Byt landshövding i Blekinge?

Landshövdingen på Gotland fick nyligen avgå under skandalartade former. Frågan är om inte Blekinges landshövding också platsar i kategorin landshövdingar som missuppfattat sitt uppdrag.

I förra veckan gick remisstiden ut för yttranden över tillstånd för den rysk-tyska gasledningen som NordStream vill bygga mellan Ryssland och Tyskland på Östersjöns botten i Svensk ekonomisk zon.

Kommunerna i sydöstra Skåne har fört fram en mängd kritiska synpunkter och farhågor för miljö och fiskerinäringen. Även länsstyrelsen var kritisk och förde bl a fram synpunkter på gasberoendet.

Gotland och Kalmar län har yttrat sig. Båda var negativa och hade flera synpunkter och krav. Många hade spekulerat över om inte Gotland skulle godkänna projektet. NordStream har ju storsatsat på hamnen i Slite och nu skulle det vara ”dags att betala”. Men ack nej, Gotlänningarna överraskade positivt genom ett tydligt nej.

Så återstod Blekinge med en liknande situation. NordStream har redan börjat leverera sina rör till gasledningen trots att inget är klart. I avvaktan på byggstart har Karlskrona kommun upplåtit lagerplats på Verkö och hittills har man tagit emot 168 rör. Totalt har NordStream hyrt 80 000 kvadratmeter för att lagra 30 000 rör. För det får Karlskrona kommun 30 miljoner. Kontraktet på arrendet löper från 2009 – 2011.

Karlskrona kommun har yttrat sig åtminstone två gånger under det senaste året och haft synpunkter på bland annat hur gasledningen ska ligga samt på sjösäkerheten. Länsstyrelsen i Blekinge är utsedd som remissinstans. Men Blekinge väljer att inte yttra sig i detta brännande ärende. Enligt länsstyrelsens informationschef har länsstyrelsen gjort bedömningen ”att frågan inte berör vårt län”

Det är ett känsligt ärende som kan vara politiskt svårt, speciellt som regeringen valt att hantera det hela som ett miljöärende och inte som den säkerhetspolitiska fråga det också är. Att länsstyrelsen inte tar sitt ansvar och svarar utan väljer det riktigt fega alternativet talar för att det krävs åtgärder på högsta ledningsnivå.

Dags att ersätta ännu en landshövding? Man kan ju dessutom fråga sig om länsstyrelserna egentligen behövs? Arbetsuppgifterna bör kunna läggas över på andra.

Oljebranschen i Arméns tjänst?

Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot, har en mycket läsvärd debattartikel på helagotland.se: Kommunstyrelsen yttrar sig under rysk storövning

Uppgifterna om övningen och dess syfte är ryska och fanns att läsa för någon vecka sedan i de dagliga medierna, bland annat i Nezavisimaja Gazeta som beskriver de ryska militära uppgifterna i Östersjön i en artikel med den talande rubriken ”Armén i oljebranschens tjänst”.

Min fråga är väl vem som är i vems tjänst. Oljeledningen kan ju lika väl vara kamouflage för arméns intresse.

Skälen till att säga nej till gasledningen har inte minskat sedan kommunfullmäktige tog det olyckliga beslutet att bli medspelare till Nord Stream/Gazprom. Tvärtom. Skälen blir allt fler och de står allt tydligare. Den pågående militära övningen Östersjön, med anledning av gasledningen, visar med all tydlighet att vi i framtiden får leva med en kraftfullt ökad rysk militär närvaro i vår direkta närhet. Att fortfarande vägra se gasledningsprojektet i ett säkerhetspolitiskt perspektiv är att se verkligheten med skygglappar.