Moderaterna vill stoppa mackdöden

När vänsterpartierna hade majoritet i riksdagen innan valet 2006 beslöt de att bifalla miljöpartiets landsbygdsfientliga förslag om den sk pumplagen. Precis som kunde förutses har den följts av mackdöd och sämre service i glesbygd. Det finns uppskattningar att ca 600 mackar redan tvingats stänga och att minst ytterligare 600 är hotade.

Riksdagens trafikutskott (där alltså alla riksdagens partier stod bakom beslutet ett införa pumplagen) har gjort en utredning och konstaterat att är det inte är lagen som är orsaken till ”mackdöden”. I stället är det en ”allmän strukturrationalisering” som ska ligga bakom att antalet besinmackar i Sverige har minskat. (Hur man nu kunnat få fram det!)

Kravet var att alla mackar skall erbjuda minst ett förnyelsebart bränsle. Det krävdes förstås inte mycket eftertanke för att förstå att mycket stora investeringar i ett bränsle med låg efterfrågan på mackar som redan hade låg lönsamhet skulle leda till mackdöd i glesbygden. Om inte annat så gav lagen bensinbolagen en bra förevänding och ett argument för att påskynda nedläggning av mindre lönsamma enheter.

I glesbygd är macken ofta så mycket mer än bara en mack där man köper bensin och diesel. Protesterna var stora både före och efter valet.

Efter valet hade Alliansregeringen möjlighet att stoppa eller kraftigt omarbeta lagen men man tog inte chansen. Ytterst ansvariga i regeringen är centerpartiet med näringsminister Maud Olofsson som normalt slåss både för glesbygd och småföretag. Men miljöminister Andreas Carlgren, också centerpartist, och det påstådda klimathotet stoppade förstås effektivt allt resonemang. Senare har även han sagt sig vara beredd att ompröva lagen.

Det är ju ganska konstigt att tro att sämre service i Svensk glesbygd, längre resor till macken, som ofta dessutom är verkstaden, affären, posten, kanske bolaget och apoteket också, skulle kunna rädda Klimatet. Om argumenten för pumplagen kommer ur omsorg om miljö och klimat är det svårt att förstå hur man kan acceptera all den verkligt onödiga körning som blir resultatet.

Därför är jag glad för att mackdöden behandlas i Moderaternas Landsbygdspolitiska plattform där det föreslås att man ska se över regelverket så att undantag kan ges där mackarna ligger glest.

De har dock visat sig att de minsta bensinmackarnas överlevnad kan äventyras om pumplagen genomförs fullt ut även för dem. Därför anser vi moderater att en översyn av lagen skyndsamt måste göras så att inte tillgängligheten försvåras än mer.

Bättre sent än aldrig!

Bra skolmat som äts!

Skolmaten är viktig för att eleverna skall få verklig nytta av undervisningen och prestera bra under hela dagen. Det gäller att maten inte bara är näringsriktig utan även att den är god och miljön i matsalen bra. Nyttig mat gör ingen nytta om inte eleverna äter den. Under mina år som ordförande i Utbildningsnämnden i Lund har jag talat med många elever, föräldrar och skolledare om maten. Jag har många gånger besökt skolmatsalar för att äta, samtala, titta på köer och uppleva atmosfären. Mitt helhetsintryck från våra gymnasieskolor är att maten faktiskt är helt ok. Den är kanske inte alltid så spännande men den skall också kunna ätas av många olika personer. Vi följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i skolan” och ”Bra mat i förskolan”.

För drygt ett år sedan i samband med diskussioner om ojämn kvalitet på maten pga byte av ingredienser fick jag idén att göra något åt att det slängdes en hel del mat. Våra skolor har mätt hur mycket som slängs och det redovisades bl a i vår miljöredovisning i samband med årsredovisningen för 2009.

Utbildningsnämnden beslöt också att omedelbart gå vidare med ett projekt inte bara snävt inriktat mot svinnet utan vi tittar närmare på skolmaten, miljön, lokalerna, tiderna osv eftersom allt detta har betydelse. Serviceförvaltningen och kommunens kostchef, skolmåltidspersonal och elever skall självklart engageras. Jag hoppas också att nämndens ledamöter ska få möjlighet att proväta skolmat på olika skolor för att bilda sig en egen uppfattning. Vi hoppas på de första förslagen till förbättringar redan till hösten.

Skolmaten diskuteras mycket i media just nu. Skånskan skriver apropå Jordbruksministerns, Eskil Erlandsson (C), utspel om åtgärder på EU nivå Lund – Skånskan.se.

Gymnasieskolorna har påbörjat en undersökning av hur stort svinnet är, men inom grundskolan och äldreomsorgen har inget gjorts.
– Jag föreslår att de ansvariga förvaltningarna får i uppdrag att kartlägga matsvinnet, att de sedan vidtar åtgärder och, inte minst, att den mat som ändå måste kastas återvinns som energi, säger Lars Bergwall.

Kul att Lars Bergwall (C) blivit inspirerad av min redovisning inför Kommunstyrelsens Arbetsutskott och vill sprida vår idé till andra nämnder:

Det artikeln missat är att vi redan undersökt svinnets storlek och påbörjat arbetet för att göra något åt det.

Hotande elbrist

”Vi skall bygga 2000 nya vindkraftverk på tio år”, skriver Näringsminister Maud Olofsson (C). Om vi bortser från de kraftiga skattesubventioner (I dessa sammanhang kallas det dock inte skatt utan elcertifikat. För elkonsumenten som tvingas stå för fiolerna har det dock inget med ”ett marknadsbaserat teknikneutralt system” att göra utan fungerar som en skatt som tas ut beroende på elförbrukning.) som krävs finns det några intressanta konstateranden i hennes artikel:

Vi alltför beroende av vattenkraft och kärnkraft, vi skall bygga ut vindkraften så den motsvarar halva dagens produktion av kärnkraftsel, vi skall spara kraftigt och så skall vi öka elexporten.

”Trygg elproduktion på tre ben” – jag vet inte om jag skall skratta eller gråta. Vindkraft blir inte trygg om du inte har en lika stor reservkapacitet för dagar när det blåser för lite eller för mycket. Dvs vindkraften kräver att du investerar i dubbel produktionskapacitet samt subventionerar vindkraften, annars är den inte ekonomiskt lönsam för elproducenterna. Men det finns ju några reservkraftverk i Sverige, eller…

I dagens tidning kan man dock läsa att effektreserven skall avvecklas. Vi ser ut att gå mot spännande tider även om regeringen konstaterar:

Men ”med hänsyn till vintern 2009/2010 och gjorda erfarenheter av effektreservens bidrag till den svenska försörjningstryggheten finns dock skäl att inte fasa ut effektreserven alltför hastigt”, skriver regeringen i propositionen.

Politisk poesi

Sverige – det nya matlandet

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har en vision om Sverige –
det nya matlandet.
Långa, ljusa
vår- och sommarkvällar,
mångfald av livsmedel,
unik natur och duktiga kockar
skapar förutsättningarna.

”Alliansen måste våga mer”

Klokt sagt av Maud Olofsson:  Alliansen måste våga mer

Allians för Sverige måste våga stå upp för, förklara och argumentera utifrån de värderingar vi bär. Det finns de som är rädda för att tala om det vi gör i termer av frihet och att var och en ska få bestämma mer själv. Det duger inte. Att bara vara bäst på att administrera Sverige är inte målet.

För att Sverige skall bli ett föredöme som ”föregångslandet” krävs mer än att agera som en Per-Albin eller Erlander kopia.

Maud Olofsson i Almedalen 2009

Jag såg verkligen fram emot att lyssna till Maud Olofssons tal. Valåret 2006 var hennes tal det mest upplyftande och medryckande av Allianstalen och jag har inte hört henne live sedan dess. Men förväntningarna uppfylldes inte.

Ett plus i kanten får hon för kritiken av LAS och analysen av varför arbetsrätten måste ändras. Hon sa mycket klokt om ungdomsarbetslöshet och ungt entreprenörsskap. På dessa områden har Centern helt rätt och stödet är stort även utanför partiet.

Sedan blev det klimatträsk, ljusblå men föga realistiska förhoppningar om att krisen kan utnyttjas positivt. Enorma subventioner till t ex vindkraft är ungefär lika klokt som den gång man, till glädje endast för den sovjetiska flottan, skapade Sveriges dyrast jobb genom att hålla den svenska konkursmässiga varvsindustrin under armarna.

Hon förslog dessutom att det bildas en fond av koldioxidskattepengar. Eftersom det inte verkar som om regeringens sparpotential är så mycket större så lär det bli genom höjda skatter. Hur ofta har vi sett att höjda skatter skapat ökat välstånd? Och på toppen av detta en planekonomisk fördelning till de av ”statliga experter” utvalda företagen som skall få låna.

Gröna trädgårdstomtar kan kanske vara pittoreskt i en stylad trädgård men hör inte hemma i tankesmedjan i ett parti som skall se till att få riktig tillväxt i Sverige. Skärpning Maud.