Dålig omvärldskoll hos Skånetrafiken!?

Citytunneln viktigare än Öresundsbron hävdar ansvariga på Skånetrafiken. Den åsikten delas nog inte av de tusentals Skåningar som tack vare bron kunnat byta arbetslöshet i Skåne mot ett jobb i Danmark. Danskar som kunnat skaffa en drömbostad i Malmö, semesterresenärer som inte behövt anpassa hemkomsten från bilsemestern i Europa efter sista färjan från Dragör, alla som tack vare bron kunnat ta sig enkelt till Kastrup, shoppingsugna både danskar och svenskar, allt efter hur valutakurserna ändras, festfixare på jakt efter öl, vin o sprit… Listan kan göras lång av alla som fått nya möjligheter och alternativ tack vare Öresundsbron.

Naturligtvis kommer Citytunneln påverka resandet. Bl.a eftersom Skånetrafiken knutit nya linjer och allehanda satsningar just till tunneln. Med en annan lösning hade de nya alternativen sett annorlunda ut men självklart hade trafiken utvecklats, förnyats och byggts ut även med en annan lösning. Nya regionbusslinjer, ändrade rutter för stadsbussar och tätare turer hade kanske någon känt behov av även utan tunnel.

När man läser vad Andreas Ekberg, planeringschef på Skånetrafiken, säger i Sydsvenskan så kan man inte låta bli att undra om Skånetrafiken har koll på läget.

– Nu kan man faktisk bo i Lund och ta flyget från Kastrup klockan fem på morgonen. Det har aldrig varit möjligt tidigare, om man inte sov över i Danmark då förstås, konstaterar Andreas Ekberg.

Det har man faktiskt kunnat göra i drygt tio år, det är bara att ta bilen över bron. Om Skånetrafiken anser att just femflyget är viktigt så kan man ju undra varför inte första tåget från Malmö/Lund gått lite tidigare, om tåg är för dyrt kunde det ju gå en liten buss 😉 Att dessa kollektiva turer inte funnits tidigare kan jag inte tolka som annat än att efterfrågan varit liten och kostnaderna höga. Inte lär det bli billigare att köra genom tunneln!

Reinfeldt lovar att inte höja bensinskatten!

Det blir ingen höjd bensinskatt och ingen kilometerskatt med en fortsatt Alliansregering! Det lovade statsminister Fredrik Reinfeldt när han besökte Boden enligt DN.

I sitt tal kritiserade han de rödgrönas förslag till kilometerskatt, vars utformning inte presenterats, men som enligt Reinfeldt skulle innebära att många företag skulle tvingas slå igen.

Löftet att inte höja bensinskatten uppskattades av åhörarna. Att kompensera en höjning med höjda reseavdrag är otillräckligt, enligt Reinfeldt.

– Bara var femte resa är en jobbresa, sade han och hänvisade till att pensionärer behöver bilen för sina resor, yngre för att till exempel skjutsa barn till träning.

Detta är verkligen värt att göra vågen för. Det är ett viktigt löfte för bilberoende familjer; bilen är nödvändig inte bara för arbetsresor utan för en meningsfull fritid, för barnen, släkten, kultur och idrottsaktiviteter, inköp, semester…..

Vänsterblockets kilometerskatt är inte bara ett hot mot jobben i transportberoende exportindustrier utan också en kraftigt ökad kostnad för konsumenterna. Ökade transportkostnader för mat och andra livsnödvändigheter slår förstås extra hårt mot dem som redan har små marginaler i hushållsbudgeten.

Kilometerskatten kräver dessutom ett väl utbyggt system för kontroll och övervakning av alla fordon. När det väl finns på plats, vad är enklare än att även låta det gälla privatbilismen. 1984 på väg!

En försmak av miljöpartiets politik

I hela Sverige har tiotusentals personer får en försmak av hur det framtida resandet kommer att gestalta sig om miljöpartiet får möjlighet att genomföra sin politik. Naturligtvis kommer det inte bli det akuta kaos som blivit när hundratals flyg ställs in efter vulkanutbrottet på Island. Men alla dessa personer som drabbas har valt att göra sina resor med flyg eftersom det var det bästa sättet att resa. De gjorde ett aktivt val, flyg var för dem bättre än bil, tåg och buss just för denna resa.

I miljöpartiets Sverige kommer inte den möjligheten att finnas. Miljöpartiet har lovat att allt inrikesflyg söder om Sundsvall skall förbjudas.

Flyg, liksom bil och buss är trafikslag som inte tillnärmelsevis så ofta som tåg drabbas av inställda avgångar och stora förseningar. Om man är bekymrad över flygets oljeberoende vore det smartare att forska på nya flygbränslen än att satsa på att bygga ut det förseningsdrabbade tåget. För inte är det väl någon som tror att snabbtåg skulle vara mindre känsliga för väder och vind än dagens tåg?

SAAB överlevde – överlever SAAB

I dag kom meddelandet som hela Trollhättan och alla SAAB-älskare väntat på. GM har hittat en ny ägare till SAAB: GM Reaches Agreement to Sell Saab to Spyker. För alla SAAB-anställda, för underleverantörer och deras anställda har det varit en tuff tid och glädjen är förstås stor i dag. Samtidigt skall man nog inte vara för glad för det återstår, alla lån till trots, en lång och mödosam väg till ett livskraftig företag. SAAB har inte precis gjort några goda resultat under tiden med GM som ägare.

I dag hurrar alla och glädjs åt vår svenska bilfabrik. Hur länge kommer smekmånaden vara måntro? Samma politiker och partier på vänsterkanten, med Mona Sahlin i spetsen, som anklagat regeringen för att inte satsa tillräckligt för att rädda SAAB har ägnat åtminstone de senaste 30 åren till att slå undan fötterna för svensk bilindustri. Genom olika lagar och regler har man gjort allt för att förmå svenska folket att överge säkra och hållfasta SAAB och Volvo till förmån för diverse småbilar.

Med vår geografi, våra vägar, vårt klimat och våra älgar behöver vi bilar av ett annat format än telefonkiosker på fyra hjul. Stora robusta bilar är det enda som är smart i Sverige.

Det är nog så att svensk bilindustri behöver en stabil hemmamarknad för att lyckas. Det krävs mer än att bygga ut vägen till Trollhättan eller lånegarantier för ett gynnsamt näringslivklimat.

I alla fall ett tag till kan SAAB dansa och le!

Sänk bensinskatten!

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, heter det i regeringsformen. Det är ju sant. När det sen kommer till att riksdagen skall fatta beslut i olika frågor kan det bli lite si och så med att följa folkflertalets vilja. Det räcker inte att ha sju, snart kanske åtta, olika partier i riksdagen om alla har bestämt sig för att i olika grad bortse ifrån folkets vilja.

Tidningen Riksdag&Departement har låtit göra en SIFO-undersökning för att få svar på om väljarna tycker att det är ett bra förslag att rädda klimatet genom att höja bensinpriset. Svaret är ett rungande Nej:

Tre av fyra väljare anser inte att en höjning av bensinskatten är ett bra sätt för att underlätta klimatomställningen,

Partierna bör inte rädda klimatet genom att höja bensinpriset. Endast Miljöpartiet har stöd för att höja bensinskatten bland sina väljare – och det är ett svagt stöd. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Riksdag & Departement.

Björklund vill ha HH-tunnel för bil och tåg

Folkpartiets partistyrelse har mycket glädjande ställt sig bakom byggandet av en kombinerad väg och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Efter att det förhoppningsvis blir ett positivt beslut på folkpartiets landsmöte i november gäller det att förankra förslaget i hela alliansen och hos den danska regeringen. HH-tunnel är en fråga som vi Skånemoderater drivit länge och genom Björklunds uttalande kommer den ett steg närmare ett förverkligande och då dessutom med den tydliga markeringen att det inte bara skall vara en tågtunnel, utan även den vägtunnel som jag pläderat för.
Det är glädjande för Skåne och Öresundsregionen att det hos Jan Björklund finns förståelse och kunskap om vår regions möjligheter. Alltför ofta är det ett ensidigt mälardalsperspektiv som gäller.

– Öresundsregionen kan bli den mest dynamiska tillväxtregionen i Nordeuropa. Förutsättningarna finns. Men förbindelserna över Sundet är avgörande. Det är hög tid att planera för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Björklund avvisar också förslag om att enbart bygga tågtunnel:

– Bygger vi en tunnel mellan Sverige och Danmark bör den naturligtvis byggas för både bil- och tågtrafik. Det är precis som med Öresundsbron. Vi har idag två stora trafikslag – bilar och tåg. De kommer att finnas också i framtiden.

Det var en borgerlig regering som fattade beslut om att bygga Öresundsbron. Det vore fantastiskt om alliansregeringen nu kunde fatta beslut om att uppdra åt Trafikverket att göra en idéstudie. Sen får man förstås sällan vara helt glad. Björklund föreslår att HH-tunneln skall betalas med avgifter på samma sätt som Öresundsbron. Det är principiellt fel. Sveriges bilister betalar sina vägar flera gånger om via vägskatterna. Självklart skall vägen till Köpenhamn eller till Helsingör vara fri, liksom andra vägar, de är redan betalda. (Stadstullen in till Stockholm är ett otyg)

Öresundsbron betalas till största delen av vägtrafiken. Banverket betalar en bråkdel av de verkliga kostnaderna för sin andel av bron. Jag vill åtminstone framföra en bön om att tågresenärerna i HH-tunneln får ta sin verkliga andel av kostnaderna så att inte även dessa vältras över på bilisterna.

Ett alternativ är förstås att bygga en ren bil/buss-tunnel. Det skulle bli betydligt billigare och man skulle kunna bygga upp ett effektivt och rationellt bussnät och lägga en del resurser på att förbättra det befintliga vägnätet. Mer transport för pengarna eller lika mycket för mindre pengar.

I dag är dock snabbtåg högsta mode och många tunga politiska företrädare vill satsa miljarder och åter miljarder av skattepengar för att bygga ut snabbtågförbindelser. Riskerna för djur och natur när man utnyttjar ännu större markområden för transporter och skapar ännu flera barriärer i landskapet är allt för lite diskuterade. Det redan fungerande och i stort sett självfinansierade systemet med luftburna transporter vill man tydligen delvis avskaffa.

SDS:Det är hög tid att planera för en fast förbindelse

Snigelsekten slår till

Robert Collin i Ab och PJ Anders Linder i SvD har alldeles rätt. Vägverket har förvandlats till en lekstuga för fanatiker. Deras mål verkar inte vara att erbjuda vägar av hög kvalitet där vi kan färdas snabbt och säkert. Tvärtom skall det vara enfiligt utan omkörningsmöjlighet och lägsta möjliga hastighet. Att det var möjligheten till billiga och effektiva transporter som byggt vårt välstånd ignorerar de helt. Så länge staten har en outsinlig finansieringskälla i bilskatterna, där det mesta går till annat än vägar och trafiksäkerhet, behöver de ju inte bekymra sig.

Nu har snigelsekten slagit till mellan Dalby och Lund också. Väg 16 har varit underdimensionerad sedan den byggdes om i början av 80-talet. Nu är den bedrövlig, vägren och dubbla körfält har stått på önskelistan länge. Vad får vi? Jo en sänkning till 80 km/h som kollegorna i kommunen dessutom vill komplettera med övervakningskameror. Ett antal familjer kommer få hushållsekonomin raserad för att de kört några km för fort medan ingen gör något åt vansinnesomkörningarna, för korta avstånd mellan bilarna mm.

Mellan 50 och 60 miljoner skall nu läggas ut på nya skyltar över hela landet. Tänk om vi kunde fått några poliser som kollade livsfarliga beteenden i stället för vindrutetorkarblad och folk som kör några km för fort.

Utan bil inget jobb!

I helgen kom ett glädjande besked från regeringen: Regeringen höjer reseersättningen vid rehabilitering. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson har förstått hur viktig bilen är även för personer som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär att sjukskrivna nu får samma milersättning som personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av någon underlig anledning har de sjukskrivna fått nöja sig men 11 kronor per mil.

Redan 18:50 per mil är skamligt lågt och täcker långt ifrån de verkliga kostnaderna men en allvarlig orättvisa är ändå undanröjd. Höjningen av reseersättningen är en åtgärd som gör det enklare för landets sjukskrivna att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Tidigare fick ju de sjukskrivna inte ens täckning för bensinkostnaden. Bra gjort!

– Jag är glad över att genom den här höjningen för arbetsresor kunna underlätta fortsatt kontakt med arbetsplatsen. Det förbättrar också möjligheten att delta i en rehabilitering som kan betyda en väg tillbaka, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Sjukskrivna får nu lika hög reseersättning som personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är både rimligt och rättvist.

Vad händer i Lund?

Att vara i Almedalen, att gå på seminarier, diskutera frågor man intresserar sig för, få nya kunskaper, nya intressen, träffa gamla vänner, göra nya bekantskaper samt njuta av sol, bad och lite turistande gör att man nästan glömmer bort ”där hemma”. Men det händer förstås saker i Lund även om man inte är där. Jag har botaniserat på tidningarnas web-sidor:

Snart blir det byggstart på Påskagänget i Dalby. Det skall bli riktigt roligt när bygget kommer igång. Nu är det inte så vackert, grus och asfalt, elkablar och avloppsrör som sticker upp ur marken, gott om lyktstolpar som kastar sitt ljus över kaninerna som skuttar omkring på kvällarna och ser ut som om de letade efter sin svunna äng. Ängen kommer inte tillbaka (åtminstone inte på många många år) men det kommer bli så mycket trevligare med hus och trädgårdar. När det står så här skövlat – men inte ersatt av något nytt – så ser det ganska bedrövligt ut.

Man kan också läsa att banverket stoppar spår på Lundalänken. Projektet finns ”inte ens” med i den nya tolvårsplanen. Spår är förfärligt dyrt och dessutom är det oflexibelt. Lagt spår ligger, skulle man kunna säga. Det finns ett bättre sätt anser jag. Det finns ett uttryck: tänk tåg kör buss, som man borde tillämpa här.

Det är viktigt att det finns en långsiktighet, att man kan räkna med att busslinjen kommer att finns under lång tid. Sedan har bussar fördelar. Bussarna är billigare så det kan finnas så många fler. Bussar kan gå på befintliga vägar eller separata leder, oavsett så sparar man mark och barriäreffekterna i både i staden och på landsbygden blir mindre. Vill man t ex utöka antalet hållplatser är det ingen omöjlig investering. Ett argument för tåg/lightrail är att spårtrafik tar fler passagerare än buss. Varför då inte testa de bussystem (resultat av svensk produktutveckling och produktion) som finns t ex i Brasilien som tar oändligt antal fler passagerare än dagens svenska bussar. Tror man på eldrift så är ju trådbussar ett alternativ värt att pröva. Bussar är dessutom oändligt mycket trafiksäkrare eftersom man inte tänker sig några säkerhetsavstånd att tala om. Till skillnad från lightrail så kan ju bussar faktiskt bromsa ganska snabbt om det händer något

Klimat och trafik – omöjlig ekvation

”Klimatpropositionen och vägtrafiken – en (o)-möjlig ekvation?” är rubriken på ett av knappt 40 olika seminarier denna första Almedalsdag.
Inledde gjorde Maggie Thauersköld (bloggare på The Climate Scam) med tre frågor som panelen skulle svara på. På hennes blogg kan man se hela seminariet. Det är också hennes förtjänst att seminariet finns att tillgå på nätet.

Ett mycket intressant seminarium och väl använd tid.