De har lyckats igen

Himmelska fridens torg 1989

I dag öppnar Kulturen en utställning av foton från massakern på Himmelska Fridens torg.

1989 dokumenterade fotografen Torbjörn Andersson massakern på Himmelska Fridens torg. 20 år efter den blodiga massakern visar Kulturen ett urval av hans prisbelönta bilder i anslutning till utställningen KINA – mitt i världen. Utställningen pågår 1 september till 31 oktober.

Bokbål i Malmö

Foto: www.fotoakuten.se Läser att Stadsbiblioteket i Malmö lägger 460 000 på reklamkampanj för att förklara varför man slänger ut böcker för att få plats med annat.

Jag, som i min enfald trodde att böcker var bibliotekens uppdrag, konstaterar två saker: Det är bara barbarer som bränner böcker och Malmö kommun måste ha gott om pengar.

Bokmalningen i Malmö har varit en stor diskussionsfråga som engagerat många under veckan som gått. I dessa återvinningens tider ersätter malning forna tiders bokbål. Gallringen baseras på utlåningsstatistik och sen kan tydligen bibliotekarierna få rädda några böcker. Det skulle vara intressant att få ta del av en förteckning av vad som redan malts och vad som står på tur.

SDS 090910:

Hittills i sommar har runt 30 ton litteratur slängts och malts ner, uppskattar Hans Andersson Recycling. Fortsätter det i samma takt fram till oktober, då gallringen ska vara färdig, kan nästan en femtedel av bibliotekets 500 000 böcker komma att försvinna.

450px-Polish_sci_fi_fantasy_books
Satsning på tomma bokhyllor i Malmö Stadsbibliotek

Det finns säkert böcker som av olika skäl kan gallras ut (men varför man inte redan från början bestämde sig för att skänka eller sälja böckerna som andra bibliotek gör det är obegripligt). Men en gallring med 20 % av bokbeståndet är häftig. Och motiveringen!? För det första skall de ta bort bokhyllor för att få golvyta till andra aktiviteter. För det andra gallrar man mer än normalt eftersom man skall satsa på tomma bokhyllor! I hälften av alla hyllor ska böckerna placeras med framsidan utåt ”för större exponering”. Och i de hyllor där böckerna även i fortsättningen ska stå med ryggen utåt ska halva hyllan vara tom ”för att öka exponeringen av böckerna”.

Det låter mer som en installation än ett bibliotek och det är kanske det som är syftet.

Bokmalningen skall förklaras

De väckte bara förakt

På Skattebetalarnas mycket trevliga och välorganiserade mingel dök det upp ett 20-tal huligantonåringar som sades tillhöra AFA. De uppförde sig så provocerande de kunde med skrän och sk antikapitalistiska sånger. Det allvarligaste med den här incidenten är att gruppen uppenbarligen innehöll individer som med psykopatiska drag endast är ute efter att tillfoga andra människor fysisk skada. Det är inte helt säkert att polisen tillåts att ta denna verksamhet och de mordhot som framställs på tillräckligt stort allvar. Det finns nog all anledning för demokratiska strukturer som t ex Moderata Ungdomsförbundet och övriga Alliansungdomsförbund att fundera på en självförsvarsstrategi.

Det är väl ungefär så här man kan tänka sig att brunskjortorna agerade mot både demokratiska och odemokratiska motståndare i 30-talets Tyskland.