Faktakoll: De rödgröna höjer skatten för 3 miljoner löntagare!

I Agenda den 9 maj sade Fredrik Reinfelt:

”De vill få svenska folket att tro att det bara handlar om inkomster över 40 000, men det är vanliga människor med vanliga löner i vanliga bilar som kommer att drabbas av dessa höjda skatter”

Faktakollen har gjort en granskning och funnit att han har rätt, påståendet stämmer!

Vänsterpartiernas förslag om sänkt a-kasseavgift och och höjd skatt (sänkt jobbskatteavdrag) ger 3 miljoner löntagare högre skatt! Det drabbar förstås den dryga miljon löntagare som inte är med i någon A-kassa men också medlemmarna i t ex Kommunalarbetarnas, SKTF:s, Småföretagarnas och Akademikernas A-kassor, totalt 1,9 miljoner löntagare som i dag betalar en A-kasseavgift på under 182:- kronor per månad.

Enligt regeringen är runt 1,8 miljoner löntagare idag medlemmar i kassor med avgifter under 182 kronor. Den siffran bekräftas av statistik från Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som visar att det finns 1,88 miljoner medlemmar i a-kassor med avgifter under 182 kronor. Samtidigt räknar regeringen med att 1,5 miljoner person med arbetsinkomster 2011 inte är medlemmar i någon a-kassa och därmed också förlorar på reformen. I dag finns 4,4 miljoner sysselsatta i Sverige enligt SCB. 3,3 miljoner är medlemmar i någon a-kassa enligt IAF och det skulle innebära att runt 1,1 miljoner löntagare inte är medlemmar. 1,88 miljoner plus 1,1 miljoner är lika med knappt 3 miljoner – alltså den siffra som Reinfeldt använder.

Slutsats: Påståendet stämmer. De rödgrönas trygghetsväxling innebär att runt tre miljoner löntagare får höjd inkomstskatt.

Betyg från årskurs sex

Om Alliansen vinner valet blir årets fjärdeklassare den första kull som får betyg i årskurs sex. Samtidigt får sjuorna och åttorna betyg för första gången. Men vad händer om vänsterpartierna vinner valet? (S) accepterar betyg i åk 6, (MP) vill ha först i åk 9 och (V) inga betyg alls i grundskolan.

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund Alliansens förslag om att betyg ska sättas från och med årskurs sex i grundskolan, och hur det ska gå till.

Bakgrunden till förslaget är förstås Alliansregeringens satsning på kunskap och kvalité i skolan. Regeringen har redan genomfört ett antal reformer för att höja kunskapsresultaten. Nya kursplaner ska införas med tydliga kunskapskrav i årskurs tre, sex och nio; nationella prov blir obligatoriska i årskurs tre; skriftliga omdömen har redan införts från första klass och den nya betygsskalan ska innehålla fler steg än i dag.

Nu kommer också det efterlängtade beslutet om tidigare betyg. Med betyg från årskurs sex blir skolan bättre på att ge tydlig information till elever och föräldrar. Skolan kan också följa upp resultaten, så att hjälp kan sättas in i tid.

Föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan och den elev som riskerar att få underkänt måste få veta det tidigt, så att det finns tid att höja betyget.

Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg, och då får även sjuorna betyg för första gången.

Endast en fortsatt Alliansregering är garanten för att betyg verkligen kommer att ges från årskurs sex.

Detta inlägg är även publicerat på min valblogg hos lokaltidningen

Byter Ohly ideologi nu?

Kuba krymper A-kassan

Lars Ohly, partiledare (V), har envist hållit fast vid sin kommunistiska ideologi. Kan detta, som han måste betrakta som ett oerhört svek, få honom att ändra uppfattning? Förmodligen inte – han konstaterar nog bara att Castro inte är renlärig kommunist.

DN.se kan man bl a läsa följande:

– Ingen kommer att lämnas åt sitt öde men vi kan inte fortsätta på det här sättet. Vissa kommer inte att tycka om det nya förslaget men staten kan inte fortsätta att subventionera tillgängliga arbetare, sade Salvador Valdez som leder Kubanska arbetares förbund (CTC) i den enda kommunistiska enpartistaten i Amerika.

Privatsjukhus för nomenklaturan!

Hyckleriet inom den svenska vänstern är utbrett. Likt nomenklaturan i det gamla östeuropa tycks det självklart att partitopparna i de svenska vänsterpartierna skall ha fördelar som de inte vill skall komma ”vanligt” folk till del.

Lars Ohly (V) har nu låtit operera sitt knä på privata Sophiahemmet! Inte precis renlärigt!?

Alla kommer väl ihåg Laila Freivalds, justitieminister (S), som köpte och snart därefter sålde sin hyresrätt i Stockholms innerstad. Samtidigt kämpade partiet med näbbar och klor mot att att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att ombilda hyresrätt till bostadsrätt.

Kollegan, fd bostadsministern (S) Lars-Erik Lövdén köpte också sin lägenhet. Bosse Ringholms, bl a fd Finansminister (S), skandaler är många men allvarligast är väl ändå skattefifflandet i Enskede IK där han var ordförande i många år.

Göran Persson fd skolminister, finansminister och statsminister (S) har utmärkt sig t ex genom att köpa herrgård (med förmånliga skatteregler från hans egen tid som finansminister)och utnyttja avdrag för ”hushållsnära tjänster” eller ”pigavdrag”, som Göran Persson kallade det. Expressen skrev: Göran Persson kämpade för att ingen skulle få avdrag för hushållsnära tjänster. – Folk ska städa efter sig själva, det tycker jag gott, sa han som statsminister. Tydligen har han andra åsikter när det gäller sina egna behov. Och inte har (S) ändrat åsikt, de har tydligt deklarerat att de vill avskaffa avdragsmöjligheten.

Dessutom diskuterades det ingående om han verkligen bodde i Malmö och hade rätt till reseersättningar och traktamenten hela den tid han var skriven där. Hade han i princip redan flyttat och aldrig var där?.

Lars Ohly, kommunist och partiledare (V) är en del av den trojka som Mona Sahlin vill leda till regeringsmakten. Sett till förmågan att strunta i sitt partis politik och själv utnyttja fördelar som han inte unnar någon annan så platsar han väl. Att dottern går i friskola, eller privatskola som väl kamrat Lars säger, är känt sedan tidigare. Nu tar han ytterligare ett steg för att platsa. SvD rapporterar att Lars Ohly låtit operera sitt dåliga knä på Sophiahemmet. Vänsterpartiet är rabiata motståndare till privatdriven vård, oavsett om vårdföretagen utför helt privat vård eller vård genom avtal med landstingen. Hyckleriet når nya höjder när han säger att när det väl finns avtal med privata vårdgivare så kan man ju som patient inte utesluta dem. Han är ju inte en patient vilken som helst precis, han borde ställt sig i kö till något landstingsdrivet sjukhus. Det vill han ju att alla andra skall göra!

Fritidshem ockuperat

I går kom nyheten att det nedlagda fritidshemmet Romano Trajo var ockuperat. Bakom dådet ligger nätverket ”Lundabor mot nedskärningar”. Fritidshemmet hade få barn inskrivna och det finns både andra fritidshem och öppen fritidsverksamhet i området. Även om jag kan förstå att de som brukade gå just hit ville fortsätta med det så är det inte ekonomiskt försvarbart. Dessutom kan man diskutera om det ur integrationssynpunkt verkligen är bra att ha separata, inte ens samlokaliserade, fritidshem för någon grupp.

Hur som helst har det varit en omfattande diskussion innan beslutet fattades. Syndikalisterna har också agerat. Det finns ändå de som inte accepterar eller respekterar det i demokratisk ordning fattade beslutet. I går när jag läste nyheten på SDS på nätet kollade jag facebookgruppen ”Lundabor mot nedskärningar”. Bland de 46 medlemmarna fanns förstås några namn jag kände igen. Mest intressant var väl Marta Santander och Daniel Stolt. Med reservation för att det kan finnas andra personer med samma namn så är de båda välkända vänsterpartister med kommunala förtroendeuppdrag i Lund. Daniel sitter tex för närvarande i Utbildningsnämnden. Marta har suttit i kommunfullmäktige och kandiderade 2006 till riksdagen.

Jag förutsätter att Barn och skolnämnd Lund stad och kommunledningen hanterar det här på ett bra sätt tillsammans med polisen så som man gjort vid tidigare händelse av liknande art. Vad jag ser fram emot är att höra vänsterpartiets inställning. Intressant är nämligen att notera att när jag nu, i samband med att jag skriver detta inlägg, ännu en gång kollade nätverkets facebookgrupp så fanns inte längre någon Marta Santander med. En avledningsmanöver eller ett friskhetstecken?

Uppdatering 090817: Nu är Marta tillbaka.