Genushysteri

Så kan det gå när alla skall vara feminister

Åtal mot den tidigare i år häktade före detta länspolismästaren planeras till midsommar och omfattar 23 olika punkter. Däribland koppleri, sexköp och flera våldtäkter. Denne högt uppsatte statstjänsteman kallade sig feminist och det hjälpte honom länge till stor framgång. Han reste land och rike runt – ja, även utomlands – för att undervisa om maktstrukturer, sexualiserat våld, genusordningen och manligt förtryck av det underordnade könet. Länspolismästarfallet får stå som sinnebild för att genushysterien i vårt land har gått för långt.

Genus – vänsterns framgångsrecept

Solen styr klimatet!

Fler vargavintrar att vänta är rubriken på en TT-artikel som bl a publiceras i SDS.

Det mest förvånande med artikeln artikeln är att den faktiskt publicerats. Den är ett tydligt tecken att något skett efter de upprepade skandalerna om FN:s klimatpanel IPCC och hur de förfalskat data och hindrat oliktänkande att komma till tals.

Antalet artiklar i ”vanliga” media som redogör för hur olika fenomen kan påverka vårt klimat har ökat. Det vetenskaplig friheten verkar ha blivit något större. Men, även denna artikel innehåller en brasklapp. För att inte stöta sig med de mäktiga som sitter på forskningsanslagen påpekar man nogsamt

att resultaten inte motsäger att jorden långsamt håller på att värmas upp som en effekt av våra växthusgasutsläpp

Rapporten är en i raden av många forskningsresultat som pekar på ett samband mellan klimat och antalet solfläckar:

Ända sedan Galileis tid har det noterats att temperaturerna tenderar att sjunka när fläckarna är få medan många solfläckar brukar hänga samman med milda vintrar.

Solfläckarna försvann nästan helt mellan 1645 och 1715. Detta var under den så kallade Lilla istiden då vintrarna i Europa var extremt kalla. Under större delen av det relativt varma 1900-talet var däremot solaktiviteten extremt hög.


Fel om afrikajordbruk i IPCC-rapport – Vetenskapsnyheter – sr.se

Vetenskapsradion redogör för en granskning som visar att FN:s klimatpanel, IPCC, har publicerat ytterligare ett fel i sin senaste rapport. I sammanfattningen, som är till för t ex politiker, regeringstjänstemän och media, påstås att skördarna i det regnförsörjda jordbruket i en del afrikanska länder kan minska med upp till 50 procent redan till år 2020.

Uppgiften bygger på ogranskade studier från tre nordafrikanska länder och siffror har dessutom blandats ihop.

Ännu en gång får vi alltså höra om hur FN:tjänstemän (en del av de tusentals så kallade forskare som sägs garantera kvalitén i IPCC:s arbete) sätter samman och förvanskar ogranskade studier, med låg eller ingen veteskaplig trovärdighet, till beslutsunderlag för världens regeringar. Det är hög tid att inleda en granskning och omprövning av alla beslut som fattats med hänvisning till IPCC:s påståenden om klimatförändringar.

Att få fram en vetenskapligt grundad skattning av hur det regnförsörjda jordbruket i Afrika påverkas av en klimatförändring, är inte lätt. Ingen sådan finns, enligt den tyske forskaren Holger Hoff verksam vid Swedish Environment institute. Flera viktiga faktorer är rätt så väl kända. Det väntas bli varmare, mer variation i klimatet, mer regn på en del håll och mindre på andra, men forskningen klarar inte att väga ihop alla faktorer.– Vi kan ännu inte kombinera ihop alla dessa faktorer för att få en helhetsbild, säger Holger Hoff vid Swedish Environment institute.

viaFel om afrikajordbruk i IPCC-rapport – Vetenskapsnyheter – sr.se.

Nystart för klimatforskningen?

Det pågår ett intressant spel kring IPCC och klimatforskningen. Efter alla skandaler och avhopp har media öppnats en aning för allsidig debatt och man ser en antydan till att personer börjar inta nya positioner. Det har också rests krav på öppenhet och fristående forskning.

I den politiska världen har dock inte mycket hänt. Förhoppningsvis kommer nu även finansministern inse det felaktiga i höjda koldioxidskatter i allmänhet och för bilismen i synnerhet.

Problemet med politiserad forskning som den inom FN:s klimatpanel IPCC sammanfattas bra av Tomas Gür i Den politiserade klimatvetenskapen:

En av politikens viktigaste maximer är: ”Lita på mig.” En av vetenskapens viktigaste maximer är: ”Motbevisa mig gärna.” Men i den politiserade vetenskapen heter det: ”Lita på forskarna.

Professor: ”Climategate” är en katastrof för FN:s klimatforskare – Artikel av Ingemar Nordin – Newsmill

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori analyserar Climategate.

Rekommenderas

 

 

Professor: ”Climategate” är en katastrof för FN:s klimatforskare – Artikel av Ingemar Nordin – Newsmill.

Dags för omprövning i Köpenhamn

Det har nu gått några dagar sedan nyheten om ”Climategate” exploderade (757,000 träffar på Google när detta skrives) Om det var en hackare eller ett insiderjobb diskuteras men en stor mängd mail och opublicerade dokument från klimatforskare vid University of East Anglia lades ut först på en Rysk server och finns nu bl a på The Pirate Bay.  Om dokumenten är äkta kan vi här lära mycket om fusk och korruption i forskarvärlen och då speciellt när det gäller klimatforskningen.

Det finns förstås alltid en risk att sådant här material är förfalskat men det har gått några dagar och materialet har inte dementerats. Lama kommentarer om att det ”är tagit ur sitt sammanhang” har hörts. Hörts? Ja i bloggvärlden har det verkligen hörts och diskuterats men i t ex svenska media har det med några undantag varit förvånansvärt tyst. En präktig skandal brukar locka journalister men detta var kanske ”fel” skandal.

En person som finns med i materialet är Michael Mann. Ett ursprung till dagens klimatdebatt var den förfalskade temperaturkurva, the hockey stick” som publicerades av ”den välrenomerade klimatforskaren” Michael Mann. Det var han som för att bevisa att jorden fick ett varmare klimat som bara kunde bero på mänskligt orsakade koldioxidutsläpp helt fräckt raderade ut både den värmeperiod som lät vikingarna bosätta sig på Grönland och den köldperiod som bl a gjorde det möjligt för CarlXGustaf att tåga över isen på Bälten och därmed erövra bl a Skåne från Danmark. Denna förfalskade kurva var en viktig beståndsdel i IPCC:s tidgare material. Med den bakgrunden ger korrespondensen ett äkta intryck och som sagt har förnekandena varit lama.

Det är dags att ställa frågan så som görs av bl a Peter Stilbs, Professor i Fysikalisk Kemi vid KTH, på Second Opinion:

Varför tiger svenska media om klimatforskningsfusket?

Det är nu dags att börja diskutera innehållet i dessa mail, är klimatlarmen falska, har vetenskapen förvrängts, ägnar sig universitet och forskningscentra åt förfalskning för att nå vetenskapliga, ekonomiska eller politiska syften?

Dessa frågor måste få ett svar. Här kunde Klimatmötet i Köpenhamn ha en viktig uppgift. Anklagelserna är så allvarliga att man inte kan gå vidare med de miljardåtaganden som diskuteras utan att veta mer. Hur skall vi säkerställa verkligt fri och förutsättningslös forskning. Har det inte i själva verket blivit kallare de senaste tio åren? Klimatförändringar beror kanske på något helt annat? IPCC:s (FN:s klimatforsknigspanel) uppdrag var att visa att mänskligt förorsakade koldioxidutsläpp leder till ett varmare klimat. Uppdraget var kanske fel redan från början!? Vilka katastrofer har detta indirekt lett till under tiden? Skövlade regnskogar, orangutangerna närmare utrotningen i jakten på biobränsle. Mindre fokus på akuta höt mot mänskligheten som rent vatten och ren luft, skolgång, sjukvård..

När väldens länder och ledare samlas i Köpenhamn skulle det kunna bli början på något nytt. Ännu så länge verkar det mest som om alla hoppas att Climategate skall blåsa över. Det ligger mycket pengar och prestige investerat i klimathotet. Dessa krafter låter sig nog inte stoppas så lätt.

Boktips: Global Nedkylning

På ”Svensk bokhandel” presenterar Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är doktorand i historia vid Stockholms universitet och forskar och undervisar om nordisk medeltid, sin bok Global Nedkylning som handlar om hur människor genom historien (10 000 år) har hanterat tidigare klimatförändringar:

Det är viktigt med kunskap om klimatförändringar förr i tiden för att kunna förstå dem som sker nu. Genom att till exempel jämföra med vad som hände förra gången jorden var förhållandevis varm, under den medeltida värmeperioden cirka 800–1300, kan vi få en förvarning om vad som kan hålla på att ske nu. Vi kan också se att klimatförändringar alltid har gynnat vissa medan andra har missgynnats. När det under början av medeltiden var så pass varmt att England konkurrerade med Frankrike i vinproduktion och vikingarna kunde bosätta sig som bönder på södra Grönland dukade mayaindianerna under av svår torka.

Uppgifter om boken:
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år (Stockholm: Norstedts, 2009): 336 sidor.