En försmak av miljöpartiets politik

I hela Sverige har tiotusentals personer får en försmak av hur det framtida resandet kommer att gestalta sig om miljöpartiet får möjlighet att genomföra sin politik. Naturligtvis kommer det inte bli det akuta kaos som blivit när hundratals flyg ställs in efter vulkanutbrottet på Island. Men alla dessa personer som drabbas har valt att göra sina resor med flyg eftersom det var det bästa sättet att resa. De gjorde ett aktivt val, flyg var för dem bättre än bil, tåg och buss just för denna resa.

I miljöpartiets Sverige kommer inte den möjligheten att finnas. Miljöpartiet har lovat att allt inrikesflyg söder om Sundsvall skall förbjudas.

Flyg, liksom bil och buss är trafikslag som inte tillnärmelsevis så ofta som tåg drabbas av inställda avgångar och stora förseningar. Om man är bekymrad över flygets oljeberoende vore det smartare att forska på nya flygbränslen än att satsa på att bygga ut det förseningsdrabbade tåget. För inte är det väl någon som tror att snabbtåg skulle vara mindre känsliga för väder och vind än dagens tåg?

SAAB överlevde – överlever SAAB

I dag kom meddelandet som hela Trollhättan och alla SAAB-älskare väntat på. GM har hittat en ny ägare till SAAB: GM Reaches Agreement to Sell Saab to Spyker. För alla SAAB-anställda, för underleverantörer och deras anställda har det varit en tuff tid och glädjen är förstås stor i dag. Samtidigt skall man nog inte vara för glad för det återstår, alla lån till trots, en lång och mödosam väg till ett livskraftig företag. SAAB har inte precis gjort några goda resultat under tiden med GM som ägare.

I dag hurrar alla och glädjs åt vår svenska bilfabrik. Hur länge kommer smekmånaden vara måntro? Samma politiker och partier på vänsterkanten, med Mona Sahlin i spetsen, som anklagat regeringen för att inte satsa tillräckligt för att rädda SAAB har ägnat åtminstone de senaste 30 åren till att slå undan fötterna för svensk bilindustri. Genom olika lagar och regler har man gjort allt för att förmå svenska folket att överge säkra och hållfasta SAAB och Volvo till förmån för diverse småbilar.

Med vår geografi, våra vägar, vårt klimat och våra älgar behöver vi bilar av ett annat format än telefonkiosker på fyra hjul. Stora robusta bilar är det enda som är smart i Sverige.

Det är nog så att svensk bilindustri behöver en stabil hemmamarknad för att lyckas. Det krävs mer än att bygga ut vägen till Trollhättan eller lånegarantier för ett gynnsamt näringslivklimat.

I alla fall ett tag till kan SAAB dansa och le!

Björklund vill ha HH-tunnel för bil och tåg

Folkpartiets partistyrelse har mycket glädjande ställt sig bakom byggandet av en kombinerad väg och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Efter att det förhoppningsvis blir ett positivt beslut på folkpartiets landsmöte i november gäller det att förankra förslaget i hela alliansen och hos den danska regeringen. HH-tunnel är en fråga som vi Skånemoderater drivit länge och genom Björklunds uttalande kommer den ett steg närmare ett förverkligande och då dessutom med den tydliga markeringen att det inte bara skall vara en tågtunnel, utan även den vägtunnel som jag pläderat för.
Det är glädjande för Skåne och Öresundsregionen att det hos Jan Björklund finns förståelse och kunskap om vår regions möjligheter. Alltför ofta är det ett ensidigt mälardalsperspektiv som gäller.

– Öresundsregionen kan bli den mest dynamiska tillväxtregionen i Nordeuropa. Förutsättningarna finns. Men förbindelserna över Sundet är avgörande. Det är hög tid att planera för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Björklund avvisar också förslag om att enbart bygga tågtunnel:

– Bygger vi en tunnel mellan Sverige och Danmark bör den naturligtvis byggas för både bil- och tågtrafik. Det är precis som med Öresundsbron. Vi har idag två stora trafikslag – bilar och tåg. De kommer att finnas också i framtiden.

Det var en borgerlig regering som fattade beslut om att bygga Öresundsbron. Det vore fantastiskt om alliansregeringen nu kunde fatta beslut om att uppdra åt Trafikverket att göra en idéstudie. Sen får man förstås sällan vara helt glad. Björklund föreslår att HH-tunneln skall betalas med avgifter på samma sätt som Öresundsbron. Det är principiellt fel. Sveriges bilister betalar sina vägar flera gånger om via vägskatterna. Självklart skall vägen till Köpenhamn eller till Helsingör vara fri, liksom andra vägar, de är redan betalda. (Stadstullen in till Stockholm är ett otyg)

Öresundsbron betalas till största delen av vägtrafiken. Banverket betalar en bråkdel av de verkliga kostnaderna för sin andel av bron. Jag vill åtminstone framföra en bön om att tågresenärerna i HH-tunneln får ta sin verkliga andel av kostnaderna så att inte även dessa vältras över på bilisterna.

Ett alternativ är förstås att bygga en ren bil/buss-tunnel. Det skulle bli betydligt billigare och man skulle kunna bygga upp ett effektivt och rationellt bussnät och lägga en del resurser på att förbättra det befintliga vägnätet. Mer transport för pengarna eller lika mycket för mindre pengar.

I dag är dock snabbtåg högsta mode och många tunga politiska företrädare vill satsa miljarder och åter miljarder av skattepengar för att bygga ut snabbtågförbindelser. Riskerna för djur och natur när man utnyttjar ännu större markområden för transporter och skapar ännu flera barriärer i landskapet är allt för lite diskuterade. Det redan fungerande och i stort sett självfinansierade systemet med luftburna transporter vill man tydligen delvis avskaffa.

SDS:Det är hög tid att planera för en fast förbindelse

Mobilitetsfrukost

Efter frukost presenterades boken ”resor som förändrar världen” av författarna Anders Ydstedt och Maria Ranka.

De slog fast att resor som man önskar att göra är alltid bra. Det är fel att bekämpa miljöeffekter med minskat resande. Lösningen heter teknisk utveckling.

Tre intressanta uppgifter från presentationen:

Kvinnor som pendlar tjänar mer. Därför ska vi inte begränsa rörligheten. Det förlorar kvinnorna på.

Ett historiskt exempel på hur ökad rörlighet gett positiva resultat. När cykeln blev vanligare i byarna på landet så kunde ungdomarna ta sig till dans längre från hembyn. Det ledde till minskad inavel och bättre blandning av gener.

En viktig och märklig historisk erfarenhet är att så länge bara eliten haft tillgång till ett transportmedel eller transportmönster har det varit ok. Så fort det har blivit en massanvändning, dvs en möjlighet för vanligt folk så har det helt plötsligt blivit fult. Det är alltså helt ok att åka med halvbelagda plan på svindyra reguljärbiljetter från Arlanda men det är förkastligt att åka fullbelagd charterplan från Skavsta eller Uppsala. Det är därför viktigt att döpa om massbilism till folkbilism.

Jag ser fram emot att läsa boken när den kommer ut i november.