Restaurangfacket vill inte ha sänkt restaurangmoms!!!

Egentligen borde man inte bli förvånad när Hotell- och restaurangfacket motsätter sig Alliansens förslag att halvera restaurangmomsen. Socialdemokraterna vill inte ha sänkt moms, då vill inte facket det heller.

Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket, vill egentligen inte ha dagens system med olika moms på mat som säljs i affär (12 %) och mat som äts på restaurang (25 %). Facket borde därför stödja Alliansens förslag för lika moms och för fler jobb – men nej – partilojaliteten går före medlemmarnas väl och ve. Dilemmat med olika momsnivåer löser hon genom att säga att man hellre ska höja matmomsen i affärerna än att sänka tjänstemomsen på restaurang! Att det skulle märkas och göra ont i bl a medlemmarnas hushållskassa struntar hon uppenbarligen i. DI

Genom att momsen på mat på restaurang sänks till samma nivå som på den mat vi köper med oss räknar regeringen med fler jobb. Momssänkningen som gör det billigare att köpa tjänster är en viktig del av jobbpolitiken och en fortsättning på succén med RUT och ROT. Om fler får råd att gå ut och äta eller går ut oftare blir det fler jobb, kanske speciellt för ungdomar och personer med invandrarbakgrund eftersom restaurangbranschen har många unga och utländskt födda som medarbetare.

Halverad restaurangmoms är en del av det företagspaket som regeringen presenterade i dag. Det innehåller också förslag för att stärka kvinnors företagande, entreprenörskap, innovationsinsatser och regelförenklingar. Den utlovade breda skatteutredning som ska tillsättas för att ta fram en mer rättvis och effektiv företagsbeskattning ser jag verkligen fram emot. Är det något jag saknar så är det förstås sänkt tjänstemoms även för t ex frisörer som diskuterats. I takt med att ekonomin förbättras och dessa åtgärder gett resultat återkommer säkert t ex frisörerna!

Reinfeldt lovar att inte höja bensinskatten!

Det blir ingen höjd bensinskatt och ingen kilometerskatt med en fortsatt Alliansregering! Det lovade statsminister Fredrik Reinfeldt när han besökte Boden enligt DN.

I sitt tal kritiserade han de rödgrönas förslag till kilometerskatt, vars utformning inte presenterats, men som enligt Reinfeldt skulle innebära att många företag skulle tvingas slå igen.

Löftet att inte höja bensinskatten uppskattades av åhörarna. Att kompensera en höjning med höjda reseavdrag är otillräckligt, enligt Reinfeldt.

– Bara var femte resa är en jobbresa, sade han och hänvisade till att pensionärer behöver bilen för sina resor, yngre för att till exempel skjutsa barn till träning.

Detta är verkligen värt att göra vågen för. Det är ett viktigt löfte för bilberoende familjer; bilen är nödvändig inte bara för arbetsresor utan för en meningsfull fritid, för barnen, släkten, kultur och idrottsaktiviteter, inköp, semester…..

Vänsterblockets kilometerskatt är inte bara ett hot mot jobben i transportberoende exportindustrier utan också en kraftigt ökad kostnad för konsumenterna. Ökade transportkostnader för mat och andra livsnödvändigheter slår förstås extra hårt mot dem som redan har små marginaler i hushållsbudgeten.

Kilometerskatten kräver dessutom ett väl utbyggt system för kontroll och övervakning av alla fordon. När det väl finns på plats, vad är enklare än att även låta det gälla privatbilismen. 1984 på väg!

20 juli 2010 firar vi skattefridagen!

I dag den 23 juli infaller skattefridagen, så skrev jag för snart ett år sedan. Skattetrycket har alltså sjunkit lite även detta år. Men fortfarande levererar medelinkomsttagaren in mer än 50% av sin inkomst åt politiker och tjänstemän att bestämma över. En del går till bra och viktiga saker, en del går till meningslösa projekt och slösas bort, en del går till sånt som folk skulle kunna lösa själv utan politisk inblandning. Visst finns det utrymme att ytterligare sänka skatterna. Dessutom skulle jag önska att Skattebetalarna lyfte upp och granskade alla avgifter som egentligen är förklädda skatter och således inte ingår i statistiken. Då skulle vi se ett totalt skattetryck som är betydligt högre.

Skattefridagen bevakas varje år av Skattebetalarnas förening som i år konstaterar att nu är skattefridagen
tillbaka där den startade för 40 år sedan. 2006 inföll skattefridagen den 8 augusti.

Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2010 infaller skattefridagen den 20 juli, samma dag som när Skattefridagen startades av Skattebetalarnas Förening år 1971.

Då alla skatter sammanräknats utgör de 54,7 procent av den totala lönen inklusive skatt. År 2009 var samma kvot 55,6 procent, vilket då var en klar förbättring jämfört med tidigare år. 2010 har inkomstskatten sänkts ytterligare genom det fjärde steget i det s.k. jobbskatteavdraget.

Det är glädjande att utvecklingen går åt rätt håll även om det förstås går väldigt långsamt.

(S)kattechock och (S)kattelögn

Det finns inga fria luncher!

Det finns inte mycket som verkligen är gratis. Du får alltid betala på ett eller annat sätt. Precis som det är med telefonförsäljarnas lockrop så är det med socialdemokraternas vallöften. De lovar storsint att högre skatter för de rika och höjd bensinskatt skall finansiera deras vallöften. En närmare granskning visar att det inte håller.

I den socialdemokratiska retoriken är det alltid ”nån annan” – de rika- som skall betala. I den ”rikaste halvan” ingår undersköterskor och taxichaufförer med 19 700 i månaden. De lite rikare är t ex läkare eller civilingenjörer. Men de allra rikaste, de som verkligen skall skall stå för fiolerna enligt de socialdemokratiska vallöftena, de är inte så många. Om de så betalar 100 % i skatt så räcker inte pengarna. Som vanligt är det både låg och medelinkomsttagare som får betala socialdemokraternas vallöften. ”Nån annan” finns inte!

Om detta skriver Maria Eriksson läsvärt i SvD under rubriken:
Miljonärerna räcker bara till en veckas välfärd.

Faktakoll: De rödgröna höjer skatten för 3 miljoner löntagare!

I Agenda den 9 maj sade Fredrik Reinfelt:

”De vill få svenska folket att tro att det bara handlar om inkomster över 40 000, men det är vanliga människor med vanliga löner i vanliga bilar som kommer att drabbas av dessa höjda skatter”

Faktakollen har gjort en granskning och funnit att han har rätt, påståendet stämmer!

Vänsterpartiernas förslag om sänkt a-kasseavgift och och höjd skatt (sänkt jobbskatteavdrag) ger 3 miljoner löntagare högre skatt! Det drabbar förstås den dryga miljon löntagare som inte är med i någon A-kassa men också medlemmarna i t ex Kommunalarbetarnas, SKTF:s, Småföretagarnas och Akademikernas A-kassor, totalt 1,9 miljoner löntagare som i dag betalar en A-kasseavgift på under 182:- kronor per månad.

Enligt regeringen är runt 1,8 miljoner löntagare idag medlemmar i kassor med avgifter under 182 kronor. Den siffran bekräftas av statistik från Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som visar att det finns 1,88 miljoner medlemmar i a-kassor med avgifter under 182 kronor. Samtidigt räknar regeringen med att 1,5 miljoner person med arbetsinkomster 2011 inte är medlemmar i någon a-kassa och därmed också förlorar på reformen. I dag finns 4,4 miljoner sysselsatta i Sverige enligt SCB. 3,3 miljoner är medlemmar i någon a-kassa enligt IAF och det skulle innebära att runt 1,1 miljoner löntagare inte är medlemmar. 1,88 miljoner plus 1,1 miljoner är lika med knappt 3 miljoner – alltså den siffra som Reinfeldt använder.

Slutsats: Påståendet stämmer. De rödgrönas trygghetsväxling innebär att runt tre miljoner löntagare får höjd inkomstskatt.

Jobbskatteavdraget betalas av löntagarna själva!

Skäl för skillnad – är rubriken på gårdagens ledare i DN

För löntagare betalar arbetsgivaren ”allmän löneavgift”, dvs en skatt på 7.49 %. (I år sänks den något) Detta ger statskassan nästan exakt lika mycket som jobbskatteavdraget kostar. Den allmänna löneavgiften är en ganska ny skatt som infördes av socialdemokraterna 1995 för att finansiera medlemsavgiften till EU.

För pensionärer som arbetar betalas ingen allmän löneavgift, men om de jobbar får de t o m dubbelt jobbskatteavdrag.

Den påstådda skatteorättvisan verkar inte vara så stor!