Vindkraften hotar våra vatten

Att minska krångel och byråkrati är förstås något att jubla åt. Det gäller dock att vara försiktig och tänka på konsekvenserna. Det är kanske bra att det är lite krångligt ibland. I ett debattinlägg i DN varnar Björn O Gillberg och Staffan Michelson under rubriken ”Regeringgens planer på elexport hotar våra vatten” för att medborgarnas inflytande i miljöprocesserna kommer att minska.

De nämner inte ordet klimathot i artikeln men det är förstås klimathysterin som ligger bakom. Med klimathot som täckmantel har vindkraften fått en gräddfil i byråkratin. Nur är det vattenkraftens tur. Det som det talats tyst om är att vindkraft förutsätter vattenkraft. Hur ställer sig svenska folket till en massiv utbyggnad av vattenkraft, i alla mindre vattendrag och framförallt i de fyra orörda Norrlandsälvarna?

Arbrå juli 2007Naturligtvis kan befintliga vattenkraftverk uppgraderas men det räcker inte. En utbyggnad behövs om vi i Sverige skall kunna svara för elexport och reglerkraft för att täcka upp när alla vindsnurror i ett kolkraftslöst Europa står stilla för att det blåser för lite eller för mycket. Det är bara kol- och vattenkraft som tekniskt fungerar som reservkraft till vindkraften. Kärnkraft kan inte regleras snabbt nog.

Det handlar för regeringen om att skapa förutsättningar för att göra Sverige till elexportör av stora mått och har föga att göra med att trygga den svenska elförsörjningen. Regeringens planeringsram för 30 TWh vindkraft till år 2020 förutsätter dock en omfattande utbyggnad av reglerkraft som lätt kan dras i gång när det inte blåser. Snabbstartade kol- eller gaskraftverk som reglerkraft är otänkbart mot bakgrund av koldioxiddebatten. Kärnkraftverk kan inte regleras upp och ner i takt med tillgången på vindkraft. Vattenkraft är däremot den idealiska reglerkraften. 30 TWh vindkraft kräver ytterligare cirka 5 000 MW vattenkraft, som svarar mot cirka 30 procent av dagens installerade vattenkraft. Utan en sådan utbyggnad av vattenkraften är regeringens vindkraftsplaner en utopi. Propositionens påstående att vindkraft är utan miljöpåverkan är nonsens. Vindkraft förutsätter reglerkraft i form av fossila energikällor eller omfattande vattenkraftutsbyggnad, som är i högsta grad miljöpåverkande.

Träd och vindkraft-foto Stefan SjööVindkraften är dessutom i sig själv kraftigt miljöpåverkande genom sin påverkan på landskapsbilden, vilket redan i nuet har lett till många konflikter mellan allmänhet och vindkraftsexploatörer. Intressant är att länsstyrelsen i Halland, liksom Laholms kommun – båda med mångåriga erfarenheter av vindkraftsutbyggnad – har avstyrkt det nu antagna lagförslaget. Man hänvisar till att det demokratiska inslaget i vindkraftsutbyggnaden försvagas kraftigt om allmänheten och enskilda inte längre ges möjlighet att påverka via det lokala politiska arbetet med detaljplan. Likartade skäl mot lagförslaget anförs också av Boverket och andra kommuner.

Dessutom är det hela ett fantastiskt resursslöseri. Vindkraften kan inte konkurrera på lika villkor eftersom den är så dyr att producenterna måste ha stora bidrag. I slutändan är det förstås skattebetalare och elabonnenter som står för notan. Sedan krävs det att man bygger ytterligare anläggningar för vattenkraft som kan producera lika mycket el som vindkraften när den inte fungerar. Man kan ju fråga sig när vi väl byggt ut vattenkraften varför inte använda den hela tiden och strunta i vindkraftverken?

Det bästa är förstås att satsa på kärnkraft!

”Greenpeace hotar avtal som ska rädda torsken”

Det har ganska länge varit känt att Greenpeace planerar att sänka ett antal stenblock i havet utan för Hallandskusten. Syftet är att göra det omöjligt att tråla i området.

Eskil Erlandsson, som är fiskeriminister, skriver nu på DN Debatt att denna aktion hotar Sveriges avtal med Danmark om fiskeförbud i Kattegatt.

Jag förstår egentligen inte problemet. Aktionen, som säkert bryter mot någon lag om dumpning (annars skulle ju inte Varbergs kommun ha problem att göra av med muddermassorna från hamnen), är både olaglig och känd sedan länge. Det borde finnas god tid för ansvariga myndigheter att se till att Greenpeace inte fullföljer sina brottsliga avsikter.

Visserligen har svensk polis på senare tid infört dialogpoliser, dokumenterar skadegörelse utan att ingripa osv men nog tycker man att det skulle gått att göra något på rättslig väg. Att skicka en räkning på återställandet av havsbottnen är ett alternativ men jag är rädd att bortforslingen av stenblocken kan orsaka en del skador på havsbottnen.

Men eftersom det skall ske först på måndag så är det väl ändå inte för sent att stoppa aktionen. Vi har kustbevakningen och hela flottan är väl inte i Adenviken och jagar pirater?

”Greenpeace hotar avtal som ska rädda torsken” – DN.se.

Vad gör FN egentligen?

glödlampaFN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver under aktuella frågor i SDS. Vad kan vara så viktigt att han går via tidningarnas debattsidor? Kan det vara folkmord, krig, svältande barn, brist på rent vatten, hälsovård, mat, utbildning? Miljökatastrofer eller kemikaliedumpning i Afrika? Eller vill han ge sitt stöd till de svenska soldaterna som bidrar till fred i Afganistan, en insats som ifrågasätts av en del svenskar?

Ack nej! All den prestige som han kan förväntas ha i kraft av sitt ämbete lägger han på uppmaningen: ”Byt glödlampa – förändra världen”

Det är så man vill gråta. Klimatet har växlat över årmiljonerna, det har varit varmare, det har varit kallare. FN har inrättat ett organ, IPCC, vars uppgift är att visa att temperaturökningar de senaste hundra åren beror på mänskligt orsakade koldioxidutsläpp och ingenting annat. Trots att man inte lyckats med det så skall koldioxidutsläpp bekämpas till varje pris. Vanliga glödlampor skall förbjudas och lågenergilampor, halogenlampor mm blir ersättningen. Att återvinningssystemen inte fungerar, att spridningen av kvicksilver karftigt kommer att öka, att bränderna kommer att öka, sådana bagateller tar man inte hänsyn till.

Speciellt i Sverige är det riktigt tramsigt eftersom vår el i stort sett produceras koldioxidfritt med vatten- och kärnkraft. Riksdagen har förbjudit användning av kvicksilver på andra områden. Men för att visa handlingskraft väljer man att öka kvicksilverutsläppen, något som är bevisat farligt!

Argumentationen för ekoodling är osaklig | Brännpunkt | SvD

Med utgångspunkt i debattartikeln: Tveksam vinst med ekolantbruk skrev jag bland annat om Lunds kommuns satsning på ekologisk skolmat: Ekologiskt misstag

Forskarna fick en replik av en annan forskare vid SLU som forskar på uthålligt lantbruk: Mångfald slår enfald även inom jordbruket.  Intressant är att jämföra forskarnas olika ståndpunkter. En del av deras åsikter är direkt motstridande. Klart är att här behövs mer öppen debatt. Vad skall en stackars konsument tro. Johanna Björklund inleder sitt mera demagogiska inlägg med ett konstaterande, att hennes kollegor borde veta att värderingsfri forskning inte finns. Vad avsikten med det konstaterandet var kan man ju undra, klart är att hennes eget inlägg inte är värderingsfritt. Hon säger sig välkomna forskning ”kring många olika tänkbara utvecklingsinriktningar för framtidens livsmedelsförsörjning”. Men uppenbarligen är inte all forskning och all debatt välkommen. Genom en helt onödig avslutande politisk släng står det helt klart att hon själv inte är någon oberoende, saklig forskare:

Den onyanserade debatt som Marit Paulsen (FP) startat, med några själv- utnämnda SLU-företrädare som vapendragare är kontraproduktiv.

I dag får hon svar

Att på förhand förkasta två viktiga ingredienser i växtproduktionen, handelsgödsel och växtskyddsmedel, leder till matbrist, ökad övergödning, mer växthusgasutsläpp, lägre bördighet samt en okontrollerad uppförökning av ogräs. Skall samhället med skattepengar stötta detta?

Argumentationen för ekoodling är osaklig | Brännpunkt | SvD.

”Miljövinst med eko-odling är noll”

”Miljövinst med eko-odling är noll” – rapport | svt.se.

 

Rapport har nu gjort ett inslag om SLU-rapporten jag skrev om för två veckor sedan Ekologiskt misstag.

Det stora problemet med den ekologiska odlingen är att skördarna blir mycket mindre då det krävs större arealer för att producera samma mängd mat.

Forskning visar att ekologisk odling utarmar markens näringsförråd, minskar växtproduktionen med 25-50 procent och ger ett lika stort eller större näringsläckage som det konventionella jordbruket gör.

Realtid.se Samhälle – Ordförande i SNF kostar 700.000 kr

Svenska Naturskyddsföreningen har en stor klimataktivitet i Åre och påpassligt har Realtid.se forskat lite kring den ”idéella föreningen”. Att generalsekreteraren Svante Axelsson är anställd på heltid är inte så konstigt. En så stor förening är svår att driva utan anställda (därmed inte sagt hur många) och de ca 60 personer (enligt Naturskyddsföreningens hemsida) som är anställda på Naturskyddsföreningen behöver förstås en chef. Hans lön, 51 000:- per månad, är i varje fall inte idéell.

Men det som Realtid.se i första hand riktar in sig på är att man förutom en heltidsanställd generalsekreterare också har en heltidsanställd ordförande, Mikael Karlsson, med en månadslön på 46 000:-.

Om man jämför med styrelsearvoden inom statliga företag så tjänar Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson lika mycket som till exempel Vattenfalls styrelseordförande, Lars Westerberg. Vattenfalls ordförande har 48.000 kronor i månaden för att leda miljardkoncernen.

– Svenska Naturskyddsföreningen ligger väldigt högt i ersättningen till sin ordföranden, säger Thomas Sundén på Charity Rating som granskar de ideella organisationernas verksamhet.

I en uppföljande artikel har man lyckats få kontakt med Mikael Karlsson. Hans undvikande, lätt förvirrade svar är underhållande läsning, se nedan.

En intressant sak som inte nämns i artiklarna är att Mikael Karlsson enligt Naturskyddsföreningens hemsida inte alls är heltidsanställd ordförande. Tvärtom, han arbetar på Karlstads universitet. Man ljuger visserligen inte och påstår att det är heltids arbete i stället för heltids tjänstledighet men visst är det det intryck det ger!?

Enligt Svenska Naturskyddsföreningens hemsida:
Om oss/styrelse

Mikael Karlsson
Ordförande
Bor i Stockholm och arbetar vid avdelningen för miljö- och energisystem, Karlstads universitet.
Hans forskning handlar om att hantera komplexa miljörisker, men han har också undervisat och jobbat med miljöfrågor i Östafrika, Baltikum och Sydostasien.

Vad kan det finnas för anledning att inte informera om att han har en välavlönad heltidsanställning som ordförande?

Artiklarna i Realtid.se:

Artikel 1: Realtid.se Samhälle – Ordförande i SNF kostar 700.000 kr.

Artikel 2: Naturskyddsföreningen slår tillbaka: Oseriöst, Realtid

Ekologiskt misstag

I Lunds kommun finns en ekologisk handlingsplan som säger att kommunen skall utöka andelen ekologiska livsmedel. Målet är att nå 40 % år 2012. De ekologiska livsmedlen är dyrare så för att få råd med dem får man öka andelen billigare livsmedel som rotfrukter. Anledningen till att man vill gå över till ekologiska livsmedel är att de betraktas som ”bättre” och det är förstås ”politiskt korrekt”.

Den synen får nu en allvarlig knäck när man läser vad några forskare från SLU skiver:

Tveksamt med ekobruk

Det ekologiska idealet inom lantbruket bygger på en ideologisk och naturromantisk syn och forskningen har haft mycket svårt att belägga ekoproduktionens alla påstådda fördelar. Lantbrukets miljömål nås bättre med riktat stöd till vanligt jordbruk än med satsningar på ekologisk produktion,

Artikeln sågar ett antal myter som i debatten förts fram som fakta:

– Avkastningen för de i Sverige odlade grödorna blir ungefär hälften så stor som vid konventionell odling, vallen undantagen.

– Påståenden om att markens att bördighet skulle förbättras stämmer inte. Tvärtom minskar markens förråd av växtnäring och naturligt nog ökar ogräsförekomsten.

– Ytterligare en tveksamhet finns vad gäller jordbrukets klimatpåverkan. Mer mekanisk ogräsbekämpning kräver energi. Det ekologiska jordbruket har större klimatpåverkan.

– De bekämpningsmedel som används i Sverige i dag är inte farliga och har dessutom starkt bidragit till ökad odlingssäkerhet. Ekologiskt odlad mat blir inte mer hälsosam.

Forskningen visar, hävdar vi, att de miljömål som rör lantbruket bättre nås med hjälp av stöd till problemorienterade åtgärder i vårt ”vanliga” lantbruk än att ge stöd till ekologiska produktionsmetoder. Maten blir inte heller hälsosammare. Vår mening är att en kunskapsbaserad utveckling är mer långsiktigt hållbar och ändamålsenlig än en dogmatiskt vägledd. Att lösa naturvetenskapliga problem utgående från diffusa filosofiska teorier leder sannolikt oftare fel än rätt.

Detta är naturligtvis som att svära i kyrkan. Men ska vi i en värld där det krävs mer mat för att föda många svältande ändra odlingsmetoder så måste vi förstås veta vad vi gör. Det duger ju inte att minska matproduktionen bara för att det känns bra med Sörgårdsromantik.

I Lund har vi förändrat maten för att få råd med ekologiska livsmedel men ändå behålla näringsriktig mat. Maten kompletteras nu med billigare livsmedel som rotfrukter, bönor och linser och det har blivit fler grytor, gratänger och soppor. Köttfärssåsen innehåller inte bara kött utan morötter osv. De förändringarna har jag absolut inget emot. Det viktigaste är att maten uppfyller högt ställda krav på att vara god och näringsriktig.

En del elever protesterar och tycker att maten blivit sämre och den har ju ändrats. Mycket beror förstås på vad man är van vid hemifrån. Själv brukar jag besöka gymnasieskolorna och proväta maten ibland. Tycke och smak varierar förstås men jag tycker den är helt ok.

Men tänk om den dyrare ekomaten inte är bättre? För mig är det betydligt viktigare att maten är närodlad än att den är ekologisk. (För riksdagen och EU som beslutar om Lagen om offentlig upphandling är förstås närodlat fullständigt betydelselöst och också en form av Sörgårdsromantik)

Tänk om vi lägger ut pengar i onödan, pengar som kunde använts till mer helt kött, till bättre böcker eller högre lärarlöner? Det är bra med debatt och ifrågasättande? Underlagen för ekomatsbesluten är ju inte så imponerande – men ve den som vågar protestera!

Miljövänner för kärnkraft

Miljövänner för kärnkraft delade ut flygblad i Almedalen i kväll. Det gladde mig mycket att se att den organisationen fortfarande är aktiv. De behövs! Läs mer på deras hemsida. Den är full av matnyttig information och där finns också flygbladet de delar ut denna vecka.

Klimatrealism!

Stockholmsinitiativet ordnade ett seminarium:

Sluta mörka – nytt ljus över klimatpolitiken
En granskning av klimatpolitikens underlag och konsekvenser

Ett mycket intressant seminarium som gick helt på tvärs med allt annat idisslande om jordens snara undergång pga obevisade teorier och spekulationer. Till alla er som vill tänka själva i klimatfrågan rekommenderar jag att gå in och titta på Stockholmsinitiativets texter och bloggen theclimatescam.

Mest intressant var Maggie Tauerskölds historiska paralleller till domedagsprofetior genom historien och den kvalitetsgranskning som gjordes av Ingemar Nordin, Professor i Vetenskapsteori vid Linköpings universitet. Professor Nordin gjorde en vetenskapsteoretisk genomgång av klimatfrågan och visade att hela Klimatfrågan vilar på allt annat än vetenskaplig grund. IPCC:s rapporter fyller inte elementära krav på vetenskaplig forskning.

Ett fullständigt lysande föredrag, både pedagogiskt och innehållsmässigt, hölls av Johnny Fagerström, överstelöjtnant och klimatdebattör. Han beskrivning av hur besattheten vid vindkraft som lösning på alla problem leder till ett enormt slöseri med pengar, energi och miljö var mycket tydlig. Den borde ingå i en introduktionsutbildning för alla riksdagsledamöter innan fler tokiga beslut fattas.

Mycket intressant framkom också i den statistik mm över klimatet förr och nu som presenterades av Göran Ahlgren. Avslutningsvis fick vi ta del av en mycket personlig beskrivning från Guy Fardell om samvete och respekt, hur värderingar växer fram och olika bevekelsegrunder för att driva frågor.

Detta var en mycket väl använd eftermiddag.

Theclimatescam sände direkt och det går att titta på seminariet i repris, ta del av program osv här: Stockholmsinitiativets seminarium

Grön överklass

Christian Azar, professor i fysisk resursteori, utsågs till årets miljöhycklare. För utmärkelsen svarade Bilfront.
Azar själv medverkade inte vid ceremonin men kommer att få ett diplom och ett på antikvariat inköpt exemplar av ”jorden runt på 80 dagar”. (Helt klart hade jag mycket hellre rest med Phileas Fogg än med Christian Azar.)

Via bloggen ”theclimatescam” finns möjlighet att se Kenneth Winsborgs presentationen av de nominerade kandidaterna. (Själva seminariet börjar några minuter in klippet. Tyvärr tillåter inte deras sändningsteknik att man redigerar filmen.)

Rapporten och pressmeddelande om utmärkelsen finns på Bilfronts hemsida.