Bilden av vården beror på vilken tidning du läser

När jag letade nyheter på skånskans hemsida fick jag syn på rubriken ”Köer på akuten i jul”. Blev nyfiken och läste om akutläkaren som klagade över att inget gjorts för att möta det ökade trycket och köerna under julhelgen. Resurserna på akuten i Malmö räcker enligt honom inte till för att möta behoven, ett problem som upprepas varje år.

Men – det här stämde inte. Någons stans i bakhuvudet fanns en minnesbild av en ljus och trevlig akut som kunde ta hand om dem som sökte vård. Någons stans hade jag fått en motsatt bild. Det var då jag kollade datum på ”kaosartikeln” och fann att den var skriven innan julhelgen. Finns det inga nyheter så går det alltid att hitta någon som vill tala om resursbrist och köer i vården.

Jag hoppas innerligt att denna artikel inte ledde till att någon drog sig för att söka vård. Efter lite letande hittade jag nämligen artikeln jag sökt: Gott om lediga rum under första julhelgen Den som läser Sydsvenskan så här under mellandagarna får veta att visst var det mycket att göra men tack vare fler rum på den nybyggda akuten i Malmö så fanns det till och med ganska gott om sängplatser både på julafton och juldagen.

Dålig omvärldskoll hos Skånetrafiken!?

Citytunneln viktigare än Öresundsbron hävdar ansvariga på Skånetrafiken. Den åsikten delas nog inte av de tusentals Skåningar som tack vare bron kunnat byta arbetslöshet i Skåne mot ett jobb i Danmark. Danskar som kunnat skaffa en drömbostad i Malmö, semesterresenärer som inte behövt anpassa hemkomsten från bilsemestern i Europa efter sista färjan från Dragör, alla som tack vare bron kunnat ta sig enkelt till Kastrup, shoppingsugna både danskar och svenskar, allt efter hur valutakurserna ändras, festfixare på jakt efter öl, vin o sprit… Listan kan göras lång av alla som fått nya möjligheter och alternativ tack vare Öresundsbron.

Naturligtvis kommer Citytunneln påverka resandet. Bl.a eftersom Skånetrafiken knutit nya linjer och allehanda satsningar just till tunneln. Med en annan lösning hade de nya alternativen sett annorlunda ut men självklart hade trafiken utvecklats, förnyats och byggts ut även med en annan lösning. Nya regionbusslinjer, ändrade rutter för stadsbussar och tätare turer hade kanske någon känt behov av även utan tunnel.

När man läser vad Andreas Ekberg, planeringschef på Skånetrafiken, säger i Sydsvenskan så kan man inte låta bli att undra om Skånetrafiken har koll på läget.

– Nu kan man faktisk bo i Lund och ta flyget från Kastrup klockan fem på morgonen. Det har aldrig varit möjligt tidigare, om man inte sov över i Danmark då förstås, konstaterar Andreas Ekberg.

Det har man faktiskt kunnat göra i drygt tio år, det är bara att ta bilen över bron. Om Skånetrafiken anser att just femflyget är viktigt så kan man ju undra varför inte första tåget från Malmö/Lund gått lite tidigare, om tåg är för dyrt kunde det ju gå en liten buss 😉 Att dessa kollektiva turer inte funnits tidigare kan jag inte tolka som annat än att efterfrågan varit liten och kostnaderna höga. Inte lär det bli billigare att köra genom tunneln!

Kulturarv

Ett av mina politiska uppdrag i Region Skåne är att vara revisor för Skånes Hembygdsförbund. I den egenskapen har jag skrivit på Skånes Hembygdsförbunds ansökan om medel för boken ”slöjda med barn”. Det är viktigt att föra vidare kunskap om slöjd, hantverk och vardagssysslor från förr till våra barn. I Hembygdsrörelsen finns en bred kunskap om kulturhistoria och hantverk och tillgång till kulturhistoriska miljöer från olika tidsepoker som vi kan utnyttja bättre t ex i skolan.f

Kulturportfölj?

KulturportföljdebattKulturutredningen har föreslagit att delar av de statliga kulturpengarna ska flyttas över till landstingen och kommunerna. Alla landsting och nästan alla kommuner gillar idén om den så kallade portföljmodellen.

Eftersom Region Skåne redan arbetar med en sk ”kulturpåse” ligger vi långt framme i Skåne och kulturnämnden bjöd in till en kulturdebatt med företrädare från stat, region och kommun:
Rubrik:
Från påse till portfölj: En resa med kulturskapare och medborgare i fokus

Panelen talade utifrån sina olika utgångspunkter om vägen till ökat samspel och om möjligheter och utmaningar längs vägen.

Ett intressant och givande seminarium. Åsiktsskillnaderna blev väldigt tydliga. Region och kommunföreträdarna uppskattade kulturutredningens förslag och hoppades att kulturministern ser till att förslaget blir verklighet. I Skåne har man redan kommit långt i samarbetet med kommuner och kulturutövare.

På riksnivå var det inte lika glatt. Kerstin Brunnberg, ordf. Statens Kulturråd och Siv Holma(V), ordf. Riksdagens kulturutskott dolde dåligt sin misstro mot regionernas förmåga att medverka till ett rikt kulturliv. Det finns uppenbarligen en misstro mot kultur som inte styrs från Stockholm. Kanske spelar rädslan för minskat inflytande en stor roll också.

Efter ett tag hettade det till i diskussionen om var kulturbesluten ska fattas. Kulturrådets chef beskyllde regionrepresentanterna för ett omoget, barnsligt synsätt. Den statliga makten verkade tydligt hotad men det var en omogen reaktion.

Kulturportfölj är ett bra förslag som jag hoppas blir genomfört. Men vi får inte glömma att det också gäller nivån på kulturportföljen. I en sammanställning jag såg för några år sedan fick t ex Skåningar mycket lägre belopp per invånare än t ex Göteborgare. Det är inte rätt.

På längre sikt är det förstås inte nog. Det är egentligen helt fel att Skåningar först betalar skatt till Stockholm, pengarna snurrar runt inne på Kulturrådet eller någon annan statlig byråkrati och en del av dessa pengar sedan i nåder betalas tillbaka till oss i en sk portfölj. Pengarna skulle aldrig lämnat Skåne.