SAAB finns inte mer

120px-Two-SAABsGM och Koenigsegg Group meddelade i går att ett formellt avtal om en försäljning av Saab Automobile var tecknat. Det har talats och skrivits länge om den här affären och hela tiden har det gått ut på att Koenigsegg vill låna mer pengar, ha större garantier….
Från början har regeringen föredömligt följt linjen att staten inte skall driva företag eller gå in med ”tillfälliga lån”. Nu säger man dessutom ifrån att Koenisegg måste tillföra mera eget kapital för att man skall kunna diskutera lånegarantier gentemot Europeiska Investeringsbanken. Jöran Hägglund, statssekreterare på Näringsdepartementet poängterar enligt DN att svenska skattebetalare inte ska finansiera affären mellan GM och Koenigsegg Group om Saab Automobile. Det är klokt.

Jag är en obotlig SAAB-fantast. Jag har ägt och kört gamla trubbnosar, SAAB MonteCarlo, SAAB sport, SAAB 95, SAAB 96, SAAB 90, 99, 900, 900 Turbo, 9000. Vid 9000 är det stopp. Med ev tvekan kan man kalla 9-5 för en SAAB men sedan är de bara förklädda Oplar. Det leder till slutsatsen att det inte finns något att vara sentimental över (även om det känns lite sorgligt)och det skall man dessutom undvika när det gäller affärer.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Visst vore det roligt om företaget SAAB kunde överleva. Tyvärr tror jag att risken är stor att delar av verksamheten kanske säljs och resten ändå går i konkurs om några år. Kvar finns kanske bara några Koenigseggsportbilar med namnet SAAB.

Det det handlar om är hur många miljarder ett antal jobb är värda. Efter vad jag läst så har SAAB varit misskött av GM i många år, förlusterna är stora. Det påminner väl mest om de svenska varven som efter utdraget lidande och många sköna skattemiljoner till slut ändå fick läggas ner. Det hade varit betydligt bättre och billigare att lägga ner direkt, betala utbildning, starta-eget, ja även generös A-kassa hade varit billigare för samhället och säkert bättre för många av de berörda, i alla fall på sikt. Jag ser risken som stor att det blir likadant med SAAB. Koenigsegg må ha stora ambitioner men det är ett litet företag utan erfarenhet av att driva stor bilfabrik, har inte tidigare visat att man kan vända utvecklingen för ett så stort företag som SAAB är och verkar dessutom sakna tillräckliga ekonomiska resurser. Detta är en högriskaffär som vi inte ska riskera skattebetalarnas pengar i.

Det är bra om regeringen vidhåller sin tuffa linje. Dock skulle jag kunna tänka mig att ta lite från kulturbudgeten och stötta SAAB-museet i Trollhättan 😉

Bokbål i Malmö

Foto: www.fotoakuten.se Läser att Stadsbiblioteket i Malmö lägger 460 000 på reklamkampanj för att förklara varför man slänger ut böcker för att få plats med annat.

Jag, som i min enfald trodde att böcker var bibliotekens uppdrag, konstaterar två saker: Det är bara barbarer som bränner böcker och Malmö kommun måste ha gott om pengar.

Bokmalningen i Malmö har varit en stor diskussionsfråga som engagerat många under veckan som gått. I dessa återvinningens tider ersätter malning forna tiders bokbål. Gallringen baseras på utlåningsstatistik och sen kan tydligen bibliotekarierna få rädda några böcker. Det skulle vara intressant att få ta del av en förteckning av vad som redan malts och vad som står på tur.

SDS 090910:

Hittills i sommar har runt 30 ton litteratur slängts och malts ner, uppskattar Hans Andersson Recycling. Fortsätter det i samma takt fram till oktober, då gallringen ska vara färdig, kan nästan en femtedel av bibliotekets 500 000 böcker komma att försvinna.

450px-Polish_sci_fi_fantasy_books
Satsning på tomma bokhyllor i Malmö Stadsbibliotek

Det finns säkert böcker som av olika skäl kan gallras ut (men varför man inte redan från början bestämde sig för att skänka eller sälja böckerna som andra bibliotek gör det är obegripligt). Men en gallring med 20 % av bokbeståndet är häftig. Och motiveringen!? För det första skall de ta bort bokhyllor för att få golvyta till andra aktiviteter. För det andra gallrar man mer än normalt eftersom man skall satsa på tomma bokhyllor! I hälften av alla hyllor ska böckerna placeras med framsidan utåt ”för större exponering”. Och i de hyllor där böckerna även i fortsättningen ska stå med ryggen utåt ska halva hyllan vara tom ”för att öka exponeringen av böckerna”.

Det låter mer som en installation än ett bibliotek och det är kanske det som är syftet.

Bokmalningen skall förklaras

Lagen om offentlig upphandling – hinder eller möjlighet?

UpphandlingUnder rubriken ”Kampen om de 500 miljarderna” höll småföretagarna ett seminarium.

Värdet på offentlig upphandling är ca 500 miljarder kronor per år, men få småföretag deltar. Hur kan den offentliga upphandlingen förbättras? Hur göra för att fler småföretag ska delta?

I samtalet skulle enligt programmet Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD Företagarna; Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig Finans-departementet; Dan Sjöblom, GD Konkurrensverket och Claes Ljungh, GD Kammarkollegiet deltaga. Till min glädje hade panelen utökats med Carola Gunnarsson, 1:e vice ordf i Sveriges kommuner och Landsting som på ett bra sätt kompletterade med kommunernas bild av de problem som LOU innebär.

Regeringen genomför förändringar för ökad tydlighet, rättssäkerhet och vissa förenklingar. Detta applåderas av Företagarna. Tyvärr verkade det som ingen riktigt tar kommunernas upplevelser av att LOU faktiskt ibland fördyrar och försvårar på allvar. Det är inte bara företagen som behöver förenklingar, det gör även kommunerna. Speciellt har många små kommuner problem. Här måste det till en gemensam utveckling av olika stödsystem för upphandlarna. SKL kräver också en rejäl höjning av gränsen för när direktupphandling får ske. Deras förslag är 600 000:- som i Norge och Danmark.

Det duger heller inte att bara skylla på EU. EU reglerar upphandlingar över 2 respektive 40 miljoner. Att reglera upphandlingar på en lägre nivå liksom att ta med social, hälsa och sjukvård är något Sverige valt själva.

Företagarna anklagade kommunerna för krångliga upphandlingsunderlag och irrelevanta krav. Det stämmer säkert.

Seminariet var välbesökt men tyvärr var vi bara tre som på något sätt representerade dem som handlar upp. Upphandling har rykte om sig att vara svårt och det är delvis sant även om regelverket är ganska tydligt. Men även vi kommunpolitiker måste deltaga i diskussionen om hur LOU skall utvecklas. Det räcker inte att klaga på interna möten. SKL verkar företräda oss bra men en bredare debatt vore önskvärd.

Regeingen presenterade i går ett förslag till hur man vill ändra upphandlingsreglerna. Nu har vi chansen att diskutera och påverka.