrande. Mot (SD) förslaget ställdes ett något krystat yrkande att avskaffa avgiften för trygghetslarm ”oavsett brukarens nationalitet eller etniska härkomst”. I slutomröstningen röstade sverigedemokraterna med (S) och (V) men det räckte inte för avgiftsfrihet.

Detta var inte första samröstningen mellan (S), (V) och (SD). Alliansmajoriteten hade lagt ett förslag att ge extra pengar till Barn och Skolnämnderna för skolbarnomsorgen för 10-12åringar. Naturligtvis nöjde sig inte oppositionen med vårt extraanslag utan skulle dubbla beloppet. (SD) röstade förstås? med dem.

Första kommunfullmäktige 2010

Nu har årets första kommunfullmäktige inletts. Nytt för i år är ett försök med ett tillfälle 30 minuter innan sammanträdet för medborgarna att träffa kommunfullmäktigeledamöterna och ställa frågor om aktuella frågor eller bara samtala.

– Det är viktigt att hitta olika former för dialog mellan Lundabor och förtroendevalda. Vi har under perioden 2008-2010 haft medborgarstämmor i Lunds olika kommundelar. Det här hoppas vi kan vara ytterligare ett sätt att mötas och föra dialog, säger Annika Annerby Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Det kom glädjande många frågvisa, bl a en klass från KomVux. Jag tycker det var ett bra resultat och det finns anledning att hoppas på en fortsättning.

Lund återigen bland de bästa

Lund bland de bästa skolkommunerna

Nu ta Lärarnas riksförbund upp konkurrensen med Lärarförbundets ”bästa skolkommun”. LR presenterar en ny ranking baserad på statistik från Skolverket och Statistiska Centralbyrån, SCB. I denna lista placerar sig Lund på plats 8. Etta blir Torsås som även något år varit etta hos Lärarförbundet.

Skolvärldens rankning visar också att mindre kommuner är överrepresenterade bland de tio bästa. Den enda större kommunen som tränger sig in bland toppkommunerna är Lund.

Jag återkommer med fler kommentarer när jag sett hela listan och kriterierna men att Lund är en av Sveriges allra bästa skolkommuner är i alla fall ostridigt.

Hon fick jobb efter ett par dagar

Roligt att läsa att instegsjobb fungerar. Instegsjobb är en del av Alliansens krafttag mot utanförskapet. Att nyanlända invandrare får ett jobb så fort som möjligt är en viktig början på ett bra liv i Sverige.

De som talar engelska har förstås en fördel då den fungerar som en övergång till att samtal på på jobbet sker på svenska.

Funderar över varför Arbetsförmedlingen satt målet så lågt som att 8 % av de nyanlända invandrarna som är inskrivna på af skall ut på jobb eller utbildning. Det borde vara många fler men är förstås en bra början.

Hon fick jobb efter ett par dagar – Lund – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.