MiljöRapporten – ”Klimat utslitet som säljargument”

Enligt Ingemar Albertsson på Enact ökar efterfrågan på lokalproducerat medan intresset för ekologiskt stagnerar. Ganska naturligt. Finns det inte morötter odlade i Dalby så köper jag hellre konventionellt odlade från Ängelholm än ekologiska från Ital ien. Nyttan med ekologiskt är dessutom starkt ifrågasatt.
Dessutom konstaterar han att klimat håller på att bli ett utslitet säljargument. Inte så konstigt när det presenteras allt mera information om hur klimatet varierar helt naturligt. Temperaturstatistik visar att det blir kallare och olika väder och klimatfenomen visar sig ha helt andra förklaringar än koldioxidutsläpp.

MiljöRapporten – ”Klimat utslitet som säljargument”.

Annonser

Onödiga förpackningar

Den här synen mötte mig i grönsaksdisken häromdagen:

grönsaker kravgrönsaker

Om man vill förmedla bilden av att kravmärkt skulle vara bra för miljön och få oss att betala de betydligt högre priserna så borde man väl inte svepa in grönsakerna i onödig plast!?

De konventionellt odlade ser betydligt trevligare ut.

Bara luft i argumenten

Sedan ett år tillbaka ordnar Stockholms kommun ett årligt miljöjippo för företagare, kallat Klimatpaktskonferens. Miljöborgarrådet i Stockholm är nöjd med att de deltagande företagen minskat sina CO2 utsläpp motsvarande lilla Trosa kommun. Att rent allmänt energieffektivisera och spara på resurser är bra och om det skett genom minskad oljeanvändning så är det ännu bättre. Den mesta oljan kommer ju från länder som det är dumt att vara beroende av. Det betyder att vi skall spara oljan till de områden där den verkligen behövs och där vi inte har några både lättillgängliga, lättanvända och ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ.

På dagens konferens talade bl a Pär Larshans, Personalchef på Max Hamburgare om arbetet och nyttorna med Max Hamburgares klimatsatsning. På Max hemsida kan man läsa att de helt gått över till 100 % vindkraftsel:

Bara blåsta burgare! Redan i år kommer vi att ha reducerat utsläppen med 640 ton koldioxid genom att helt gått över till el från vindkraft på våra restauranger.

På samma hemsida kan man läsa att en av Max-restaurangerna nära mig har öppet:

Måndag 10:00 – 01:00
Tisdag 10:00 – 01:00
Onsdag 10:00 – 01:00
Torsdag 10:00 – 01:00
Fredag 10:00 – 04:00
Lördag 10:00 – 04:00
Söndag 10:00 – 01:00

Det står ingenting om stängt på helgdager el dyl så man kan väl utgå ifrån att de har öppet alla dagar, året om.

Det betyder att informationen Max lämnar om vindkraftsel inte kan vara annat än osanning. Det finns ingen möjlighet att få ett jämnt tillflöde av vindkraftsel. Det sker ingen produktion när det blåser för mycket och ingen produktion när det blåser för lite. Det går inte att bygga vindkraftverk och erbjuda kontinuerliga leveranser utan att samtidigt ha möjlighet till ersättningsproduktion med t ex kolkraft eller vattenkraft. Finns inte dessa dubbla produktionsresurser så har du bara el då och då, när vinden är rätt. D v s i stil med elnät i något av världens fattigare länder. Inte så bra för affärerna skulle jag tro. Däremot ligger det stora pengar i en miljö- för att inte tala om klimat-korrekt image.

Vidare skriver Max:

Genom att bara använda vindkrafts-el har vi sänkt vårt totala koldioxidutsläpp med 640 ton. Dessutom blir det 56 kilo mindre kärnkraftsavfall varje år när vi går över till vind-el. Inte så dumt.

Detta kan såvitt jag förstår inte heller stämma. Utebliven vindkraftsproduktion regleras i Sverige troligen med vattenkraft eftersom vi inte har kolkraftverk och kärnkraftverken inte rent tekniskt fungerar för reglerkraft. Det måste innebära att någon annan köper den kärnkraftsel som Max skulle ha köpt och att vattenkraftproduktionen minskar en aning när det blåser lagom.

Vinets dag

I Skåne finns det ca 30 vinodlare. Hälften av dem har gått samman och bildat den skånska vinvägen. I dag, på vinets dag har de öppet hus och visar sina odlingar. Samtidigt är det ekorunda i Skåne då man kan besöka och lära känna skånska ekologiska gårdar. Det bjuds på olika aktiviteter och dessa arrangemang borde ha potential att bli lika stora som konstrundan.

På ekogårdarna kan man naturligtvis ordna provsmakningar och försäljning av gårdens produkter. När det gäller vingårdarna lever förbudssverige kvar. Det finns alla chanser att bidra till en levande landsbygd och fler arbetstillfällen. Många svenskar åker varje år på vinresor i andra länder men vi får inte göra motsvarande resor i vårt eget land. Vi går dessutom miste om en turistattraktion. Alliansregeringen har alla möjligheten att gör något positivt men Kristdemokraterna har hittills stoppat ett beslut. Jag undrar om Folkhälsominister Maria Larsson verkligen tror att möjligheten att provsmaka och köpa en flaska vin på en vingård i samband med en vinrunda skulle påverka t ex ungdomarnas alkoholvanor. Så länge vi har så höga öl, vin och spritskatter som vi har i Sverige så kommer det vara lönsamt att smuggla. Billig sprit finns runt hörnet och ungdomarna vet vem de skall ringa. Det är dags att inse fakta.

SDS

Klimatalarmist på FOI

lunchMeny var en gång ett riktigt trevligt matprogram. Karin Fransson från Hotell Borgholm var alltid så inspirerande. Ett bra program att lyssna på när man saknade inspiration och idéer. Underhållande och lärorikt.

När det gäller mat och matlagning menar hon att det finns minst sju årstider i köket, inte bara fyra som ju är det vedertagna. Fast inte överallt. När jag läste om Umeås kulturhuvudstadsansökan 2014 lärde jag mig att enligt den gamla samiska kulturen är året indelat i åtta årstider. Det ligger något i det, t. ex försommar är inte det samma som sommar, varken när det gäller mat eller natur.

Nu är det slut med den vänliga, glada njutningen. Meny är kapat av klimatalarmisterna.

I dag var det dags igen. Inbjuden gäst var en forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut som arbetar ”med frågor om vilka anpassningar vårt samhälle måste göra som en konsekvens av klimatförändringen”. Klimatförändringen (hör ett stort K) den enda, orsakas av människan och inte av naturliga variationer.

Klimatet har alltid ändrats och med tätare bebyggelse, gärna sjönära, ett samhälle på en hög teknisk nivå osv, som är otroligt sårbart så är det viktigt att fundera över hur vi skall vara så anpassningsbara och förutseende som möjligt. Men det verkar inte vara riktigt det det handlar om. På sin fritid är forskaren talesperson för Klimataktion. Det måste vara svårt att få objektiv forskning på ett så debatterat område när man redan bundit sig vid både orsaker och lösningar.

Även Länsstyrelsen motarbetar en levande landsbygd

Ett förslag till ny alkohollag presenterades i mars och är nu ute på remiss. Utredaren avvisar alla tankar på gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, det skulle tydligen strida mot det heliga monopolet.

Vad gäller detaljhandeln understryks att monopolet är en av hörnstenarna i den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Det föreslås från denna utgångspunkt att kommersiell förmedling av försäljning av starköl, vin och spritdrycker genom privatinförsel ska förbjudas. Från samma utgångspunkt är det utredningens bedömning att gårdsförsäljning av alkoholdrycker inte bör tillåtas.

Länsstyrelsen i Skåne instämmer i utredarens förslag, något som upprört bla Svenska vinodlare:

– År 2000 var det bara någon enstaka vingård i landet. Idag finns det ett 30-tal enbart i Skåne. Flera av dessa är redan etablerade vingårdar och andra är på väg att bli det, berättar Ronny Persson, som driver en vingård i Åhus.
– Om det ges möjlighet till försäljning på den egna gården innebär att betydligt fler kan försörja sig på vinodling. Det skulle ge fler arbetstillfällen och även locka turister.

Läs mer om vinodlarnas åsikter i SkD

Självklart skall gårdsförsäljning av alkolholhaltiga tillåtas. Vad är mera naturligt än att turister skall kunna köpa med sig ett par flaskor likör, vin, cider, mjöd… när de besökt en gård med egen produktion och fått provsmaka. Turism och mat är viktigt för Skåne och gårdsförsäljningen kan vara en viktig del i en levande landsbygd. Att gårdsförsäljning på något sätt skulle hota en restriktiv alkoholpolitik är bara trams i ett land där i stort sett varenda tonåring vet var man skall vända sig för att få ett flak öl eller en flaska vodka. Inte lär de åka till nån vingård inte.

Argumentationen för ekoodling är osaklig | Brännpunkt | SvD

Med utgångspunkt i debattartikeln: Tveksam vinst med ekolantbruk skrev jag bland annat om Lunds kommuns satsning på ekologisk skolmat: Ekologiskt misstag

Forskarna fick en replik av en annan forskare vid SLU som forskar på uthålligt lantbruk: Mångfald slår enfald även inom jordbruket.  Intressant är att jämföra forskarnas olika ståndpunkter. En del av deras åsikter är direkt motstridande. Klart är att här behövs mer öppen debatt. Vad skall en stackars konsument tro. Johanna Björklund inleder sitt mera demagogiska inlägg med ett konstaterande, att hennes kollegor borde veta att värderingsfri forskning inte finns. Vad avsikten med det konstaterandet var kan man ju undra, klart är att hennes eget inlägg inte är värderingsfritt. Hon säger sig välkomna forskning ”kring många olika tänkbara utvecklingsinriktningar för framtidens livsmedelsförsörjning”. Men uppenbarligen är inte all forskning och all debatt välkommen. Genom en helt onödig avslutande politisk släng står det helt klart att hon själv inte är någon oberoende, saklig forskare:

Den onyanserade debatt som Marit Paulsen (FP) startat, med några själv- utnämnda SLU-företrädare som vapendragare är kontraproduktiv.

I dag får hon svar

Att på förhand förkasta två viktiga ingredienser i växtproduktionen, handelsgödsel och växtskyddsmedel, leder till matbrist, ökad övergödning, mer växthusgasutsläpp, lägre bördighet samt en okontrollerad uppförökning av ogräs. Skall samhället med skattepengar stötta detta?

Argumentationen för ekoodling är osaklig | Brännpunkt | SvD.