Behöver vi cykeln Anders Wijkman?

I dagarna är det många som köar för den nya iPhone 4. Med hänvisning till kommande råvarubrist vill Anders Wijkman att vi skall ställa oss frågan: behöver jag verkligen en ny modell?

Att hushålla med resurser, att använda energi effektivt, att återanvända och återvinna borde vara självklart men på detta område återstår, som AW också tar upp, mycket att göra. Att dessa ännu olösta och ofta försummade problem kräver krafttag behöver däremot absolut inte innebära att den som längtar efter en ny iPhone skall ha dåligt samvete.

Wijkman är en ledande företrädare (medlem av Executive committee) för Romklubben. Romklubben står sedan 60-talet för katastrofscenarier och utvecklingspessimism. Med hjälp av sina egna datamodeller presenterades scenarier där ”hundratals miljoner” människor skulle svälta ihjäl redan under 70-talet, olja, naturgas och viktiga mineraler skulle snart ta slut, miljöförstöring, sociala strider, global ekonomisk kollaps…

Verkligheten har gett dem fel på alla punkter. Medellivslängden stiger, färre svälter, färre är fattiga, det finns nya material, nya tekniker….. Även om mycket återstår så finns hopp. Frihet, fred, demokrati och mat för dagen så ökar viljan och förmågan att även ta ansvar för miljön.

De presenterade utvecklingsalternativ som om världen var en statisk, utvecklingsfientlig planekonomi. De missade fullständigt alternativet, allt som skett tack vare globalisering, frihandel och marknadsekonomi. Skrämmande att stark och inflytelserik lobbygrupp med välutbildade och mycket inflytelserika personer saknade all förmåga (eller vilja?) att se alternativ och möjligheter.

Romklubben lever vidare än idag.

Men visst kan det bli som Romklubben förutspådde. Om vi sätter stopp för t ex teknikentusiasterna. Det är de personer som hela tiden efterfrågar det nya som driver utvecklingen framåt. Utan dem som trodde på internet eller köpte de första klumpiga och dyra mobiltelefonerna så skulle det inte finnas så många mobiltelefoner i Afrika. Vem vet vad klåfingriga personer ”som vet bäst” kan råka sätta stopp för.

Om Anders Wijkman hade fötts 1844 i stället för 1944. Hade han då tyckt att det räckte med cyklar modell Ä med stort framhjul och litet bakhjul. Var den nya cykeltypen med två lika stora hjul överflödig? Hade det räckt med luftballong – vad skall vi med flygmaskiner till?

Vad gör att just Anders Wijkman vet när ny teknik ”är onödig”?

Sanningens minut för Birgitta Dahl (S)

När den första domen mot en av ledarna för de Röda khmererna meddelades fanns endast en representant för svenska medier på plats. Det var Ekots utsände som under rubriken Historisk dom mot ledare inom Röda khmererna skrev om rättegången och domen mot Duch, som var chef för fängelset och tortyrcentret Tuol Sleng i Phnom Penh.

Den rättegång som genomförts i Kambodjas huvudstad Phnom Penh är den första där kommunismens bödlar mött lagen. Fler svenska media borde varit där. Detta är en stor händelse och en upprättelse för de uppskattningsvis 1 700 000 Kambodjaner som mördades när de Röda khmererna hade makten i Kambodja. Då, på 70-talet, var det mediala och politiska intresset betydligt större och det var hyllningskörerna till de Röda khmererna som dominerade media – det finns mer än en svensk som borde skämmas, journalister, kulturpersonligheter, medlemmarna i de förenade FNL-grupperna och i Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja….

Birgitta Dahl, ledande socialdemokratisk politiker, bl a miljöminister och talman, var en av de Röda khmerernas främsta anhängare och ordförande i Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. Hösten 1976 när det fanns rapporter om vad som skedde i Kambodja, för den som ville se, blundade ändå många, däribland riksdagsledamoten Birgitta Dahl som konstaterade:

Alla vet vi ju att mycket, ja kanske det mesta, av det som nu sägs och skrivs om Kambodja är lögn och spekulation.
Det var helt nödvändigt att evakuera Phnom Penh. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det skulle komma att kräva stora offer av befolkningen.
Men det är ju inte det som nu är vårt problem. Problemet är att vi faktiskt inte har kunskaper, direkta vittnesbörd, för att kunna avvisa alla lögner som sprids av Kambodjas fiender

Birgitta Dahl har senare, i samband med den debatt om hennes trovärdighet som uppstod i samband med att Per Ahlmarks bok Det öppna såret publicerades 1997, sagt att hon ångrade en del av sina uttalanden men att hon inte hade trott att det som sades om de Röda khmererna var sant. Sent skall syndar’n vakna. Jag uppfattade det dock som något hon kände sig tvingad att göra, annars hade ju sanningen om Röda khmerernas terror varit välkänd länge och tillfällen funnits att göra avbön långt tidigare.

20 juli 2010 firar vi skattefridagen!

I dag den 23 juli infaller skattefridagen, så skrev jag för snart ett år sedan. Skattetrycket har alltså sjunkit lite även detta år. Men fortfarande levererar medelinkomsttagaren in mer än 50% av sin inkomst åt politiker och tjänstemän att bestämma över. En del går till bra och viktiga saker, en del går till meningslösa projekt och slösas bort, en del går till sånt som folk skulle kunna lösa själv utan politisk inblandning. Visst finns det utrymme att ytterligare sänka skatterna. Dessutom skulle jag önska att Skattebetalarna lyfte upp och granskade alla avgifter som egentligen är förklädda skatter och således inte ingår i statistiken. Då skulle vi se ett totalt skattetryck som är betydligt högre.

Skattefridagen bevakas varje år av Skattebetalarnas förening som i år konstaterar att nu är skattefridagen
tillbaka där den startade för 40 år sedan. 2006 inföll skattefridagen den 8 augusti.

Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2010 infaller skattefridagen den 20 juli, samma dag som när Skattefridagen startades av Skattebetalarnas Förening år 1971.

Då alla skatter sammanräknats utgör de 54,7 procent av den totala lönen inklusive skatt. År 2009 var samma kvot 55,6 procent, vilket då var en klar förbättring jämfört med tidigare år. 2010 har inkomstskatten sänkts ytterligare genom det fjärde steget i det s.k. jobbskatteavdraget.

Det är glädjande att utvecklingen går åt rätt håll även om det förstås går väldigt långsamt.

En inhuman kampanj

Det är skillnad mellan en humanistisk demokratisk organisation och en totalitär organisation. Humanister anser inte att det är acceptabelt att offra en liten människa för sitt eget ”högre syfte”.

I dessa dagar passar det att läsa om Kafkas Processen: ”Någon måste ha baktalat Josef K, ty en morgon blev han häktad utan att han hade gjort något ont.”

Fortsatt Alliansstyre möjligt i Lund

I dag presenterar SDS sin sedvanliga Lundaopinionsmätning. Enligt den får Alliansen 32 mandat, vänstern 30 och Sverigedemokraterna blir vågmästare med 3 mandat. En inte helt lätt situation som lite skymmer glädjen över att moderaterna med god marginal är största parti i kommunen. För mig som engagerade mig politiskt när moderaterna hade valresultat på 11,5 % till riksdagen och var mindre än både folkpartiet och centern är det en fantastisk utveckling.

Detta är trots allt bara en opinionsmätning. Val vinns på valdagen. Även om det är för tidigt att ropa hej så är det fantastiskt roligt och förstås en sporre att jobba extra hårt i valrörelsen. Det har hänt mycket bra i Lund under de fyra åren med Alliansstyre. Nu ska vi berätta för väljarna hur det kan bli ännu bättre med ytterligare fyra alliansår.

Självklart vill jag inte ha SD som vågmästarparti, inte något annat parti heller för den delen. I början av 80-talet hade vi miljöpartiet som vågmästare i Lunds kommunfullmäktige. De utnyttjade sin möjlighet att rösta populistiskt för alla nya utgifter utan att ta ansvar för att kalaset skulle betalas. Det blev både dyrt och dåligt.

Att börja diskutera blocköverskridande lösningar är alldeles för tidigt. I Regionen styr en femklöver med Alliansen och miljöpartiet. I Lund har miljöpartiet bundit sig ganska hårt i vänsterburen.

När det skiljer så lite som det gör i denna undersökning krävs det inte mycket för att vi skall få det ytterligare mandat som gör att Sverigedemokraterna inte blir vågmästare. Den rödrödgröna vänstern däremot behöver ta ytterligare tre mandat för egen majoritet. Det betyder att en röst på ett Alliansparti samtidigt är en röst mot Sverigedemokraterna.

(S)kattechock och (S)kattelögn