Nästa skattesänkning till pensionärerna!

Tidigare har jag skrivit om att det totala skattetrycket är för högt i Sverige och uttryckt min förhoppning om en sänkning av det totala skatteuttaget.

I dag har Fredrik Reinfeldt enligt SvD sagt att han nu ansluter sig till KD-ledaren Göran Hägglunds linje att prioritera pensionärerna. Något färdigt förslag finns inte hur man skall gå vidare efter de två skattesänkningar som Alliansen redan genomfört för de sämst ställda pensionärerna.

– Men jag gör gärna så breda pensionärsskattesänkningar som möjligt, säger han.

I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att medan socialdemokraterna försöker vinna röster på att tala om ”straffskatt för pensionärerna” så är det inte sant. Pensionärernas skatt har inte höjts. Efter två skattesänkningar betalar de nu lägre skatt än vad socialdemokraterna tidigare tyckte var korrekt.

Med en välskött ekonom och en politik som främjar arbete finns det förutsättningar för att skatten skall bli ännu lägre. Socialdemokraterna har under de senaste 16 åren när de haft regeringsmakten inte profilerat sig som skattesänkare, vare sig för pensionärer eller någon annan. Hade de velat så kunde pensionärernas skatt varit betydligt lägre sedan tidigare. Nu i opposition lovar man runt. Lita på att det blir att hålla tunt om olyckan skulle vara framme och Sverige får en vänsterregering efter valet. Någon som tror att finansminister Ohly(V) skulle sänka skatten?

Det är min uppfattning att det bästa skattesystemet är enkelt, överskådligt och generellt. Helst skall vi inte ha så många särbestämmelser som vi har nu. Visst kan det vara enda vägen i vissa situationer när man måste prioritera och inte har möjlighet att göra allt men det är inte bra på sikt. Därför är det glädjande att Fredrik Reinfeldt talar om breda pensionärsskattesänkningar. Ytterligare ett steg på rätt väg, som är breda skattesänkningar för samtliga.

Anders Borg ger störst skattesänkningar till dem som tjänar minst!

Nu har fjärde steget i jobbskatteavdraget trätt i kraft:

Det ska löna sig att arbeta och nu efter tre år med alliansregeringen så gör det just det. Jobbskatteavdrag, ROT och RUT-avdrag mm är delar i en politik för att få fler i arbete och skapa fler ”vita” jobb. Det tjänar även t ex pensionärerna på eftersom pensionens storlek beror på dagens sysselsättningsgrad.

(Ju fler som arbetar desto högre blir pensionen – och tvärt om. Sedan valet har 175 000 människor lämnat utanförskapet. Det har särskilt gynnat pensionerna. Årets inkomstpensionshöjning är dubbelt som hög som den år 2005 då (S) satt vid makten, ett direkt resultat av den framgångsrika arbetslinjen. )

Min förhoppning är förstås en fortsatt Alliansregering efter valet i höst som då kan ta itu med den totalt sett för höga skattenivån i landet. Då hoppas jag på ytterligare skattesänkningar – för alla. Det är ingen positiv bedrift att ha världens högsta skatter.

Läs mer på moderat.se: Mer pengar i plånboken

Den 1 januari sänktes skatten för alla som arbetar. Då trädde det fjärde steget i jobbskatteavdraget i kraft. Hushållen får därmed mer pengar över i plånboken och kan öka sin konsumtion av varor och tjänster.

Så finansminister Anders Borg:

Vilka är det som får sänkt skatt från årsskiftet?
– De som arbetar får sänkt skatt genom det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Det riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.

Ett vårdbiträde har genom jobbskatteavdraget fått sänkt skatt med närmare 7 procent av sin inkomst. Det går att jämföra med en läkare som har fått drygt 3 procent.

Hur förstärker jobbskatteavdraget jobbpolitiken och arbetslinjen?
– Lägre skatt på vanliga inkomster är viktigt för att svensk ekonomi ska växa och vara välmående. Forskning visar att jobbskatteavdraget är den kanske viktigaste åtgärden för en varaktigt hög sysselsättning.

Jobbskatteavdraget är en del i en bred politik för arbete. Andra delar i jobbpolitiken är att det ska vara enkelt att anställa och finnas drivkrafter till att starta och driva företag.

För att möta nedgången på arbetsmarknaden som följer i finanskrisens spår gör vi också satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att ge dem som förlorar jobbet bättre förutsättningar att komma tillbaka i arbete.

Antalet utbildningsplatser har dessutom förstärkts med 180 000 helårsplatser.
Målet är att få sysselsättningen att öka snabbt till en varaktigt hög nivå i nästa konjunkturuppgång.

Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att jobba, några exempel: (2010, genomsnittlig kommunalskatt)

Vårdbiträdet med en månadslön på 19 600 kr får ytterligare skattesänkning 2010 med 204 kr/mån. Totalt jobbskatteavdrag 1 337 kr/mån efter de fyra skattesänkningarna 2007-2010. Det är en månadslön extra per år.

För metallarbetaren med 24 000 kr per månad blir det 245 kr/mån och 1 609 kr/mån totalt. Sjuksköterskan med 27 000 kr per månad får 252 kr/mån respektive1 726 kr/mån och gymnasieläraren med 29 000 kr får 252 kr/mån ytterligare sänkning så det blir totalt 1 752 kr/mån.

Räkna ut skattesänkningen för olika inkomster och olika kommunalskattenivåer på jobbskatteavdrag.se

Grattis Sverige – Högst marginalskatt i världen!

Skattebetalarnas Förening har publicerat en läsvärd kortrapport om vårt extrema skattetryck:

Skattebetalarna
Rapporten direkt

Jobbskatteavdrag steg 4

I går var min första arbetsdag på det nya året. Då är det ju lämpligt att påminna om och glädja sig åt det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Sedan det första steget togs 2007 är det mycket pengar som löntagarna nu i stället för politiker och olika tjänstemän fattar beslut om. Trots detta toppar Sverige åter skatteligan sedan Danmark vid årsskiftet sänkte inkomstskatten.

Regeringen har gjort ett mycket bra arbete men det räcker inte. Det krävs minst fyra år till. Bensinskatten, värnskatten, kraftigt höjt grundavdrag, totalt sänkt skattenivå för alla – inte bara det ”förvärvsavdrag” som nu genomförts i fyra steg, är exempel som finns på min önskelista.

Läs mer, t ex jobbskatteavdrag för några vanliga yrkesgrupper på Regeringens hemsida: Förstärkt jobbskatteavdrag

eller jobbskatteavdrag.se för att räkna ut jobbskatteavdrag för olika inkomster och olika kommuner.

Sänk bensinskatten!

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, heter det i regeringsformen. Det är ju sant. När det sen kommer till att riksdagen skall fatta beslut i olika frågor kan det bli lite si och så med att följa folkflertalets vilja. Det räcker inte att ha sju, snart kanske åtta, olika partier i riksdagen om alla har bestämt sig för att i olika grad bortse ifrån folkets vilja.

Tidningen Riksdag&Departement har låtit göra en SIFO-undersökning för att få svar på om väljarna tycker att det är ett bra förslag att rädda klimatet genom att höja bensinpriset. Svaret är ett rungande Nej:

Tre av fyra väljare anser inte att en höjning av bensinskatten är ett bra sätt för att underlätta klimatomställningen,

Partierna bör inte rädda klimatet genom att höja bensinpriset. Endast Miljöpartiet har stöd för att höja bensinskatten bland sina väljare – och det är ett svagt stöd. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Riksdag & Departement.

Pensionär med fet plånbok?

Under den utmanande rubriken Pensionärens plånbok fetare än löntagarens redogör tidningen Riksdag&Departement för skillnader mellan löntagares och pensionärers ekonomiska villkor.

Artikeln skrivs med anledning av att Regeringen förra veckan lämnade två propositioner om skattesänkningar till riksdagen. Den ena handlar om ökat jobbskatteavdrag för dem som arbetar, den andra handlar om sänkt skatt för pensionärer över 65 år.

Tidningen konstaterar att:

Också nästa år betalar pensionärerna mer än de yrkesverksamma, och pensionärsorganisationerna protesterar.

Men det kostar att arbeta och R&D nämner resekostnader 700:- (det förutsätter att man bor i storstadsområde med skattesubventionerad kollektivtrafik, för många är det betydligt dyrare och de har inte alltid något val), a-kassa 90:- till 450:-, fackavgift på 600:- och mat 75:- om dan för den som inte har matlåda med.

Tidningen sammanfattar:

Med reskostnader på cirka 700 kronor i månaden och en fackavgift på 600 blir extrakostnaden för att jobba 1 300 kronor i månaden. Till det kommer eventuella kostnader för utelunch, cirka 75 kronor om dagen.

Vid en månadsinkomst på 20 000 kronor betalar i år en pensionär 1 062 kronor mer i skatt än en löntagare. Med de förslag som regeringen nu har lämnat till riksdagen betalar pensionären nästa år 1 101 kronor mer i skatt än löntagaren.

Naturligtvis har pensionärsorganisationerna rätt. De betalar alldeles för hög skatt på sina pensioner. Det innebär däremot inte att löntagare betalar för lite. Jobbavdraget är riktigt och behövs, det skall löna sig att arbeta. Felet är att den totala skattenivån, trots alliansens arbete fortfarande är för hög. En rejäl generell skattesänkning behövs i högskattelandet Sverige.

Black Silk i en klass för sig

Nu har jag sett Skånes Dansteaters föreställning Black Silk. De tre delarna Hai Mat, Heart of Silk och Black Water var mycket olika men var och en sevärda och en upplevelse på sitt sätt men Black Water var helt fantastisk. Den var bland det bästa jag sett. Sista föreställningen är den 31:e så det finns fortfarande en chans att se den. Trailer nedan gör den inte rättvisa. Den är mycket bättre.

Bra biljetter, mittparkett, rad 13 kostade blygsamma 260:-. Min stora invändning mot föreställningen är priset. Varför anses en föreställning som denna värd så lite att den måste ha så kraftiga skattesubventioner? Läste en rapport om Skånes Dansteater på Region Skånes hemsida där det framgick att för hela verksamheten är självfinansieringsgraden 7 %, dvs det är vad biljettförsäljning och ev sponsring drar in till verksamheten. Skattebetalarna står för över 90 % av kostnaderna. (Just denna förställning kan ju ha något bättre resultat.) Jämför man med en del annan kultur som jag skulle kunna tänka mig att njuta av den närmaste tiden så noterar jag att de bästa sittplatserna på Malmö Arena när Rammstein kommer i februari kostar 1495:- och de billigaste biljetterna kostar 995:-. I Globen kostar de bästa biljetterna 2 000:-. I januari 2010 kommer Riverdance på sin slutturné till Jönköping. Biljetterna kostar ca 1000:-. Allt lär bli slutsålt.

Det är inte rätt att viss kultur ska få en statlig, regional eller kommunal kvalitetsstämpel och bedöms ha ett stödbehov. Skall någon ha ett stöd så vore det rimligare att alla medborgare fick en kulturcheck att använda efter eget önskemål. Skattesänkningar är också ett utomordentligt alternativ kombinerat med avdragsrätt för kultursponsring.

Det var en fantastisk kväll men det hade känts bättre att betala själv.

Myterna om Jobbavdraget

I debbaten om jobbskatteavdraget finns många myter och från vänsterhåll försöker man framställa det som något som ensidigt gynnar ”de rika” och därmed är förkastligt. En något underlig argumentation eftersom t ex socialdemokraterna och Mona Sahlin i nästa andetag deklarerar att vid en eventuell rödgrön valseger så skulle tre av de fyra stegen få finnas kvar. Sanningen är förstås den att socialdemokraterna inte vågar röra det jobbavdrag som gett t ex många vårdanställda så mycket som en extra månadslön per år. Den sänkta skatten har gett långt mer i plånboken än de löneökningar man fått.

I GP finns en ledare som tydligt förklarar hur det hänger ihop Myterna om jobbavdraget (tack Roland för tipset)

Jobbavdraget har ett tak som ligger på drygt 28 000 kronor i månadsinkomst. Den som tjänar 60 000 kronor i månaden får inte ut en krona mer i jobbavdrag än den som ligger vid taket, skriver GP:s Fredrik Tenfält.

För den som vill veta hur stort jobbavdraget är i olika lönelägen rekommenderar jag http://www.jobbskatteavdrag.se/

Tvingas betala för att bli hånade

Två premiärer i Malmö i helgen

I SvD recenseras monologen Neo, det liberala samhällsmagasinet, som hade premiär i fredags –
Här hånas verklighetens folk:

Utan att ha sett mer än ett smakprov på nätet får jag intrycket att den handlar om en vit medel- klassman som känner sig sviken av ”klassförrädaren” Reinfeldt. Statsministern, gapar rollfiguren, låter både homosexuella och kvinnor komma fram.

En talesman för villaför-orten? Naturligtvis inte. Bara en fördomsfull drömbild, inte helt ovanlig i samtidskonsten.

Det intressanta med den här monologen är förstås hur den avslöjar de fördomar som finns hos den så kallade kultureliten mot de ”verklighetens folk” som vanligtvis är de som via skattsedeln tvingas avlönar de som ägnar sitt liv åt att håna dem. Ibland är det tur för teatern att besökarsiffrorna inte är högre än vad de är.

Den andra premiären var Skånes Dansteaters ”Black Silk”, en föreställning som jag själv har köpt biljetter till. Jag ser fram emot föreställningen både som kulturupplevelse och en icke obetydlig skatteåterbäring.

Den nakna sanningen?

Spektakulärt – ja, vackert – nej!

greenpeace o bönder

Franska bönder är ju kända för handfasta demonstrationer som att blockera vägar, sprida dynga i städer och byar osv när de inte får sin vilja igenom när det gäller t ex kraftiga skattesubventioner och andra fördelar för ett olönsamt lantbruk. Så att de skulle ställa upp och posera nakna bland vinplantorna förvånar väl knappast.

Att Greenpeace anlitar en person som är känd för installationer med nakna människor i olika miljöer är förstås ett alternativ till andra spektakulära aktiviteter för att få uppmärksamhet för sin sak. Och visst fungerar det även om franska bönder inte har samma gullighetsfaktor som isbjörnsungar.

Budskapet, att ett varmare klimat även skulle påverka Europa är väl tydligt. Fast jag tycker nog att även om man fasar för tanken att de franska bönderna skulle känna sig tvingade att springa nakna bland vinstockarna så framstår det väl knappast som någon så förfärlig framtid?

Man kan ju undra vad de franska bönderna är rädda för: Att vi skall börja odla vin i Sverige liksom på medeltiden när det odlades vin ända upp i Mälardalen eller att Åhus åter skall bli ett känt centrum för Svensk tobaksodling?

Det de borde vara rädda för och borde lägga sin energi på det är att anpassa sig till en framtid utan enorma subventioner. Det är definitivt ingen hållbar jordbrukspolitik att vi fortsätter att subventionera t ex Franska bönder och Spanska och Portugisiska fiskare och därmed slår undan benen för lantbruk och fiske i många utvecklingsländer. Innan EU-inträdet var de svenska jordbrukssubventionerna nästan ett minne blott. Vi har i Sverige visat att det går. Med dagens trender av närodlat och ekologiskt bör det dessutom vara lättare än för 15 år sedan.

Jag betalar hellre mer för maten när jag kan välja vad jag köper än att jag tvingas betala via skattsedeln. Dessutom betalar jag hellre lönen för ytterligare än lärare än för en byråkrat i jordbruksstödsadministrationen. Vi kan dessutom genom olika beslut ta bort hinder och göra det möjligt att på olika sätt driva företag på landsbygden. Möjlighet till gårdsförsäljning och provsmakning av olika alkoholhaltiga drycker är ett aktuellt exempel.

Se inslaget Nakna för at rädda miljön