Istället för kvotering

Häromdagen sade moderate partisekreteraren Per Schlingmann att moderaterna kunde tänka sig lagstifta om kvotering i bolagsstyrelser om inte näringslivet visar en fördubbling av andelen kvinnliga styrelseledamöter till 2014. Förslaget upprör många moderater och saknar bred förankring. En diskussion om kvotering har nu blossat upp. Argumenten emot är självklara

– För det första styrs börsbolagen av sina ägare. Som anställd, som konsument eller som ägare kan jag ha många synpunkter och agera därefter. Som politiker är det inte min uppgift att lägga mig i valet av styrelse.

– För det andra ger könskvotering otrevliga signaler om att den inkvoterade inte skulle kunna bli utsedd på sina egna meriter och vara den som egentligen inte duger. Det vill jag inte medverka till. Vem vill vara den som inte duger?

Det tråkiga med detta är att hela debatten nu koncentrerar sig kring det usla kvoteringsförslaget i stället för att handla om det som är viktigt. Statlig styrning, tvång, likriktning och kontroll är vänsterns lösning för att nå jämställdhet. Vad är den liberala lösningen?

Dessutom kanske inte platsen i bolagsstyrelsen är den viktigaste i första hand, mer än som symbol förstås. Bland verkställande direktörer, i bolagens ledning och hos ägarna finns makt och inflytande och möjligheter att göra något konkret i det dagliga arbetet. Där behövs fler kvinnor. Hur når vi dit?

Att vi självklart ska ha lika rättigheter får inte innebära att vi alla måste vara lika. Vad krävs för att alla ska ges förutsättningar att förverkliga sina drömmar? Vilka hinder kan samhället ta bort utan att samtidigt bygga upp andra? Vad kan vi göra för att ge människor mer makt över sina liv och minska den politiska makten över människors vardag? Det är det diskussionen borde handla om.

Annonser

Moderata kvinnor mot kvotering

Det var med förundran jag hörde vår partisekreterare Per Schlingmann tala om en ny moderat linje i kvoteringsfrågan, han utesluter inte längre lagstiftning som reglerar könsfördelningen i företagsstyrelser. Man får ju förutsätta att hans faiblesse för kvotering inte bara gäller bolagsstyrelser utan även andra uppdrag.

Därför var det ju ett ovanligt sett att avisera sin förestående avgång som partisekreterare. Visst har vi ännu inte haft någon kvinnlig partisekreterare i moderaterna men jag är helt övertygad om att när Schlingmann lämnar sin post så finns det kompetenta kvinnliga kandidater som lätt kan ta jobbet utan att behöva kvoteras in.

Jag är övertygad om att Schlingmann inte är representativ för partiet i kvoteringsfrågan. Jag har kämpat mot kvotering i hela mitt vuxna liv och var glad att det också var moderaternas linje. Det var också med stor tillfredsställelse jag läste att utbildningsminister Tobias Krantz vill stoppa den sk positiva särbehandlingen på högskolan. Särbehandling är inte positivt. Bra gjort regeringen! Så här skall det vara i hela samhället.

Självklart är jag inte ensam om att reagera på detta vis. I dagens SvD finns ett inlägg av ett antal ledande kvinnliga moderater. De har så rätt:

Men för oss handlar jämställdhet om rätten att vara sig själv, att vara individ och inte ses som en del av ett kollektiv. Moderat politik har alltid utgått från medborgaren och borde göra så även i jämställdhetsfrågan .

Kvoteringstanken härstammar från synen på samhället som bestående av olika kollektiv och grupper som måste säkras platser och representation i olika sammanhang. Medborgerliga rättigheter blir då kopplade till grupper och principen om individuella rättigheter, oavsett grupptillhörighet, frångås.

Detta är inget annat än symbolpolitik som dessutom manifesterar att kvinnor i styrelser inte får sina mandat grundat på personlig kompetens utan på grund av könstillhörighet. Vi har uppnått våra mandat i politiken utan kvotering och skulle aldrig vilja bli betraktade som kvoterade.

Vi moderater driver en politik som undanröjer hinder för jämställdhet – vi ska inte lägga kraften på att fingra med statistik över ett begränsat antal styrelseposter på toppnivå. Låt oss istället ägna all energi åt att undanröja de hinder för jämställdhet som i högsta grad finns kvar.

Rättvist

MUF, Moderata Ungdomsförbundet, har höstkampanj med tema Rättvist. Nedan texten till flygbladet Rättvist i skolan:

Tänk att du får ett betyg som du tycker är felaktigt. Det kan till exempel bero på ett rent missförstånd eller att du inte kommer överens med läraren. Idag finns inget att göra åt saken eftersom läraren alltid har sista ordet. Moderata Ungdomsförbundet tycker att man ska kunna överklaga sina betyg. Det är rättvist!

Skolan är till för dig och ska se till att du får en bra utbildning. Därför tycker vi att alla lärare borde skriva prov och testas med jämna mellanrum. Allt för att du ska kunna vara säker på att du får en bra utbildning. Det är rättvist!

Vi är övertygade om att du vet bättre än politikerna vad du vill plugga och vi vill att du ska få välja själv vilka ämnen du ska läsa. Alla ska ha samma möjligheter och vi ska betala för skolan gemensamt. Det är rättvist!

Bli medlem i Moderata Ungdomsförbundet och kämpa för
en bättre och mer rättvis skola för dig!

Smsa muf medlem
till 72550
Gå in på muf.se/medlem för att aktivera ditt medlemskap med koden du får i ditt bekräftelsesms.
Medlemskapet kostar 40 kr. 10 kr i administrativ avgift + eventuell trafikavgift tillkommer.
Kostnaden debiteras på din mobilräkning eller ditt kontantkort.

Flexibel skolstart utreds

Flexibel skolstart utreds

Vi moderater är positiva till flexibel skolstart, åtminstone med intagning både höst och vår. Därför är det glädjande att det nu blir en utredning i frågan.

Det är stor skillnad på barn när de börjar skolan. En del beror på när de är födda på året, en del beror på mognad och en del på andra saker. Men alla borde inte börja skolan på samma gång!

Regeringen har beslutat att utreda hur en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan kan genomföras, det vill säga att elever ges möjlighet att börja vid andra tider på året än då höstterminen startar.

I dag kan ett barns vårdnadshavare begära att eleven börjar i årskurs ett i grundskolan vid höstterminens början det år eleven fyller sex eller sju år eller, om särskilda skäl föreligger, åtta år. Däremot är det inte möjligt att börja skolan på vårterminen.

Den särskilde utredaren ska föreslå hur en försöksverksamhet med flexibel skolstart kan utformas och hur många kommuner och skolor som ska kunna delta. Dessutom ska utredaren föreslå hur skolmognadsprov ska kunna erbjudas, som stöd för föräldrarnas beslut.

Utredaren ska också redogöra för vilka organisatoriska och pedagogiska förutsättningar som ska finnas för förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasiet för att försöksverksamheten ska kunna genomföras. Tidigare utredningar om flexibel skolstart har varnat för att det kan uppstå svårigheter när eleverna ska börja i gymnasieskola

n.

Ansvar Omtanke Kärlek Frihet – Rösta moderat i kyrkovalet

Moderaterna strävar efter att få fram kandidater med öppenhet för att skilda synsätt på traditioner, gudstjänstutformning och uttryckssätt skall kunna samsas i kyrkan.

Vi vill ha en kyrka öppen för alla, en folkets kyrka som är beredd att tjäna alla människor i Sverige såväl när de är i landet som vid vistelse utomlands.

Vi vill slå vakt om rätten att vara olika och verka för att Svenska kyrkan skall ha föredömligt goda arbetsplatser.

Vi vill ha en kyrka som är fri från statlig inblandning i de angelägenheter som är kyrkans egna.

I Dalby församling finns liksom tidigare år ett lokalt program för vad våra moderata, kristna förtroendevalda kommer att arbeta för de kommande fyra åren: Moderaterna i Dalby församling 2009

Väljer du en moderat lista så kan du rösta på personer boende i Dalby församling i alla tre valen. Till församlingen väljer du mellan våra 12 kandidater, till stiftet kan du välja att sätta kryss för Anita Larsson, Bonderup och Daniel Danielsson och Karin Svenninger från Dalby. OBS att nytt för i år är att man kan sätta ett till tre kryss (obs inte fler, då blir valsedeln ogiltig, men det är inget krav att sätta kryss). Slutligen till Kyrkomötet (kyrkans riksdag) kandiderar Anita Larsson

Den 10/9 är det valdebatt på Eginogården. Inne i Lund var det valdebatt redan förra veckan. SDS var där. Krympande kyrka står inför svåra val, skrev de. Och det är förstås sant. Däremot försökte de ställa partipolitiskt aktiva mot aktiva församlingsbor. Det finns två invändningar mot detta. Tittar jag på vår lista till Dalby församling så är det personer som uppfyller båda kriterierna, de är aktiva församlingsbor och medlemmar i moderaterna. Det andra är att alla medlemmar i Svenska kyrkan inte är församlingsbor. De behöver också företrädare och väljer de en person från ett politiskt parti så är det lättare att utan stora undersökningar hitta någon som ser på världen ungefär som jag själv.

Maria Abrahamsson till riksdagen

I dag kan vi läsa Maria Abrahamssons farvälkrönika i SvD. I tio år har Maria, väckt, ruskat om, glatt och irriterat läsarna. Hon är definitivt en av mina favoriter bland ledarskribenter och det kommer bli tomt.

Maria kandiderar nu till riksdagen för moderaterna. Jag vill verkligen önska henne lycka till. Hon behövs!

Tio fantastiska år med ledarsidans läsare | Ledarsidan | SvD.

Moderaterna kvoterar

SvD skriver om att moderaterna inte nöjer sig med riktlinjer om 40 % kvinnor på listorna:

I går meddelade partisekreterare Per Schlingmann att partiet ska satsa på att öka jämställdheten även internt.

Det duger till exempel inte att 70 procent av M:s länsförbund leds av män.

Vi har aldrig haft någon kvinlig partisekreterare!