Faktakoll: De rödgröna höjer skatten för 3 miljoner löntagare!

I Agenda den 9 maj sade Fredrik Reinfelt:

”De vill få svenska folket att tro att det bara handlar om inkomster över 40 000, men det är vanliga människor med vanliga löner i vanliga bilar som kommer att drabbas av dessa höjda skatter”

Faktakollen har gjort en granskning och funnit att han har rätt, påståendet stämmer!

Vänsterpartiernas förslag om sänkt a-kasseavgift och och höjd skatt (sänkt jobbskatteavdrag) ger 3 miljoner löntagare högre skatt! Det drabbar förstås den dryga miljon löntagare som inte är med i någon A-kassa men också medlemmarna i t ex Kommunalarbetarnas, SKTF:s, Småföretagarnas och Akademikernas A-kassor, totalt 1,9 miljoner löntagare som i dag betalar en A-kasseavgift på under 182:- kronor per månad.

Enligt regeringen är runt 1,8 miljoner löntagare idag medlemmar i kassor med avgifter under 182 kronor. Den siffran bekräftas av statistik från Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som visar att det finns 1,88 miljoner medlemmar i a-kassor med avgifter under 182 kronor. Samtidigt räknar regeringen med att 1,5 miljoner person med arbetsinkomster 2011 inte är medlemmar i någon a-kassa och därmed också förlorar på reformen. I dag finns 4,4 miljoner sysselsatta i Sverige enligt SCB. 3,3 miljoner är medlemmar i någon a-kassa enligt IAF och det skulle innebära att runt 1,1 miljoner löntagare inte är medlemmar. 1,88 miljoner plus 1,1 miljoner är lika med knappt 3 miljoner – alltså den siffra som Reinfeldt använder.

Slutsats: Påståendet stämmer. De rödgrönas trygghetsväxling innebär att runt tre miljoner löntagare får höjd inkomstskatt.

Betyg från årskurs sex

Om Alliansen vinner valet blir årets fjärdeklassare den första kull som får betyg i årskurs sex. Samtidigt får sjuorna och åttorna betyg för första gången. Men vad händer om vänsterpartierna vinner valet? (S) accepterar betyg i åk 6, (MP) vill ha först i åk 9 och (V) inga betyg alls i grundskolan.

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund Alliansens förslag om att betyg ska sättas från och med årskurs sex i grundskolan, och hur det ska gå till.

Bakgrunden till förslaget är förstås Alliansregeringens satsning på kunskap och kvalité i skolan. Regeringen har redan genomfört ett antal reformer för att höja kunskapsresultaten. Nya kursplaner ska införas med tydliga kunskapskrav i årskurs tre, sex och nio; nationella prov blir obligatoriska i årskurs tre; skriftliga omdömen har redan införts från första klass och den nya betygsskalan ska innehålla fler steg än i dag.

Nu kommer också det efterlängtade beslutet om tidigare betyg. Med betyg från årskurs sex blir skolan bättre på att ge tydlig information till elever och föräldrar. Skolan kan också följa upp resultaten, så att hjälp kan sättas in i tid.

Föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan och den elev som riskerar att få underkänt måste få veta det tidigt, så att det finns tid att höja betyget.

Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg, och då får även sjuorna betyg för första gången.

Endast en fortsatt Alliansregering är garanten för att betyg verkligen kommer att ges från årskurs sex.

Detta inlägg är även publicerat på min valblogg hos lokaltidningen

En försmak av miljöpartiets politik

I hela Sverige har tiotusentals personer får en försmak av hur det framtida resandet kommer att gestalta sig om miljöpartiet får möjlighet att genomföra sin politik. Naturligtvis kommer det inte bli det akuta kaos som blivit när hundratals flyg ställs in efter vulkanutbrottet på Island. Men alla dessa personer som drabbas har valt att göra sina resor med flyg eftersom det var det bästa sättet att resa. De gjorde ett aktivt val, flyg var för dem bättre än bil, tåg och buss just för denna resa.

I miljöpartiets Sverige kommer inte den möjligheten att finnas. Miljöpartiet har lovat att allt inrikesflyg söder om Sundsvall skall förbjudas.

Flyg, liksom bil och buss är trafikslag som inte tillnärmelsevis så ofta som tåg drabbas av inställda avgångar och stora förseningar. Om man är bekymrad över flygets oljeberoende vore det smartare att forska på nya flygbränslen än att satsa på att bygga ut det förseningsdrabbade tåget. För inte är det väl någon som tror att snabbtåg skulle vara mindre känsliga för väder och vind än dagens tåg?

Granska miljöpartiet !

Miljöpartiet har fått ”glida på en räkmacka” i medias granskningar. Kanske kan det bero på att de dokumenterade vänsterpartisympatierna bland landets journalister till viss del glidit över till miljöpartisympatier. Väldigt tydligt var det under klimatmötet i Köpenhamn då Maria Wetterstrand (MP) inte granskades och intervjuades som de övriga partiledarna utan fick en egen gräddfil som miljöexpert.

Miljöpartiet har skickligt byggt en image som partiet som bryr sig mest av alla om miljön och därutöver ett mittenparti som kan tilltala väljare från både vänster och höger. För de allra flesta har de lyckats dölja att de också är ett förbuds- och regleringsparti och ett skattehöjarparti.

PJ Anders Linder redovisar i dagens SvD att miljöpartiets budget för 2010 innebär höjd skatt med totalt 16 miljarder kronor om året, 2011 höjer de med ytterligare 16 miljarder och 2012 med nio miljarder till.Det betyder att totala skattetrycket bli 41 miljarder kronor högre om året om MP fick styra. Detta är nästan dubbelt så mycket som socialdemokraternas förslag.

Vänsterpartiet och miljöpartiet driver socialdemokraterna vänsterut, får MP som de vill höjs inkomstskatten för löntagare, bensinskatten höjs med 2:- litern, en flygresa inom Europa blir 600:- dyrare, industrin får höjd elskatt och rutavdraget, som gett kanske 10 000 (flest kvinnor) tryggheten av ett vitt jobb med pensionspoäng och försäkringar, skall avskaffas. Det slår hårt i hushållskassan får många ganska vanliga hushåll.

I artikeln: Ett enfrågeparti utan fråga skriver PJ Anders Linder också om miljöpartiets orimliga energipolitik

Vad gäller energi och klimat står partiet dels för ett hopplöst nej-sägeri, dels för en svindyr självspäkning å svenska folkets vägnar.

Hur ska elförsörjningen ordnas till industrin, hushållen och en växande elbilsflotta ifall man ska snabbavveckla den svenska kärnkraften (övriga världen bygger ut) och ändå säger nej till ny vattenkraft, nya elkablar och ny teknik för infångning av koldioxid? Det går bara inte ihop.

Och hur tänker MP när man vill att Sverige ska satsa mest av alla på minskade CO2-utsläpp samtidigt som man vägrar att räkna in effekten av svenskbetalda åtgärder utomlands? Enligt en kommande bok av miljöforskaren Bengt Kriström och ekonomen Runar Brännlund (DI 25/3) leder detta till att en viss utsläppsminskning kostar 30 miljarder kronor om året istället för en miljard.

Johan Norberg i Metro

Johan Norberg är ny krönikör i Metro. Dagens inlägg handlar om Samuelssonaffären på Gotland:

Den gamla miljöpartisten tvingades lyckligtvis avgå efter att ha angripit likheten inför lagen på detta vis. Men i det officiella Sverige är hennes brott främst att hon lät sig fångas på band när hon sade det. Alla vet nämligen att det fungerar så här.

Grattis Metro! Johan Norberg har en vass penna, jag ser fram emot att läsa hans krönikor, även om jag säkert inte alltid kommer att hålla med.

Peter Eriksson i Efterfrågat

Arrangemanget var välbesökt och det är tydligt att det har sin egen fasta publik, oavsett partiledare. I jämförelse med Göran Hägglund var han en genuin träbock.

Göran Gabrielsson var på topp, bättre än på efterfrågat med Hägglund och det behövdes. Lars Adaktusson själv fick mer skratt och applåder än Eriksson.

Det talades mycket om regeringssamarbete och rödgröna regeringsdrömmar.

Peter Eriksson levererade en sensationell nyhet, att vänsterpartiet lovat att inte driva kravet på att Sverige skall lämna EU.

Målsättningen för MP i en rödgrön regering är fem (5) ministerposter, dvs han själv, Maria Wetterstrand, de två nya spåkrören samt ytterligare en. Bevare oss!

Han fick förstås också frågor om samarbete över blockgränserna och han var tydlig: Det rödgröna regeringsalternativet gäller över valet. Sen får man se. Får de ingen egen majoiritet är man från MP:s sida öppen för andra samarbete. Det var också tydligt att han mycket gärna samarbetar med (S) men att (V) inte var lika kul, men : ”de har hundratusentals väljare och deras val måste man ju respektera och därför är det naturligt att ta med dem i ett samarbete”. Gäller detta resonemang bara (V) eller…. Samma argument skulle ju kunna gälla Sverigedemokrater eller för den delen Moderater. Svaret visar att kärleken till (V) kanske inte är så stor medan hungern efter makt är desto större.

Och nog kommer hans miljögloria på sned när han på alternativfrågan om han föredrar statsjeep eller jetflyg svarar både och. Men ett poäng för ärlighet, när det gäller valet mellan miljö och egen bekvämlighet har han avslöjat sig.

Mycket till humor var det inte, snarare en partiledarintervju vilken som helst.

Peter Eriksson i Almedalen 2009

Det var riktigt lite folk i Almedalen. Peter Eriksson är ingen publikmagnet. Möttes av moderater som delade ut blad om Fredriks tal i morgon. Bra!

Det som var bra i hans tal var beskrivningen av människor som, utan egen förskyllan, hamnar i utanförskap, faller mellan stolarna och inte fångas upp av skyddsnäten (även om han inte använde de orden). Lösningen är försts inte att som vänsterkartellen vill, riva upp olika alliansbeslut utan att utveckla och förbättra den förda politiken. Alliansen har lyckats bra när det gäller att minska utanförskapet men det finns mer att göra. Jag har förtroende för Christina Husmark Persson och Göran Hägglund när det gäller detta område men vi måste presentera en tydligare politk.

Som Peter Eriksson framställer det här kan t o m få nyliberaler att fälla en berättigad tår och då har vi mer att göra.

I övrigt är han ju nedsjunken i miljöträsket av sunkiga felaktiga argument, förfalskade kurvor och obevisade påstående av grönreligiös karaktär.