Bomber för fred!

Läs i Metro om den största icke kärnvapenbomben någonsin:

Först fredspris – sen en jättestor megabomb

Tomma tunnor skramlar mest

Är detta måntro början på en tillnyktring i den enorma Obamahysterin, börjar entusiasmen att svalna?

I SvD kan man i dag på Brännpunkt läsa en artikel med rubriken: ”Obama ingen handlingens man”

Den amerikanske debattören Stephan Richters analys av Obama inleds med:

”Förändring” var ett mantra i Barack Obamas ­presidentvalskampanj. Men hans tillträde tycks istället ha markerat ­början på tiden då USA upphörde att vara en moderniserande kraft. Det är hög tid att inse att Obamas talekonst vida överträffar hans ­prestationer. Och kanske är det just så amerikanerna vill ha det.

Ett annat intressant konstaterande:

Ett annat utslag av Obamaregeringens spekulation i glömska och/eller överseende visar sig bland utländska observatörer. Ställda inför valet att antingen klamra sig fast vid bilden av Barack Obama som den djärve reformatorn, eller att inse att hans talekonst vida överträffar det han presterar, vill de helst hålla fast vid det första alternativet.