Fel fredspristagare

Ronald Reagan är den amerikanske president som mer än någon annan förtjänat Fredspriset till Nobels minne. Till skillnad från Reagan har Obama bara pratat.

Om Obama skulle uträtta något avgörande för världsfreden under sina år som president så vore det tids nog att ge honom fredspris då. I år när vi firar 20-årsminnet av murens fall upplever jag att Nobelpriskommittén i Oslo levererar ett slag i ansiktet på alla Amerikaner som stupat i fredens tjänst, för Europa, för Norge. Att ge priset åt en president som bara pratat och inte uppnått något devalverar dessutom prisets värde både för tidigare och kommande mottagare. (Inte för att alla tidigare mottagare varit värda priset)

Boktips: Global Nedkylning

På ”Svensk bokhandel” presenterar Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är doktorand i historia vid Stockholms universitet och forskar och undervisar om nordisk medeltid, sin bok Global Nedkylning som handlar om hur människor genom historien (10 000 år) har hanterat tidigare klimatförändringar:

Det är viktigt med kunskap om klimatförändringar förr i tiden för att kunna förstå dem som sker nu. Genom att till exempel jämföra med vad som hände förra gången jorden var förhållandevis varm, under den medeltida värmeperioden cirka 800–1300, kan vi få en förvarning om vad som kan hålla på att ske nu. Vi kan också se att klimatförändringar alltid har gynnat vissa medan andra har missgynnats. När det under början av medeltiden var så pass varmt att England konkurrerade med Frankrike i vinproduktion och vikingarna kunde bosätta sig som bönder på södra Grönland dukade mayaindianerna under av svår torka.

Uppgifter om boken:
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år (Stockholm: Norstedts, 2009): 336 sidor.

Kulturarv

Ett av mina politiska uppdrag i Region Skåne är att vara revisor för Skånes Hembygdsförbund. I den egenskapen har jag skrivit på Skånes Hembygdsförbunds ansökan om medel för boken ”slöjda med barn”. Det är viktigt att föra vidare kunskap om slöjd, hantverk och vardagssysslor från förr till våra barn. I Hembygdsrörelsen finns en bred kunskap om kulturhistoria och hantverk och tillgång till kulturhistoriska miljöer från olika tidsepoker som vi kan utnyttja bättre t ex i skolan.f

Greenpeace och trovärdigheten

Greenpeace har hittat vad man kallar ”ett parad-exempel på konsekvenserna av den globala uppvärmningen”. (Läs av människan orsakad global uppvärmning)

För att dokumentera när glaciären på nordvästra Grönland kalvar har de skickat upp en expedition med ”ett 15-tal” personer på ett fartyg som väntat i området sedan juni. (hur miljövänligt är det måntro?)

isbjörnEn av deltagarna säger:

– Så mycket grönska och öppet hav har aldrig varit synligt på de här breddgraderna tidigare. De otroliga förlusterna av is inverkar också på ekologin, säger Alun Hubbard som på kort tid sett ett flertal isbjörnar på jakt efter föda.

Alun har uppenbarligen sovit på historielektionerna. Det finns ett skäl till att Grönland heter GRÖN-land. När vikingarna kolonialiserat Grönland drev de jordbruk och fiske och levde gott i några hundra år tills det blev så kallt att ingen kunde bo kvar. Det måste alltså ha varit betydligt varmare än idag. Och eftersom ingen ännu visat att vikingarna hade kraftfulla dieselmotorer på sina fartyg och oljeeldning i långhusen så bör det ha varit varmt av naturliga orsaker och inte någon uppvärmning pga mänskligt orsakade koldioxidutsläpp. Samma naturliga orsaker påverkar naturligtvis klimatet även idag och i framtiden.

Att då en person som väl skall vara vetenskapsman presenterar direkt felaktiga uppgifter är upprörande. Svenska Dagbladet som skriver om eventet har inte heller ansträngt sig överhövan när det gäller granskande journalistik. Lite kul är det också att han sett flera isbjörnar på jakt efter föda. Det är väl inte så konstigt eftersom isbjörnsstammen är större än på länge och isbjörnarna faktiskt mådde gott på vikingatiden också.

Ny finanskris på gång?

Den liberale samhällsdebattören Johan Norberg varnar i dagens DN för en ny finanskris – den här gången orsakad av de politiska beslut som fattats för att mildra den förra krisen. Enligt Norberg har världens ledare inget lärt utan lägger med sina felaktiga beslut grunden för nya kriser:

Den politik som bedrivs av regeringar i Sverige och i övriga västvärlden samt av centralbankerna riskerar leda till att vi fördröjer den ekonomiska återhämtningen och lägger grunden för framtida kriser. Låga räntor och räddningsaktioner för banker och storföretag uppmuntrar till samma huvudlösa risktagande som ledde till den värsta finanskrisen sedan 1930-talet, skriver samhällsdebattören Johan Norberg.

Norberg varnar i sin artikel för att vi riskerar att hamna i samma situation som 2001. Det finns andra paralleller att dra.

Den politik som förs i dag påminner om den politik som Franklin D Roosevelt förde med höjda skatter, ökade kostnader för att anställa, statliga infrastruktursatsningar mm. Detta medverkade till att förvärra 30-talets kris och den höga arbetslösheten fick inte sin lösning förrän med behovet av soldater till andra världskriget. En underskattad amerikansk president är William Harding. Han ärvde stora statliga underskott, byråkrati och kris efter första världskriget. Harding förde sitt land ur krisen med besparingar, skattesänkningar och minimal inblandning i den privata sektorn. Ett och ett halvt år efter att han blev president inleddes det glada 20-talet.

I dagens politiska klimat är detta förstås ingen populär historiesyn. Allt för många politiker är besatta av att ”göra” i stället för att ”göra det möjligt”.

Why Margaret Thatcher Matters

Det var dags att fylla på bokförrrådet för semesterhängmattan. Vad kunde då vara bättre i går på Margaretadagen än att satsa på Margaret Thatcher. Claire Berlinskis, “There Is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters“, är nu på väg till min brevlåda.

Claire Berlinski skriver:

Margaret Thatcher was among the most vigorous and disciplined enemies of socialism the world has known, a woman who permanently changed not only the course of British history, but that of all history. Achieving things that no woman before her had achieved, she simultaneously exploited every politically useful aspect of her femininity and turned every conventional expectation of women upside its head. She has thus passed into mythological status even before her death.

Blissingar får eget rum

I helgen invigdes Blissingerummet på hembygdsmuseet i Lönsboda. Visst är det lite speciellt att läsa om sin mormors farfars far i tidningen. Det är också en väldigt speciell känsla att besöka torpet han fick kontrakt på 1808. Tack vare ett stort arbete från Örkeneds Hembygdsförening finns det bevarat.

Läs om invigningen i Norra Skåne:
Norra Skåne