Alliansen lovar rivstart för jobb och utbildning

Det är viktigt att arbetet för fler jobb, bättre skola osv som inletts av Alliansregeringen fortsätter utan avbrott. Enligt uppgifter i Expressen är besluten på första regeringssammanträdet för en ny regering, om alliansen får fortsatt majoritet, redan förberedda:

Sänkt restaurangmoms för restauranger, från 25 procent till 12 procent.
Lärlingssatsning som innebär att personer upp till 23 år ska kunna anställas med en lärlingsprovanställning i upp till 18 månader.
Fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställning av unga.
Slopad arbetsgivareavgift för arbetslösa unga.
Dessutom kommer satsningar på grundskolan och komvux samt utbyggd arbetspraktik och utökade resurser till arbetsförmedlingen.

Detta är ytterligare ett starkt skäl att rösta på alliansen. Alliansen är väl förberedd och enig om de viktiga besluten som krävs för jobben och välfärden.

Fortsatt Alliansstyre möjligt i Lund

I dag presenterar SDS sin sedvanliga Lundaopinionsmätning. Enligt den får Alliansen 32 mandat, vänstern 30 och Sverigedemokraterna blir vågmästare med 3 mandat. En inte helt lätt situation som lite skymmer glädjen över att moderaterna med god marginal är största parti i kommunen. För mig som engagerade mig politiskt när moderaterna hade valresultat på 11,5 % till riksdagen och var mindre än både folkpartiet och centern är det en fantastisk utveckling.

Detta är trots allt bara en opinionsmätning. Val vinns på valdagen. Även om det är för tidigt att ropa hej så är det fantastiskt roligt och förstås en sporre att jobba extra hårt i valrörelsen. Det har hänt mycket bra i Lund under de fyra åren med Alliansstyre. Nu ska vi berätta för väljarna hur det kan bli ännu bättre med ytterligare fyra alliansår.

Självklart vill jag inte ha SD som vågmästarparti, inte något annat parti heller för den delen. I början av 80-talet hade vi miljöpartiet som vågmästare i Lunds kommunfullmäktige. De utnyttjade sin möjlighet att rösta populistiskt för alla nya utgifter utan att ta ansvar för att kalaset skulle betalas. Det blev både dyrt och dåligt.

Att börja diskutera blocköverskridande lösningar är alldeles för tidigt. I Regionen styr en femklöver med Alliansen och miljöpartiet. I Lund har miljöpartiet bundit sig ganska hårt i vänsterburen.

När det skiljer så lite som det gör i denna undersökning krävs det inte mycket för att vi skall få det ytterligare mandat som gör att Sverigedemokraterna inte blir vågmästare. Den rödrödgröna vänstern däremot behöver ta ytterligare tre mandat för egen majoritet. Det betyder att en röst på ett Alliansparti samtidigt är en röst mot Sverigedemokraterna.

Unga röstar moderat

politikerbloggen kan man läsa om en opinionsundersökning bland unga 18-34 år. Det är förstås riktigt roligt att moderaterna får en så stor andel av rösterna men mest intressant är socialdemokraternas låga siffror. S och MP är nästan lika stora i denna undersökning. Vi har ett spännande val framför oss.

Moderaterna: 26 procent
Socialdemokraterna: 16 procent
Miljöpartiet: 15 procent
Vänstern: 7 procent
Folkpartiet: 6 procent
Sverigedemokraterna: 6 procent
Piratpartiet: 5 procent

Kristdemokraterna: 3 procent
Centern: 2 procent

Lögn, förbannad dikt och statistik

”Allt går att bevisa med statistik” brukar man ju också säga. En viktig uppgift för skolans matteundervisning är att lära eleverna hur statistik fungerar och hur lätt den är att manipulera. Boken ”att ljuga med statistik” borde varje gymnasist läsa. I bland kan det förstås vara så att någon gör fel av misstag men det tror jag inte en sekund på när det gäller de rödas senaste utspel:

Aftonbladet skriver:

”25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden under alliansregeringen”.
Den slutsatsen drar det rödgröna blockets partiledare utifrån SCB:s Arbetskraftsundersökningar.
Men påståendet är mer falskt än sant, visar Aftonbladets Lögndetektor.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet försöker få väljarna att tro att antalet personer som arbetar med vård skola och omsorg kraftigt har minskat under de senaste fyra åren. ”25 000 arbetare i den gemensamma välfärden” visst låter det allvarligt. Det de röda utelämnar är att tjänsterna fortfarande finns kvar och utförs men kanske av en anställd i t ex en enskild förskola eller på en privat driven vårdcentral i stället för av en kommunanställd. Tjänsten utförs, någon finns anställd till att utföra den, de som utnyttjar tjänsterna har ofta fått ett mera varierat utbud att välja mellan och verksamheten är fortfarande solidariskt finansierad via skattemedel.

Varför så upprörda. Jo det är förstås så att en del av makten och beslutanderätten av vad som skall utföras och hur har flyttats från politiker till föräldrar, elever, vårdbehövande och deras anhöriga.

Jag tycker utvecklingen är bra. Det vi från politiskt håll måste bli bättre på är att ställa rätt krav vid upphandlingar och att utveckla vår kvalitetsuppföljning – såväl av tjänster som utförs i privat som i offentlig regi.

Aftonbladets slutsats: Det kan vara precis tvärt om:

Slutsats: Inte hela verkligheten redovisad

Att antalet anställda i kommunsektorn minskade mellan 2008 och 2009 stämmer. Men det går inte med hjälp av de rödgrönas statistik dra slutsatsen att antalet välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg har minskat med 25 000 tjänster.

Egentligen kan det vara tvärtom, eftersom de privata välfärdsföretagen har ökat både i antal och i antalet anställda, samtidigt som kommuner och landsting lägger allt mer pengar på privata upphandlingar.