Where there is a road, progress follows

Behöver vi cykeln Anders Wijkman?

I dagarna är det många som köar för den nya iPhone 4. Med hänvisning till kommande råvarubrist vill Anders Wijkman att vi skall ställa oss frågan: behöver jag verkligen en ny modell?

Att hushålla med resurser, att använda energi effektivt, att återanvända och återvinna borde vara självklart men på detta område återstår, som AW också tar upp, mycket att göra. Att dessa ännu olösta och ofta försummade problem kräver krafttag behöver däremot absolut inte innebära att den som längtar efter en ny iPhone skall ha dåligt samvete.

Wijkman är en ledande företrädare (medlem av Executive committee) för Romklubben. Romklubben står sedan 60-talet för katastrofscenarier och utvecklingspessimism. Med hjälp av sina egna datamodeller presenterades scenarier där ”hundratals miljoner” människor skulle svälta ihjäl redan under 70-talet, olja, naturgas och viktiga mineraler skulle snart ta slut, miljöförstöring, sociala strider, global ekonomisk kollaps…

Verkligheten har gett dem fel på alla punkter. Medellivslängden stiger, färre svälter, färre är fattiga, det finns nya material, nya tekniker….. Även om mycket återstår så finns hopp. Frihet, fred, demokrati och mat för dagen så ökar viljan och förmågan att även ta ansvar för miljön.

De presenterade utvecklingsalternativ som om världen var en statisk, utvecklingsfientlig planekonomi. De missade fullständigt alternativet, allt som skett tack vare globalisering, frihandel och marknadsekonomi. Skrämmande att stark och inflytelserik lobbygrupp med välutbildade och mycket inflytelserika personer saknade all förmåga (eller vilja?) att se alternativ och möjligheter.

Romklubben lever vidare än idag.

Men visst kan det bli som Romklubben förutspådde. Om vi sätter stopp för t ex teknikentusiasterna. Det är de personer som hela tiden efterfrågar det nya som driver utvecklingen framåt. Utan dem som trodde på internet eller köpte de första klumpiga och dyra mobiltelefonerna så skulle det inte finnas så många mobiltelefoner i Afrika. Vem vet vad klåfingriga personer ”som vet bäst” kan råka sätta stopp för.

Om Anders Wijkman hade fötts 1844 i stället för 1944. Hade han då tyckt att det räckte med cyklar modell Ä med stort framhjul och litet bakhjul. Var den nya cykeltypen med två lika stora hjul överflödig? Hade det räckt med luftballong – vad skall vi med flygmaskiner till?

Vad gör att just Anders Wijkman vet när ny teknik ”är onödig”?